Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1961 5 gegužė
 

1. PRELATAS PRANCIŠKUS M. JURAS 1961/5 gegužė; Autorius : JONAS AISTIS
JO AMŽIAUS SEPTYNIASDEŠIMT METŲ SUKAKČIAI ATMINTI1.Prelato Pranciškaus Mykolo Juro veikla yra taip plati

2. Vincas Ramonas 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
Vincas Ramonas, už apysakų knygą "Miglotas rytas" gavęs Montrealio Liet. Akademinio Sambūrio Vinco

3. Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M 1961/5 gegužė; Autorius : Red.
Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., centrinės vienuolijos vadovybes trejiems metams paskirtas lietuvių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai