Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 birželisTurinys PDF Spausdinti El. paštas
V. Vaitekūnas — Pijus XI socialine demokratija ....................................................... 241
Kazys   Bradūnas — Mažosios Balades ..................................................................... 245
J . Aistis — Apie laiką ir žmones — Poesis et veritas ............................................... 246
Zenonas Ivinskis — Merkelis Giedraitis ................................................................... 254
Vincas Kazokas — Mylimieji, Medžiai Lietuvoje, Susimąstymas (eil.) ................... 265
Prof.  Vl. Šilkarskis — Rytų Newmanas ................................................................... 265
Jurgis Janavičius — Aš būsiu grįžęs (eil.) .................................................................. 271
Antanas Tulys — Kumberlando kalnuose .................................................................. 272

KŪRYBOS   PASAULYJE

LITERATŪRA
Juozas Lingis — Naujoji norvegu literatūra ............................................................... 273
B . S . — Elisabeth Langgaesser  ............................................................................... 278
J. Ls. — švedu rašytojas Paer Lagerkvist, kandidatas šių metų Nobelio premijai . 278

KNYGOS IR ŽURNALAI
Juozas Lingis — Karlis Straubergs: Lettisk Folktro om de doeda ........................... 279
Aug. R. — Dr. Steponas Kolupaila: Nemunas  .......................................................... 279
Aug. Raginis — J. Daumantas: Partizanai už geležines uždangos ............................ 280
Tomas Žiūraitis,   O.   P. — Kun. Kazys Mažutis: Didžiosios grumtynės ................. 281
A . R . —  Ateitis .......................................................................................................... 281

RELIGINIS GYVENIMAS
Т. V. Gidžiūnas, O. F. M. — Lietuvos Bažnytines provincijos 25 m. jubiliejus ......... 282
T. B. G. — Katalikų ir protestantų susivienijmo klausimu ........................................ 283
A. — Pop. Pijus X paskelbtas palaimintuoju ............................................................... 284

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas   Alaušius — Sutelkus katalikiškąją spaudą .................................................. 285
Skaitytojų pažiūra į mūsų žurnalą  ............................................................................... 286
Skaityti daugiau...
 
PIJAUS XI SOCIALINĖ DEMOKRATIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. VAITIEKŪNAS   

Quadragesimo anno santykiai su Rerum novarum

Šiemet gegužės 15 d. buvo dviejų enciklikų sukaktis: Leono XIII enciklikos "Rerum novarum" 60 metų ir Pijaus XI — "Quadragesimo anno" 20 metų. Pijaus XI enciklika kaip tiktai ir buvo paskelbta ryšium su "Rerum novarum" 40 metų sukaktim. Tad neabejotina, kad tarpusavinis šių dviejų enciklikų ryšys yra labai glaudus. "Quadragesimo anno" tatai šiaip nusako: "Ilgainiui taip pat kilo abejonių dėl teisingo daugelio šios Enciklikos ("Rerum novarum") dalykų aiškinimo, arba dėl darytinų iš jų išvadų (m. p. V. V.), ir tatai buvo priežastis, kad tarp pačių katalikų dažnai iškildavo visai karštų ginčų."
Skaityti daugiau...
 
AŠ BŪSIU GRĮŽĘS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JURGIS JANAVIČIUS   
Bus rytas.
Peronu eis užbaigę darbą pečkuriai,
betiksliai degančiais žibintais nešini;
į tolumas blizgės plieniniai bėgiai
ir žalių semaforų ugnys —
neryškios aptekėjusios  lietum.
Toliau, iš rudenio pilkos aušros
iškils  rasotais  bokštais  ir stogais  gimtasis miestas.
Išėjęs iš stoties ir jausdamas
dar traukinių ir dūmų kvapą,
girdėsiu  dūžius ilgesį pametusios širdies,
ir mano delnus verš kelionių ryšulio kietoji virve
 
Mažosios Baladės PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kazys Bradūnas   
RAITELIS   MITOLOGINIAM   PEIZAŽE

Per žemaičių kalvas kopia debesys
Su ledinio lietaus kibirais,
Ąžuolynų viršūnėmis remiasi
Ir pasikalba su aitvarais.

Per žemaičių kalvas joja raitelis
Su burtažodžiu gyvu tautos...
Ir net žeme po kojomis aikteli
Didumu paslapties nugirstos.
Skaityti daugiau...
 
APIE LAIKĄ IR ŽMONES PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. AISTIS   
POESIS ET VEMTAS

Kadaise poetą vaizdavausi povą — susimąsčiusį, svajingą, išdidžiai ir lėtai vaikštantį po puošnųjį tautos rūmų parką. Juk jis yra tautų pažiba ir pasididžiavimas: retas ir nepigus paukštis. Bet kai poetus arčiau pažinau, pats į poeto duoną dantį atkandau ir dar Aristotelio "Politikoj" įskaičiau, kad poetai ir kiti menininkai paperkami žmonės, tai jei kas kartais mane paklausia, ar aš esąs poetas, man būna nejauku ir prisipažįstu, pasakydamas "poetas" tokiu pat tonu, kaip teisiamasis pasako žodį "kaltas".
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai