Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1976 8 spalis
 

1. PRANCIŠKONAI LIETUVOJE 1976/8 spalis; Autorius : Antanas Kučas
VICTOR GIDŽIŪNAS, O.F.M.: De Fratribus Minoribus in Lituania usąue ad definitivam introductionem

2. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1976/8 spalis; Autorius : Administrator
Aplamai imant, kasmet beveik lygiomis pasirodo ir beletristinių, ir memuarinių knygų. Abiejose srityse

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1976/8 spalis; Autorius : Red.
Algirdas J. Kasulaitis: LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY. Išleido Leono XIII fondas 1976. Viršelio emblema P

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai