Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo L

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS DABARTIS IR ATEITIS KANADOJE 1948/12 kovas; Autorius : Juozas Kralikauskas
ĮVADINĖS PASTABOS Lietuvių tremtinių emigracijos į Kanadą suintensyvėjimas yra

Ant kalnelio jovaras žydėjo. Garsusis žolyne, rugeli! Pašaknėlėj dūzgiančios bitelės, Ant šakelių

28. LIEPOS KETVIRTOJI MARSE 1976/6 birželis; Autorius : A. Radžius
Vikingo nusileidimo kapsulė. Tai miniatiūrinė mokslinė laboratorija, sverianti apie toną. Matyti

29. LIETUVA SUKILO PRIEŠ 35 METUS 1976/7 rugsėjis; Autorius : J. Pakalnis
Pasaulio istorija rodo, kad daugelis sukilimų ir revoliucijų, vykdomų laisvės idealų vardu, atneša

30. LEONARDUI DAMBRIŪNUI 70 METŲ 1976/9 lapkritis; Autorius : Stasys Barzdukas
Pasak mūsų patarlės, ir duris uždarius, laikas bėga. O su laiku kartu bėgame ir mes: štai Leonardui

31. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJAI 30 METŲ TREMTY 1976/10 gruodis; Autorius : Administrator
Juo ilgiau gyvename, juo gausiau susilaukiame sukakčių bei jubiliejų. Vieni iš jų liečia asmenis, kiti

32. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS DEŠIMTAS SUVAŽIAVIMAS 1977/1 sausis; Autorius : Alfonsas Nakas
Nežinau, kaip ilgai LKMA X suvažiavimui ruošėsi Romoje reziduojanti vadovybė, bet suvažiavimui rengti

33. LENKŲ KULTŪROJE ŽVALGANTIS 1977/7 rugsėjis; Autorius : V. Čižiūnas
Paketinus ir toliau žvalgytis lenkų Kultūros žurnalo knygelėse, ateina mintis, kad tai yra žvalgymasis

34. LIETUVIŲ EMIGRACINĖS BENDRUOMENĖS LIKIMAS IR MES 1977/9 lapkritis; Autorius : Lidija Šimkutė-Pocienė
Koks bus lietuvių bendruomenės likimas galutinėje išvadoje, susipažinus su statistiniais daviniais apie

35. LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ IŠEIVIJOJE PARODA 72, '73, 74, 75 1977/9 lapkritis; Autorius : K. Daugėla
Lietuvių fotografų Amerikoje organizacinio subūrimo nuopelną, be jokios abejonės, tenka priskirti kun.

36. LAPINSKO IR LANDSBERGIO "ŠVENTASIS NARVAS" 1977/10 gruodis; Autorius : Marija Smilgaitė
Antrasis "Šventojo narvo" dramos spektaklis, įvykęs Chicagoje spalio 1, Marijos gimnazijos auditorijoje,

37. LIETUVIŲ MENININKIŲ DARBŲ PARODA CHICAGOJE 1978/1 sausis; Autorius : Saulė Jautokaitė
Praeitų metų įvykusio Mokslo ir kūrybos simpoziumo proga Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje lapkričio

38. LIETUVOS MENOTYROS KŪRĖJUI 80 METŲ 1970/1 sausis; Autorius : Jurgis Gimbutas
Jau pusšimtį metų prof. Paulius Galaunė yra dominuojanti asmenybė Lietuvos meno ir kultūros lauke. Jis

39. LAPINSKO IDĖJOS TEATRAS 1970/7 rugsėjis; Autorius : K. Keblys
(Mintys po "Penkių stulpy turgaus aikštėje" spektaklio Detroite)Nors ir nelaimėjęs jokių laurų pirmame

40. Laiškai redakcijai 1970/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Kavolio "neaiškumo patologijos" klausimuDėl banalybių, žargono ir truizmųKiekvienas žurnalinio

41. LKM AKADEMIJOS LITUANISTINIS SUVAŽIAVIMAS 1970/8 spalis; Autorius : J. Girnius
Išeivijoje atkurtos ar naujai į-steigtos mūsų mokslinės institucijos daugiau formaliai egzistuoja negu

42. LIETUVIŠKO(?) VASARNAMIO PROJEKTO KONKURSAS 1970/9 lapkritis; Autorius : Algimantas Banelis
Dėdami šį kritišką neseniai pravesto lietuviško vasarnamio konkurso vertinimą, tikimės, kad jis

43. LIETUVOS DABARTINĖ NOVELĖ 1970/9 lapkritis; Autorius : Rimvydas Šilbajoris
Lietuvių tarybinė novelė. Redakcinė komisija: J. Baltušis, J. Mikelinskas, A. Pocius, M. Sluckis, A.

44. LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS 1960/7 rugsėjis; Autorius : Pr. G.
Praėjus karštoms diskusijoms spaudoje apie liberalizmą ir atvėsus nuotaikoms, štai pasirodė stambus

45. LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS 1960/8 spalis; Autorius : Pr. G.
(Pabaiga)IVLiberalizmo šalininkai, iškeldami laisvės pradą, yra daug kur pasitarnavę viešojo gyvenimo

46. LIETUVOS VERGIJOS DVIDEŠIMTMETĮ ATŽYMINT 1960/9 lapkritis; Autorius : A. Plukas
1. Laisvosios Europos radijas turi prabilti j LietuvąDvidešimt metų sukaktis, kai Lietuva neteko savo

47. LIETUVIŠKOMIS AKTUALIJOMIS 1961/1 sausis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Mūsų tautinės spaudos bendradarbių tinklas toks nedidelis, kad kiekviena nauja pavardė ar pravardė jau

48. LIETUVIŲ KALBA GARDINE, SVYRIUOSE IR TUKUME 1961/3 kovas; Autorius : Jonas Matusas
ILietuvos istorikas, lenkiškų, rusiškų ir vokiškų veikalų neigiamai nuteiktas apie Lietuvos senovę,

49. LIETUVIŲ KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI 1961/4 balandis; Autorius : P. Jonikas
L. Dambriūnas, LIETUVOS KALBOS VEIKSMAŽODŽIŲ ASPEKTAI. Bostonas, Lietuvių Enciklopedijos Leidykla (1960)

50. LAIMĖJIMAI LIETUVIŲ TAUTAI? 1961/4 balandis; Autorius : Juozas Kojelis
1960.XI.12 d. "Drauge" Alg. Gust. pranešė, kad rašytoja Alė Rūta įtraukta į Hollywoodo tarptautinių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai