Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Alina Skrupskelienė — Sovietų pogrindis ........................................................................ 93
Mirga Girniuvienė — Eilėraščiai ..................................................................................... 102
Povilas Rėklaitis — Lietuvos studentai Marburge XVII ir XVIII amžiuje ................... 104
Birutė Ciplijauskaitė — Žmogiškas solidarumas kosminių jėgų
verpetuose (Vicente Aleixandre) ...................................................................................... 112

Jurgis Gliaudą — Vyskupo šešėlyje ................................................................................ 117
Vytautas Vaitiekūnas — Išeivija Lietuvos byloje ........................................................... 122
Kotryna Grigaitytė — Eilėraštis ....................................................................................... 126

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. L. — Žvilgsnis į Chicagos katalikų pareiškimą ........................................................... 127
Arch. Edm. Arbas — Mies van der Rohe — mūsų epochos architektas ........................ 128
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 130

KNYGOS
Pranas Razminas — Jono Griniaus literatūrinės studijos ................................................ 132
VI. Kulbokas — Albino Baranausko "Rudenys ir pavasariai" ....................................... 136
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................ 140
Viršelių 1 ir 4 psl.: Kazimieras Žoromskis — Abstrakčios kompozicijos iš ciklo "Siena", 1966. Šis numeris iliustruotas George Rouault, Mies van der Rohe, Kazimiero Žoromskio parodos, Edmundo Arbo spal. grafikos nuotraukomis. Taip pat Marburgo XVII - XVIII a. istorinių vietų bei dokumentų, Vicente Aleixandre, Mies van der Rohe ir Prof. Alfredo Senno nuotraukomis.
Skaityti daugiau...
 
MIES VAN DER ROHE — MŪSŲ EPOCHOS ARCHITEKTAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
"Mažiau yra daugiau"
Visame pasauly, kur mūsų akis beužklius už plieno ir stiklo konstrukcijos pastatų, nežiūrint kieno jie bebūtų projektuoti, vienokiu ar kitokiu būdu jie veda į Ludvig Mies van der Rohe mokyklą. XX amžiaus architektūrinių formų blaškymuose Mies pasireiškė išskirtinai savitais architektūrinės kompozicijos sprendimais, sujungdamas stiklą ir plieną į harmoningą, architektūrinę išraišką. Jo dėka XX amžiaus architektūra įgavo naujas, aiškiai griežtas kompozicines formas.

Graikų teatrai, Romos bazilikos, viduramžių katedros mums imponuoja kaip epochiniai kūriniai, o ne kaip individualių architektų darbai. Ir nedaugelis šiandien težino, kas buvo anų epochinių architektūrinių pastatų kūrėjai. Mies van der Rohe vardas liks žinomas — ateinančioms-kartoms jo darbai liudys apie mūsų amžiaus architektūrą. Jis padėjo pagrindus vadinamajai skeletono — plieno ir stiklo — konstrukcijos architektūrai. Mies van der Rohe pastatai, apipavidalinti iki smulkiausių detalių, savo preciziškumu ir darnia kompozicija yra mūsų epochos klasikinė architektūra.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas

 
SOVIETŲ POGRINDIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALINA SKRUPSKELIENĖ   

Rusija vakariečiui visuomet buvo sunkiai suprantamas, priešybių ir nejaukaus paslaptingumo kraštas, kurio gyventojai, nuo amžių valdomi stiprių ir žiaurių valdovų, sutalpina savo charaktery ir despoto, ir anarchisto bruožus. Kai Sovietų Sąjunga pasidarė svarus politinių rungtynių dalyvis, susidomėjimas ja itin padidėjo. Eventualų priešą reikia pažinti. Turbūt dėl to knygų apie Sovietų Sąjungą šiame krašte yra nemaža. Tai daugiausia politinio ir diplomatinio pasaulio įvykiai ir tų įvykių analizė. Paprastai labiausiai rūpi ginklavimasis, taikingo gyvenimo perspektyvos, sovietų ekonominis gyvenimas, komunistų partija, Kremliaus politinė sistema su nuolatiniu jos jėgų svyravimu, jo politika santykiuose su Vakarų pasauliu taikos ir šaltojo karo atžvilgiu.
Bet prieš porą metų pasirodė dvi knygos, skirtingos nuo šių savo medžiaga ir rašymo metodu. Jos tuoj patraukė skaitančios visuomenės dėmesį savo intriguojančiomis temomis. Tai Hedrick Smith The Russian and Robert G. Kaiser Russia. Abi knygos išbuvo ištisus mėnesius "bestselleriais", susilaukė entuziastingo spaudos vertinimo kaip geriausias kūrybingo, informuojančio ir interpretuojančio žurnalizmo pavyzdys.

Abu autoriai yra labai geri žurnalistai. Robert G. Kaiser yra Washington Post korespondentas, buvo ir anksčiau jau pažymėtas premijomis už savo korespondencijas iš užsienio. Hedrick Smith laimėjo Pulitzer Prize už savo pranešimus iš Maskvos, kai jis išbuvo per trejus metus kaip Netc York Times laikraščio Maskvos biuro viršininkas, o dabar yra Washingtono biuro viršininkas.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MIRGA GIRNIUVIENĖ   
I
Šią vasarą —
Išvertė šaligatvius
Vienuma berniukų išdidi.

Jų ištikimybė svajom
Kelia nerimą širdy.

Tik man jų pasikeitę žvilgsniai
Kalba nedorai.
Tai išniekintų sapnų
Kerštingi sukurtieji lūpų geiduliai.

O
Kas švelniai pamylės
Tokią mane?


II
Po matracu paslėpiau aš ilgesį nakčia,
Kurį mama išskaičiusi suplėšė
Ir gailestingai prakeikė mane.

Nugrimzdau aš Arktikos dugnan,
Kur žuvys ramios vienumoje plaukia.
Joms niekas nesvarbu, taip kaip ir man.

O jei kažkas, pamatęs pažaliavusią mane,
Vis tiek pamiltų, tapčiau žmogumi vėl,
Tik jei jis negrįžtų niekada.

Aš išeisiu ilgą naktį pasislėpti po medžiu.
Jis drąsiai žiūri į žvaigždes, nors geria vandenį iš žemės,
Iš čia, kur aš glaudžiuosi, iš šaknų.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai