Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 vasaris


TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Iš A. Baranausko draudžiamų eilėraščių ......................................................... 49
Žlt. — "Kad tu, gude, nesulauktum" ............................................................... 50
Vytautas Vaitiekūnas — 1970 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj ............... 52
Juozas Jakštas — Prie Lietuvos karalių bylos ................................................ 59
Janina Degutytė — Eilėraščiai.......................................................................... 63
Pranas Visvydas — J. Degutytės ir J. Vaičiūnaitės kūryba ........................... 65
Stanislaiv Mackiemicz — Aniuta (apie Dostojevskį), vertė J. Kėkštas......... 68
Pr. Dom. Girdžius — Šiaudiniai protagonistai.................................................. 70

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Stasys Barzdukas — Bendruomenės ir organizacijų klausimu ...................... 75

A. Zubras — Australijos Lietuvių dienos ........................................................ 77
Baltas — Baltijos studijų II konferencija......................................................... 81
Jurgis Gimbutas — Lietuviškos architektūros klausimu................................ 85
Mūsų buityje ..................................................................................................... 87

KNYGOS

Dr. J. Grinius — R. Spalio rezistencinis romanas.......................................... 89
Al. — Balio Sruogos "Radvila Perkūnas"...................................................... 91
Jonas Puzinas — J. K. Kario "Numizmatikai" pasirodžius........................... 93

Viršelio 1 psl. — 1710 metų raižinys, vaizduojąs šv. Jurgį kaip Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos patroną; 4 psl.—A. Mončys: Išsiskleidimas (medis).

Skaityti daugiau...
 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
R. SPALIO REZISTENCINIS ROMANAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Grinius   
R. Spalis, REZISTENCIJA, romanas, Cleveland 1969, Vilties leidinys, 429 psl.

Recenzento uždavinys — apie naują kūrinį pasakyti viešai savo Įspūdį bei nuomonę, ją pagrindžiant paties kūrinio duomenimis. Norint tai atlikti R. Spalio naujausio romano atžvilgiu, anas recenzento uždavinys žymiai pasunkėja dėl dviejų priežasčių. Viena, „Rezistencijos" romanas tėra tik dalis R. Spalio sumanyto plataus kūrinio, turinčio atvaizduoti nepriklausomoj Lietuvoj užaugusią kartą, kuriai lemta brandžiausius darbus atlikti, Lietuvai netekus laisvės.
Skaityti daugiau...
 
Kad tu, gude, nesulauktum PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Žlt.   
Duodame "Kelionės Petaburkan" ištraukų, nors pažįstamų jau iš mokyklos suolo, viešai protestuodami prieš šio kūrinio "represavimą" (sovietiniu terminu tariant) pernai Vilniuje išleistuose Antano Baranausko raštuose. Pirmajame tome (486 psl.) pateikiama A. Baranausko poetinė kūryba: ne tik lietuviškoji, bet ir lenkiškoji (su proziniu vertimu į lietuvių kalbą); ne tik meniškai vertingieji dalykai, bet ir įvairūs proginiai eilėraščiai. Antrajame tome (570 psl.) pateikiamas poeto jaunystės dienoraštis ir nemažas pluoštas jo laiškų.

Tai reikšmingas darbas, kuriuo reikėtų tik džiaugtis. Deja, negalime tik džiaugtis, kai 1056 puslapių leidinyje nebuvo rasta vietos 22 puslapiams, kurių būtų reikėję "Kelionei Petaburkan" (14 eilėraščių ciklas, apie 700 eilučių).

Skaityti daugiau...
 
1970 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYTAUTAS VAITIEKŪNAS   
Lietuvos byloj praėjusių metų reikšmingiausias įvykis neabejotinai yra buvęs Simo Kudirkos lapkričio 23 šuolis į laisvę, tragiškai pasibaigęs dėl JAV pareigūnų politinių bėglių prieglaudos teisės flagrantiško laužymo.

Ligi II pas. karo pabaigos žinojom, kad politiniams bėgliams prieglaudos tarptautinė teisė — jus asilii — yra neliečiama šventenybė. Bėglių grąžinimo tarptautinė teisė — jus ex-traditii — lietė tik kriminalinius bėglius. Valstybės susitardavo, už kuriuos kriminalinius nusikaltimus ir kuria procedūra kitos valstybės teritorijoje atsiradę kriminaliniai bėgliai gali būti grąžinami, kad atsakytų savo nusikaltimo vietos teismui. Tačiau būtų buvęs tarptautinis skandalas, jei kurioj bėglių grąžinimo (ekstra-dicijos) tarptautinėj sutarty būtų numatyta grąžinti ir politinius bėglius.

Politiniai bėgliai — tai įrodymas, kad jų paliktame krašte kažkas labai negera. Prieš I pas. kąrą daugiausia politinių bėglių buvo iš carinės Rusijos. Tik sovietinė Rusija tuo atžvilgiu pralenkė carinę Rusiją.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai