Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 Sausis


KŪRYBINGUMO KLAUSIMU PDF Spausdinti El. paštas
Kūrybingumo sąvoka yra visiems intuityviai suprantama, bet gal kaip tik todėl ji lieka galutinai nenusakoma, įgalinanti įvairiausius jos aiškinimus. Trumpas šios sąvokos čia svarstymas negali suteikti tikslaus supratimo, o tik išryškinti kūrybingumo klausimą.

Kūrybingumas — dažnai vartojamas žodis, paskutiniu metu pasidaręs tiesiog populiarus. Laikraščiuose rašomi straipsniai, kaip vykdant dešimtį patarimo punktų pasidaryti kūrybingu, kaip kūrybingai dekoruoti namus, praleisti atostogas ar net patiekti valgį. Ruošiamos diskusijos apie kūrybingą vadovavimą verslui, kūrybingą vaikų mokymą ir t.t. Pedagogikos žurnalai irgi pilni straipsnių apie kūrybingus uždavinius trečio skyriaus mokinukams, kūrybingas geografijos pamokas ar apie kūrybingumo puoselėjimą vaikų darželyje. Šitoks kūrybingumo sąvokos vartojimas padaro ją visiškai bereikšme, nes prilygina paprastam sėkmingumui ar įdomumui. Turiu pripažinti, kad dėl tokio kūrybingumo sąvokos nuvalkiojimo gal didelė kaltės dalis priklauso psichologams, kurie pradėjo moksliškai kūrybingumą tyrinėti ir tuo pačiu lyg pažadėjo atidengti mūzų stropiai saugotą paslaptį, padarydami ligi šiol brangią kūrybingumo dovaną visiems suprantama ir prieinama.
Skaityti daugiau...
 
POKALBIS SU MENULIU PDF Spausdinti El. paštas
(Ištrauka iš dramos "Penki stulpai" naujos versijos. Antanas, buvęs skulptorius, septynerius metus partizanų būrio vadas miškuose, atvyksta į apskrities miestą su ypatingu uždaviniu ir slapčia aplanko pašiūrę, kurioje paslėptos jo statulos.)

Iš tamsos išnyra pašiūrės vidus. Mėnesienos srovelė teka pro langelį palubyje. Kelios statulos. ANTANAS atsargiai įeina pašiūrėn, dar sykį žvelgia laukan, pamažu uždaro duris. Akimirką svyruoja. Lėtai žengia prie statulų, iš už vienos ištraukia seną lagaminą, atidaro jį, išima suglamžytą purviną chalatą, skulptoriaus plaktuką, skaptą. Jis apžiūri juos atsargiai ir su nuostaba, lyg jie būtų nepaprastai trapūs. Jo akys nuslysta prie mėnesienos apsemtų statulų.
Skaityti daugiau...
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas

Juozas Girnius — Žvelgiant į ateitį ....................................................................... 1
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Vyno stebuklas, Vaiduoklis pasitinka grį-
žusį iš tremties, Barbarai, Vienatvė, Epitafija (eil.) .............................................. 10-11

Ina Užgiriene — Kūrybingumo klausimu .............................................................. 12
Algirdas Landsbergis — Pokalbis su mėnuliu ....................................................... 19
Julius Kaupas — Dėdė Anzelmas ........................................................................... 20
V. Vizgirda — Juozas Mikėnas ............................................................................... 26
A. R.-D. — Iš pernykštės lietuvių veiklo: .............................................................. 29

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Girnius — Sveikinant naują vyskupn .........................................................37
J. G. — Prof. Steponą Kairį palydint ...................................................................... 39
K. V. Cukuras — Rahner — dabarties teologas ................................................... 39
J. Girnius — Vakarų "maištininkas" — Nobelio laureatą, .................................. 41
Kun. dr. P. Celiesius — Bažnyčios prigimties konstitucija .................................... 43
J. Gimbutas — Privengiama architektūros tema ................................................... 44
Mūsų buityje ............................................................................................................ 45


KNYGOS
Andrius Sietynas — Pakeliui į naują prozos žod; ................................................... 47
K. V. Cukuras — Žilio "Gyvenimo šaltiniai" ......................................................... 48
Numerio bendradarbiai .............................................................................................48

Skaityti daugiau...
 
ŽVELGIANT Į ATEITĮ PDF Spausdinti El. paštas


 1.
Įžengėme į 1965 metus. Šiemet sukaks 20 metų, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas. Ši sukaktis bus iškilmingai minima laisvajame pasaulyje. Tačiau ištisai eilei kraštų antrojo pasaulinio karo pabaiga ne taiką atnešė, o vergiją įtvirtino. Nėra taikos vergijoje, nėra taikos be laisvės. Kaip nedaloma laisvė, taip nedaloma ir taika. Kol ištisi kraštai kenčia vergiją, tol nėra pasaulyje tikros taikos. Kai bus jubiliejiškai džiaugiamasi prieš 20 metų pasiekta taika, bus džiaugiamasi tik savo pačių laime. O kad šio džiaugsmo nebūtų drumsčiama, bus atkakliai vengiama pažvelgti į pavergtųjų pusę. Pagrįstai bus vengiama, nes antraip tektų nebe taiką švęsti, o susirūpinti tais, kurie šaukiasi laisvės ir tuo pačiu taikos.

Antrojo pasaulinio karo laimėtojai išdavė Atlanto chartą, skelbusią tautų laisvę šio karo idėjiniu pagrindu. Sovietai nesivaržė komunizmui pavergti ištisus kraštus, o vakariečiai pus-tyliai nusilenkė šiam tautų laisvės išdavimui. Milijonus žmonių palikus sovietinėj vergijoj, pasaulio taika lieka tik ironiškas žodis.

Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
VYNO STEBUKLAS

Vanduo žinojo visa, bet tylėjo;
Sunku jam buvo išlaikyti
Beprasmio džiaugsmo paslaptį,
Neleidusią atskleisti
Savęs, tik būti savimi: ištikimybė gamtai
Ir prieblandai, ir tylai
Ir išsipildymo šviesos pilniems namams.

Patriarchalinėj tamsoj, ant apverstos amforos
Virpėjo žvakė, pridengta sugrubusiais delnais,
Ir šypsena, norėjusi paslėpti
Smaragdą, degantį ant rankos
Užmiršusios krūtis, ir lūpas
Nebeatsimenančias lūpų:
Ir ji žinojo visa, bet tylėjo,
Tiktai vestuvių eisenos ir ženklo laukiančiai
šokėjai,

Nežinančiai ir nenorėjusiai žinoti, bet gyventi,
Prisiminė lankstus liemuo,
Šilta kaip žemė drobė ir ugnies
Įkaitinta keista daina.

Staiga vanduo užsidegė vynu,
Ir sutemos, išsišakoję milžiniškais medžiais,
Apraizgė kūnus; dantyse ir gomury
Nubudo prarastojo rojaus atminimas; rankos
Prisiminė krūties stangrumą; lūpos
Pajuto vynuoges, ir kaip nuvytęs žiedas
Į dulkes krito amžinybės ilgesys.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai