Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1976 Letter: P
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

1. POEZIJA SRUOJOS UPELY IR ŽVAIGŽDYNUOSE 1976/1 sausis; Autorius : L. Žitkevičius
ALEKSANDRAS RADŽIUS: Baltas mėnulio miestas. Eilėraščiai. Čikaga 1975. Išleido Mykolas Morkūnas.

2. PETRO JURGĖLOS ĮNAŠAS SKAUTŲ ISTORIJAI 1976/5 gegužė; Autorius : Jurgis Gimbutas
PETRAS JURGĖLA: Lietuviškoji skautija. Išleido Lietuvių skautų sąjunga. Brooklyn, N.Y., 1975, 824 psl.

3. PRAILGINAMAS VALANČIAUS KONKURSO TERMINAS 1976/5 gegužė; Autorius : Red.
Valančiaus konkurso organizatoriai telefonu ir laiškais buvo prašyti prailginti konkurso terminą, nes,

4. PREL. M. KRUPAVIČIUS SAVO PAŽIŪRŲ ŠVIESOJE 1976/7 rugsėjis; Autorius : Alaušius
Petro Maldeikio parašyta monografija Mykolas Krupavičius yra stambus 493 puslapių veikalas, kurį

5. PRANCIŠKONAI LIETUVOJE 1976/8 spalis; Autorius : Antanas Kučas
VICTOR GIDŽIŪNAS, O.F.M.: De Fratribus Minoribus in Lituania usąue ad definitivam introductionem

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai