Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
15 birželis


AIDAI PDF Spausdinti El. paštas

A I D A I - Lithunian Cultural Magazine - E C H O E S


Published under EUCOM

Civil Affairs Division Authorisation for United Nations

Displaced Persons Publicatlon

No. UN DP 204, 11 March, 48

Editor and publisher — Jonas Sakevičius

Munchen 27, Rauchstrasse l/II

Red. leidėjas — Jonas Sakevičius.

Redaktorius — Kazys Bradūnas.

Redakcijos adresas: Munchen 27, Lamontstr. 21.

Administr. — Augsburg, Hoehfeld, D.P. Baltic Camp.

Numerio kaina 6 RM.

Printed by Haas & Cie., Augsburg
Circulation: 2000 

 
LIETUS ANT PINIJŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė GABRIELE D'ANNUNZIO 1863—1938   
Nuotraukoje: T.Zikaras. Kompozicija

Klausyki: Pamiškėje

ne žmonės,

ne jų tai žodžiai —

nauja kalba,

tolimas lietaus lašų,

lapų tik šnarėjimas.

Klausyki — lyja,

iš retų debesų.

Lyja ant druskinių

tamariškų kamienų,

viršum žvynėtų

lyja pušų —

ant dyvinų mirtų lyja —

ant skaisčiųjų žirnikų,

ir ant gėlynų galvų,

susigūžusių krūmų —

kadugio uogų —

ir ant mūsų veidų,

ant miškuotų — lyja,

Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Paulius Jurkus   

SIDABRINĖ LAZDA

Dar nė pusės kelio!

Tokie saulės plotai!

Virš žalių berželių

Vyturėliai plazda.

Eitai, nesustotai

Didį kelią dviese,

Bet kažkas jau tiesia

Sidabrinę lazdą.


O lazda manoji,

Mano kelio drauge,

Kogi nežaliuoji

Šį pavasarėlį.

Negirdi, kaip šaukia

Tau paukšteliai gojų,

Tik eini, siūbuoji,

Mesdama šešėlį — — —

Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
KOLEGOS, SUSIMĄSTYKIM PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DM. Jesaitytė   

A K A D E M I N I S   G Y V E N I M A S

Dažniausiai jau pirmasis vaizdas, kuris mus sutinka, kai mes išeiname į svetimojo miesto gatves, yra griuvėsiai. Jeigu nėra tai pirmasis įspūdis, kurį pagauna mūsų žvilgsnis, tai, kur nors netoli, kur mus nuveda pirmieji jieškantys žingsniai, mes juos surandame: dideles, kažkokios beprasmiškos jėgos išmuštas duobes ir subyrėjusius, dažnai didelių pastatų luitus. Toli nereikia jieškoti įrodymų, kad mūsų laikotarpis yra sunkus, neviltį nešąs ir grasinąs savo bejėgiškumu. Čia pat, kasdieniškiausio gyvenimo smulkmenoje mes pajuntame, kad istorijon yra atėjusi sunki diena, diena, kuri žmogui atskleidžia sudužusius daugelį jo tikėtų stabų ir kartu sugniužusius jo pačio namus, diena, kuri tačiau kartu klausia: ko žmogus norėjo taip viską griaudamas ir ko jis dabar nori ir kur jis dabar eis.

Lietuviškoji studentija — tiksliau, jaunoji lietuviu šviesuomenės karta stovi prieš šių dienų griuvėsius ir kartu su kitais žmonėmis yra įpareigota klausimo, kurį dabartinis Europos sugriuvimas kelia. Dar daugiau — atsakymas, kurį mes į šitą klausimą duosime, lems mūsų gyvenimą, nes mes esame jaunoji karta.

Vieną kartą lietuviškoji studentija yra atidavusi didelę duoklę gyvenimui. Ji yra savo tautą mylėjusi labiau už savo asmeninį likimą ir jos atgimime mačiusi savo darbo tikslą? Tai buvo nepamirštami „Aušros“ idealizmo laikai. Tačiau mūsų kartos laikotarpis yra sunkesnis nei aušrininkų. Sunkesnis, nes prieš mūsų akis yra gyvas Nepriklausomos Lietuvos tragiškas likimas, nes mes matome savo akimis, kaip nuostabiai greitai sudužo tų pačių, savo idealizmu mus stebinančių aušrininkų pastangos, nes mes-matome dar daugiau — visi žmogaus dvasinį gyvenimą giną žodžiai mūsų dienose yra tapę tušti ir bejėgiai. Mes gyvename pasaulinės krizės laikotarpį ir patys esame jos grasinami. Europa nebeturi tikslo, nebeturi idealų; mūsų karta yra grasinama pavojaus jų irgi netekti.

Tremtis mums leido pažinti Vakarų Europą. Savo akimis mes matome tautas, kuriose bet iki šioliai formavosi Europos veidas ir mes turime progos patys gerai pažinti Vakarų Europos žmogaus kelią ir dabartinį, vieną tam-. šiaušių jo posūkių. Mes galime palyginti savo jėgas su Vakarų Europos žmogaus ir savo tautos dvasią iškelti kaip ginklą prieš dabartinę krizę.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai