Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
7 rugsejis


MONTREALIO LIETUVIAI DVIKALBIŠKUMO STUDIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Algis Norvilas   
Psichologijos mokslui po antro pasaulinio karo žengiant sparčiai į priekį, išaugo visa eilė naujų sričių, apimančių įvairias žmogaus veiklos apraiškas. Jų tarpan įeina ir psicholingvistika. Tai psichologijos šaka, kuri tyrinėja žmogaus intelektualinius procesus, įgalinančius kalbos vartojimą. Jos paskiri interesai yra labai įvairūs: stebimas vaiko kalbos išmokimas, aiškinamas kalbėjimo supratimo galimumas, nustatoma reikšmės vieta kalbos vartojime ir t.t. šiems interesams priklauso ir dvikalbiškumo taip pat daugiakalbiškumo) problema, prie kurios trumpai ir sustojime.

Nesunku suprasti, kodėl dvikal-biškumas yra atkreipęs psicholingvistų dėmesį. Dviejų kalbų apvaldymas liudija nuostabų žmogaus proto pajėgumą. Išmokdamas dvi kalbas, žmogus pasisavina skirtingas gramatikos ir žodžių sistemas, kuriomis gali išreikšti savo jausmus ir mintis. Toks žmogaus pajėgumas psicholingvistams kelia didelį susidomėjimą. Kokiu būdu dvi kalbos egzistuoja žmogaus prote? Koks yra jų tarpusavio santykis? Tai klausimai, kurie šiuo metu susilaukia daug eksperimentinių tyrinėjimų.
Skaityti daugiau...
 
viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
PARAPIJA—TAUTINIO INDIVIDUALUMO PUOSELĖTOJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANDRIUS BALTINIS   
1. Lietuviškoji pasaulėžiūra — lietuviškosios parapijos pagrindas
Tautos savitumo apibūdinimas yra visai panašus atskiro individo charakteristikai. Esame įpratę kolektyvinį individą — tautą lyginti su asmeniniu individu — žmogumi. Būdama kolektyvinis individas, tauta juk susidaro iš atskirų individų — žmonių. Kaip atskiri žmonės turi skirtingų žymių, sudarančių jų savitą charakterį, taip ir tautos yra skirtingos, turi savo individualumą. Gyvendami svetimuose kraštuose, akivaizdžiai regime, kad kiekviena tauta yra kitokia, skiriasi nuo kitų tautų. Sunku yra tik apibūdinti, žodžiais išreikšti šį skirtingumą — tautinį individualumą.

Lietuviškoji pasaulėžiūra formavo mūsų tautą, joje yra išreikštas mūsų tautos charakteris, lietuviškasis pasaulio suvokimas ir pergyvenimas. Šio mūsų straipsnio tikslas ir yra išvesti iš lietuviškosios pasaulėžiūros pagrindą
mūsų religiniam gyvenimui — lietuviškai parapijai.
Skaityti daugiau...
 
D. Sadūnaitė — Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Danguole Sadūnaite   
PAVASARIS

1.
Pavasarį,

kai aš stoviu ties
forsythia krūmu
bežydinčiu -
aš stoviu Tavo akivaizdoje,
Dieve.


Tada Tu kalbi man
apie tvirtumą savo rankų,

apie savo rankų švelnumą —

Ir apie tai, kad
įželdinai šį krūmą
vienu atsidūsėjimu —
Skaityti daugiau...
 
AUKŠTUMŲ PSICHOLOGIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS PAŠKUS   
Egzistencinė tuštuma ir prasmės rūpestis

Moderniųjų mokslų statiny psichologijai šiandien užleidžiamą kertinė vieta. Iš psichologijos laukiama žmogiškųjų klausimų sprendimo. Ji, ta sielos žinovė, lyg Dantės Beatričė, privalėtų prasmės ieškantį gyvūną iš tamsos labirintų išvesti į šviesos paviršių. Ji turėtų pagydyti pažeistą žmogaus sielą. Jos pareiga pateikti žmogui laimingo ir pilnutinio gyvenimo receptą. Tačiau, iš filosofijos prieglobsčio ištrūkusi (1879) ir griežtuoju mokslu virtusi, pschologija prarado teisę į bet kokį egzistencinių žmogaus klausimų sprendimą. Bet užtat per tuos 90 nepriklausomybės metų ji surinko nemaža žinių apie žmogaus psichės veikimą ir brendimą. Ji apčiuopė net keletą psichinių ligų ir emocinio sutrikimo priežasčių. Pagaliau ji surado ir būdų kai kurias psichines ligas gydyti.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai