Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
23 birželis


SOCIALINIS GYVENIMAS PDF Spausdinti El. paštas

Grynųjų idėjų pavojus. - Kanauninkas C a r d i j n , JOC steigėjas ir vadas, yra sykį pasakęs, kad „darbininkai reikalauja ne tiek socialinės doktrinos tekstų, kiek žmogiškų gyvenimo ir darbo sąlygų“. Atsiremdamas į šiuos žodžius „Pax Romaną“ laikraštis rašo: „Šis trumpas sakinys geni j alaus JOC kūrėjo palietė pavojingiausią socialinės katalikų veiklos žaizdą: mūsų linkimą pasitenkinti bendrąja d o k t r i -n a. Niekas nenori neigti esminės sveikų idėjų reikšmės, kurių tiesiog tragiškai stinga dabartiniam pasauliui. Reikalingas yra didelis, grynai protinis darbas sukurti socialinių teorijų statiniui, tinkamam pagydyti ekonominį ir socialinį šiandienos gyvenimą. Tačiau jeigu pasitenkinsime šiomis teorijomis, net netirdami galimybių pritaikyti jas konkrečioms situacijoms, nenustebkime, kad realus pasaulis susireformuos be mūsų. Mums labai patinka klausyti puikių paskaitų apie kataliko pašaukimą socialinėje srityje. Kartais tiesiog apsvaigstame stebėdamies ir neatsistebėdami tikrai didinga socialine Bažnyčios doktrina. Tačiau pamirštame, kad žmogus negyvena grynųjų idėjų stratosferoje... Darbininkas, kuris gauna badmirišką atlyginimą ir turi šeimą iš aštuonių vaikų, reikalingas yra ne gražaus katalikiškosios doktrinos teksto apie šeiminį atlyginimą, bet keletos pezų daugiau, kad galėtų vesti padorų savo ir savųjų gyvenimą. Šias eilutes rašantysis turėjo laimės aplankyti Pietų Ameriką 1941 metais, kai katalikiškasis pasaulis šventė „Rerum Novarum“ penkias dešimties metų sukaktį. Įvairūs kraštai organizavo socialines savaites, kurios kartais apimdavo ištisas istorinių, teorinių, ekonominių ir kitokių paskaitų serijas. Ačiū Dievui man teko pažinti ekonominę ir socialinę anų kraštų realybę.

Skaityti daugiau...
 
NELĖS MAZALAITĖS „LEGENDOS APIE ILGESĮ“ PDF Spausdinti El. paštas
Kalbant apie knygas, iš tiesų, norėtųsi nusikratyti bet kokiu gyvenamojo momento paviršutiniškumu ir užsklęsti už savęs tvirtas duris nuo visko, kas neturi bendro su menu.

Gi meno esmė yra kartu ir labai sudėtinga ir labai paprasta: ji nori tiesos. Tačiau tiesos kitokios, nei mokslinio pažinimo ar moralinio įsakymo. Ji plati - kaip ir pats gyvenimas - meninė tiesa. Ji nuolatos, kaip ir jis, tekantį, iškylanti staigiuose, ir netikėtuose žmogiško kelio posūkiuose, ji kartu ir stebinančiai kasdieniška ir nuostabiai šventiška. Tai sudvasintas gyvenimas - meninė tiesa.

Visuomet ji yra giliai ir tvirtai įkirtusi šaknis į patį gyvenimo centrą: kiekviename tikrame meno kūrinyje atsidengia mums gyvenimo pagrindai, kondensuotai ir aštriai nušviesti individualios žmogaus dvasios, nuvalyti nuo nereikalingo, o realiame gyvenime neišvengiamo, iš-tęstinumo, atsitiktinumo, trumpai: nuo bereikšmės ir dar negyvos materijos.

Štai kodėl meninė tiesa taip reikalinga žmonių gyvenimui, ji yra jų pačių egzistencijos liudininkas ir jų gyvenimo kryptį vis iš naujo rodanti gairė.

Skaityti daugiau...
 
NEVAINIKUOTA KARALIENĖ PDF Spausdinti El. paštas

Karalienės Barboros salonas Vavelio palociuose Krokuvoj. („Gulbės Giesmės“ V paveikias.) Sienose Žygimanto Jaunojo ir jo žmonos Barboros portretai bei mitologiniai paveikslai. Vienoje sienoje veidrodis.

1.

ŽYGIMANTAS (vaikščioja po kambarį. Įeina Diana).

DIANA. Jūsų didenybe, karalienė labai prašo atleisti ir palaukti. Ji nori persirengti ir pasipuošti.

ŽYGIMANTAS. Bet aš čia ne kažin kokioms iškilmėms, o trumpam pasimatymui.

DIANA (karaliui atsisėdus, nedrąsiai). Aš norėjau jūsų didenybę paklausti, ar kada nors jūsų didenybė suruoš balių su kaukėmis?

ŽYGIMANTAS (nusijuokęs). A!... Atrodo, kad jūs ir šiaip baliuose nenuobodžiaujate, panele Diana.

DIANA. Tiesa, jūsų didenybe. Bet kada pasislepi po kauke, ir niekas nepažįsta, daug įdomiau ir laisviau. O tada gal ir jūsų didenybė šoktų.

ŽYGIMANTAS. Ar tai taip svarbu, panele Diana?

DIANA. Man, jūsų didenybe, labai svarbu. Aš galvoju ... tikriau aš drįstu tikėti, kad tada gal ir jūsų didenybė mane pakviestų šokio.

ŽYGIMANTAS (juokdamasis stoja). A! Štai kas ... Tik, deja, su kaukių baliais tenka palaukti. Nors kol arkivyskupas karalienei Barborai vainiką uždės.

Skaityti daugiau...
 
MANO DIENŲ KARALIENEI PDF Spausdinti El. paštas
Dar niekad tavo akys - šiaurės ežerėliai -
Pabudę nežvelgė džiaugsmingai į dangaus erdves,
Jose nekilo aušros, nedegė mieguisti debesėliai,
Ir aš jose dar niekad nemačiau savęs ...

Gal ir buvai prieš mano laiką čia atėjus
Ir kvepiančias rankas tiesei iš šimtmečių gilių;
Gal laukei tu manęs, naktis papuošusi žvaigždėm
Vestuvių kambarin parnešus ežero gėlių. [rugsėjų,

Bet aš buvau dar miegantis tylus upelis,
Miestus ir lygumas dar sapnavau kalnų širdy;
Ir tu verkei, o lapkritys užžarstė lapais sodo kelią,
Ir platumas laukų užklojo vakarai juodi.

Ir amžių glūdumoj tyla tave nuskynė,
O aš nūnai einu ir ežerėlių nerandu,
Kur ilgesiu spindėtų vasaros dangaus mėlynė,
Kur tūptų mano dienos - paukščiai tolimų kraštų.

Gal vėl kada ateisi, ryto upėje sustosi
Ir šauksi tu mane, kaip aš nūnai tave šaukiu,
O aš šešėlių skraistėmis užklotas amžinai miegosiu,
Sapnuosiu šiaurės ežerėlius - tavo ilgesį akių.
 
O'NEILLIS - AMERIKIEČIŲ DRAMATURGAS PDF Spausdinti El. paštas
 

I. RAŠYTOJO ASMUO IR JO KŪRYBOS YPATYBĖS


1. Audringa jaunystė. - Ar ne simboliškas sutapimas, kad didžiausioje Naujorko gatvėje (Broadway), kur šiandien stovi svarbiausi teatrai, viešbutyje 1888 m. (pernai metais jam sukako 60 m. Be to, jis gimęs tais pačiais metais kaip ir 1948 m. Nobelio literatūros premijos laureatas S. T. Eliotas, lyrikas modernistas ir esajistas.) gimė Amerikos teatro atnaujintojas ir žymiausias šių laikų Amerikos dramaturgas Eugenijus Gladstonas O'Neillis? Jo tėvas buvo žymus aktorius, išvažinėjęs su savo trupe visą Ameriką nuo vandenyno iki vandenyno ir kasmet iš savo vaidinimų turėjęs stambią sumą gryno pelno. Taigi jau iš pat mažens jo sūnus Eugenijus kvėpavo teatro oru. Jo motina buvo
uoli katalikė ir smarkiai linkusi į mistiką, be kurios vėliau daugelis jo dramų negalėjo išsiversti. Abu jo tėvai buvo kilę iš Amerikos airių giminės. Taigi būsimas dramaturgas savo kilme neturi tiesioginio ryšio su Europa: jis yra grynas amerikietis.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai