Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovasTurinys PDF Spausdinti El. paštas
Vysk. V. Padolskis — Religija asmens ir tautų gyvenime ...................................................  97
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Eilėraščiai iš rinkinio "Išduotas medis": Vaikystes fragmentas,
Transparence, Fra-gonard, Melancholiškas mano draugas, Kasdieniškoji poema ........... 106

Zenonas   Ivinskis — Merkelis Giedraitis arba  Lietuva dviejų amžių sąvartoje .............. 110
Pr. Kozulis — Tiltas (eil.) ...................................................................................................... 120
Ant. Jasmantas — Literatūrinės kritikos prasmė ................................................................ 121
Petras Babickas — Mato Grosso krašte ............................................................................. 125

KŪRYBOS PASAULY
LITERATORA
L. Miškinas — Henriko Radausko grįžimas ........................................................................ 128
J. Gintautas — Krizė sovietinėj lietuvių literatūroje ir kritikoj ........................................... 131

MENAS
Izidorius  Vasiliūnas — Lietuviškąjį smuiko koncertą nagrinėjant  .................................... 135

MOKSLAS
Dr. Ign. Urbonas — Nicolai Hartmann  ................................................................................ 137
B. S. — Bertrand Russell ...................................................................................................... 137

RELIGINIS GYVENIMAS
T. L. Andriekus, O.F.M. — Didžiojo jubiliejaus ženkle ....................................................... 138

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas Alaušius — Kultūros Fondo belaukiant .................................................................... 140

POLITIKA
Mykolas Gilius — Įspūdžiai iš Berlyno ................................................................................ 142
Kronika ................................................................................................................................... 143
Skaityti daugiau...
 
RELIGIJA ASMENS IR TAUTŲ GYVENIME PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vysk. V. Padolskis   

I. Religija — visuotinis reiškinys
Nors ir ne visos religijos savo turiniu yra vienodos vertes, bet nerasime tautos be religijos. Ji tiesiog neatskiriamai yra susijusi su tautų gyvenimu. Kur tik pažvelgsime, pagrinde visur rasime žmonėse tikėjimą į Dievą, Aukščiausią Būtybę, pasaulio Kūrėją ir Tvarkytoją, su kuriuo žmogus stengiasi palaikyti gerus bičiuliškus santykius ar kurio privengia, jį vadina savo Tėvu, jam stengiasi įsiteikti ar jį numaldyti aukomis ir maldomis.
Skaityti daugiau...
 
Eilėraščiai iš rinkinio "Išduotas medis": PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Alfonsas Nyka-Niliūnas   
VAIKYSTĖS   FRAGMENTAS

Aš atsimenu, kaip mes abu gulėjom
Lapų vitraže, lyg du spalvoti vabalai,
Ir su vėjais ėjome, spindėjome alėjom,
Kaip didžiuliai aukso gabalai,

Kol sapnuodami su vėjais susiliejom
Sodų ežero srovėj — ir taip
Mes, skambėdami kaip tie varpai, tylėjom
Atsišlieję prie ramaus alyvmedžio tvirtai.

Dar ilgai taip ėjome, skambėjome alėjom;
Durų rankena išgydėm sužeistus pirštus
Ir išbristi niekur iš namų nebegalėjom
Per auksinių lapų vandenis tirštus.
1949.
Skaityti daugiau...
 
MERKELIS GIEDRAITIS arba AMŽIŲ SĄVARTOJE LIETUVA DVIEJŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ZENONAS IVINSKIS   
Motto:
"... Siame dalyke (— tapdamas vyskupu) nieko daugiau netrokštu, kaip Dievo garbes ir naudos tai vyskupijai, kuriai, padedamas Dievo, kalbai (lietuvių), kuri man yra įgimta, ir kitomis išorinėmis priemonėmis, sieksiu ne žemiško labo ..."
Iš M. Giedraičio lotyniško laiško jėzuitų generolui (1575. VIII. 29), prašant jo kandidatūrą paremti Romos Kurijoje: Roma, Jėz. Arch.: Epist. Germ. t. 136, II, f. 357.

"Jei kartais jis (— Giedraitis) respublikos seime ir nedalyvaudavo, tai senatui ir karaliui prašant, savo nuomonę apie įvairius reikalus turėdavo raštu išdėstyti: tarsi tie senato nutarimai, kuriuose jo vardo nebūtų, tebūtų mažai autoritetingi. Taip visi įvertino jo protingą, nuomonę... Visą gyvenimą pamokslus mėgdavo sakyti žemaičių kalba. Apsirengime neieškojo keistumo ir tuštybės: jo kuklumas labiau mėgo paprastumą, negu puošnumą; kitiems malonus, sau gi griežtas..."
Iš Vilniaus Kolegijos-Akademijos geradarių lot. charakteristikos (prieš 1650 m.). Roma, Jėz. Arch.: Polon. t. 75, f. 305 v.

Skaityti daugiau...
 
TILTAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pr. Kozulis   
Baisu iš tokio aukščio pulti,
nes dar tvirtai tikiu — ateisi tu.
Per upę permestas didžiulis tiltas
sujungia du krantu.

Ne nejutau, kaip ji atėjo:
tokia lengva jos eisena,
lyg rytmečio tylusis vejas,
pabudino mane.

Nesąmonė! — Tai sėlina ruduo pageltęs
ir šnera lapuose tamsus lietus.
žinau — jau niekados negrįši tu

atgal, kad ir nebūčiau nusikaltęs.
Nors tai labai gražus ir tvirtas tiltas,
bet... tiltas jungia tik krantus.
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai