Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


MOKSLO VEIKALŲ SPAUSDINIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. Mockus   

Visuomenio pobūdžio klausimas

Gerais laikais tokiu klausimu tiesiogiai į visuomenę paprastai nebuvo kreipiamasi. Nepriklausomoj Lietuvoj mokslo veikalų spausdinimu rūpinosi augštosios mokyklos ir Švietimo ministerija, turėjusi savo knygų leidimo komisiją. Buvo, žinoma, atvejų, kai ir privatines leidyklos ar privatiniai asmenys išleisdavo mokslo veikalų, šiandien turime labai specifinę padėtį. Už Lietuvos ribų yra atsidūrę nemažai labai pajėgių mokslo darbuotojų, mokslininkų. Kai kurie iš jų, dažniausiai jaunesnio amžiaus, yra įsijungę į dabar gyvenamų kraštų mokslo personalą ir savo veikalams spausdinti randa leidėjus tuose kraštuose. Pavyzdžiui, dr. M. Gimbutienės didelis veikalas anglų kalba apie Rytų Europos proistorę yra spausdinamas Harvardo universiteto, o veikalą apie lietuvių folklorą toji pati autorė sugebėjo išleisti, susitarusi su viena leidykla ir pasitelkusi tam tikrą skaičių lietuvių, kurie prenumeratos būdu prisidėjo prie veikalo išleidimo.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Faustas Kirša — Tarti žodį Lietuvos garbei ............................................. 97
Antanas Vaičiulaitis — žvilgsnis į Fausto Kiršos kūrybą ....................... 100
Faustas Kirša — Skulptorius, Motina geroji, Be temos,
Dainos gimimas (eil.) ................................................................................. 105

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Pranciškonų Ordi-
nas 750 metų jubiliejaus ženkle ................................................................ 106

J. Brazaitis — Lietuvių charakterio vertybes ......................................... 110
Kotryna Grigaitytė — Poezijai, Rudens belaukiant (eil.) ....................... 119
Prel. dr. Ladas Tulaba — šventas Povilas ............................................... 118
Kostas Ostrauskas — Jonas Biliūnas pakeliui į Vokietiją ..................... 129

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
Pranas Naujokaitis — Pulgio Andriušio "Rojaus vartai" ...................... 134

MENAS
Paulius Jurkus — Kryžiaus keliai pranciškonų vienuolyne Brooklyne . 136

MOKSLAS
J. Matusas— Lietuvių kalba Gardine, Svyriuose ir Tukume ................ 137
V. Trumpa — "Tautos praeities" antrą knygą pavarčius ...................... 138

RELIGINIS GYVENIMAS
Dr.J. Sav. — Kaip dirba augščiausias Bažnyčios tribunolas
— šv. Romos Rota ................................................................................... 139


VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — Mokslo veikalų spausdinimas ......................................... 142
ĮVYKIAI ................................................................................................... 144
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė FAUSTAS KIRŠ A   
SKULPTORIUS

Kalu plaktu granitą
Ir grauduliu drebu —
Negyvas veidas švito
Pagonišku stabu.

Kiekvienas bruožas akmeny —
Širdies virpėjimas many:
Tai du pasauliai paslaptingi
Vienoj lemty sustingo.

Nešventintos skeveldros
Į laiko dulkes krito,
Kad atsidengtų veidas
Ugningas iš granito.

Kai įkvėpimo smūgiai
Žaizdrus aplinkui sėja,
Daugiau nei žemės ūgiui
Ištryška prasmė ir idėja.
Skaityti daugiau...
 
TARTI ŽODĮ LIETUVOS GARBEI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė FAUSTAS KIRŠA   


Faustas Kirša, vasario nen. atšventęs 70 m. amžiaus sukaktį.

Kaip visi kiti," mes čia atsidūrėme Lietuvos vardu.
Lietuvos vardu, aš giliai tikiu, ir liksime — jos garbei, jos kančioms, jos laimėjimams. Aš rašau dėl to, kad tikiu lietuvių ir Lietuvos gyvybe ir nemirtingumu.

Jeigu aš netikėčiau, aš nerašyčiau. Argi ūkininkas galėtų sėti javus, jeigu žinotų, kad jie neaugs.
Aš rašau dėl to, kad manyje neišdildomai rausiasi Lietuvos praeities šimtmečių budėjimas ir šviesiausia viltis į ateitį, kad mes buvome, esame ir būsime.

Kai aš taip galvoju, aš neabejoju, kad kiekvienas tikras lietuvis tą patį Dievo žiburį nešioja savyje.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kotryna Grigaitytė   
POEZIJAI
                                      
Jei su manim būtum

Per naktis dienas,
Niekad nenusčiūtų
Saulės šypsena.
                                           
Kai mane apleidi
Vidury dienos,
Stūgaudamas aidi
Juokas darganos.
                                       
Kai toli nuklydus
Vėliai sugrįsti,
Gėlynai sužydi
Dulkėms apnešti.

Vėl lietutis alma
Šilko srovėmis —
Ant sidabro balno
Juokias pilnatis.
                                                   
Būki dieną, naktį,
Būki su manim.
Ak, bijau prarasti
Kelią pilnatin.
                                       
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai