Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1961 8 spalis
 

1. ANTANO ŠKĖMOS ATSISVEIKINIMAS 1961/8 spalis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
"Tan tin tin tan — atkala čelesta.Aš išjungiu elektrą, ir tamsa sugeria mane. Guliu kaip užmūrytasis,

2. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE 1961/8 spalis; Autorius : A. BALTINIS
1. L.K. Mokslo Akademijos suvažiavimo tikslas.Jau penktą kartą įvyksta L.K. Mokslo Akademijos

3. JONAS K. KARYS AIDŲ PREMIJOS LAUREATAS 1961/8 spalis; Autorius : Red.
Kaip jau pranešta šio žurnalo rugsėjo numeryje, "Aidų" mokslo premija šiemet paskirta J. K. Kariui už

4. DAIL. MINDAUGAS NASVYTIS 1961/8 spalis; Autorius : L. A.
Dail. Mindaugas Nasvytis, kurio aliejinės tapybos darbai spausdinami šiame "Aidų" numeryje, yra jaunosios

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai