Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
2 vasaris


Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kotryna Grigaitytė   
VIDUVASARIS

Kai vasara išsišakoja,
nuo pirmojo rasos įsižiebimo,
žaliais stogais čiulbėjimai
upeliais teka.

Tingiai dienų kolonos slenka
per liepos aikštę
pasveikinti subrendusio jaunuolio skrybėlėto.

Ir moja jos
vainikais varpų jam iš tolo —
tviskėdamos sagtim ramunių, vosilkų auskarais — — —
gal su malda, gal su kerais
linguodamos per liepos aikštę.
Skaityti daugiau...
 
Humanistinis marksizmas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Juodeika   
Ar toks egzistuoja?

Marksistinis bolševikų socializmas parodė tikrovėje savo bjaurų būdą, daug ką nugąsdino ir sukrėtė daugelio marksistų idealizmą. Tačiau kai kuriems marksistiniams socialistams yra labai sunku sugriauti senus altorius, prieš kuriuos tiek metų buvo praleista. Tarsi skęsdami audringoje jūroje, jie griebiasi ir už šiaudo, nes nori palikti ištikimi marksizmo palikimui. Jie pasisako esą "humanistiniai marksistai", norį likti ištikimi Markso jaunųjų dienų filosofiniam komunizmui, kurį dabar, prisitaikydami prie laiko dvasios, jie vadina humanistiniu marksizmu". Jie sako atsisaką nuo vadinamojo mokslinio, arba ortodoksinio, marksizmo, kurį esą subjaurioję "bolševikiniai rytų barbarai".

Tad čia iškyla rimtas ir neeilinis klausimas, ar iš tikrųjų yra du marksizmai, ar tik vienas. Ar yra mokslinis socializmas, t. y. ortodoksinis marksizmas, išdėstytas "Kapitale" IS67 m., ir filosofinis komunizmas, arba humanistinis marksizmas, išdėstytas Markso "Rankraščiuose" 1844 m.? Koks yra skirtumas tarp filosofinio komunizmo ir mokslinio socializmo? Pabandykime šį klausimą atsakyti.

Savo filosofinius "Rankraščius" Marksas parašė 1844 metais, būdamas 26 metų amžiaus. Beveik šimtą metų jie ramiai sau dūlėjo ir pirmą kartą buvo išleisti vokiškai 1932 metais, o rusiškai Sovietų Sąjungoje tik 1956 metais. "Rankraščiuose" Marksas išdėsto savo filosofinį komunizmą. Tačiau jau 1848 metais "Komunistų manifeste" ir kituose vėlesniuose raštuose Marksas ir Engelsas vadina savo komunizmą "moksliniu socializmu". Kyla klausimas, koks skirtumas tarp filosofinio ir mokslinio marksizmo.
Skaityti daugiau...
 
Dainininkė Gina Čapkauskienė PDF Spausdinti El. paštas
Parašė St. S.   
Gina Čapkauskienė yra pabėgėlių ir emigracinių sąlygų augintinė. Jos mergautinis vardas ir pavardė — Gina Butkutė. Karo audra ir artėjanti rusų okupacija tėvus ir ją nubloškė į Vokietiją. Ten ji mokėsi, nors ir skurdžiose aplinkybėse — džiaugėsi savo jaunuolinėm dienom, ieškojo gyvenimo prasmės ir tikslo.

Emigracijos bangom įsisiūbavus, Gina Butkutė, dar vis ne Čapkauskienė, atvyko į Kanadą, įsikūrė Montrealy. Čia ji ir pradėjo savo pašaukimą ir talentą atrasti, su atsidėjimu ėmė į studijas kibti.

Muziką ir dainavimą Gina studijavo pas prof. Pauliną Donald ir Liną Narduccį tame pačiame prancūzų kultūros mieste — Montrealy. Dar būdama studentė, dalyvavo Kanados muzikos festivaliuose ir jaunųjų dainininkų varžybose, vienur ir kitur laimėdama laurus ir pripažinimą.

Niekur šiame margame pasauly nėra lengva jaunam dainininkui ar muzikui susidaryti vardą ir iškilti į garbę. Mūsų dienos — gabių ir talentingų profesionalų dienos! Net stambūs menų talentai turi stipriai parungtyniauti, pakovoti, kol, galų gale, jiem pasiseka įkopti į didžiąsias scenas, į televizijos ekranus, į tokius darbus, kurie ir medžiaginiu požiūriu ne skatikais atlyginami.
Skaityti daugiau...
 
Lietuvių kambarys Wayne State universitete PDF Spausdinti El. paštas
Parašė S. Kaunelienė   

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 60-ąsias metines, 1978 vasario 16 buvo iškilmingai atidarytas ir pašventintas Lietuvių kambarys valstybiniame Wayne State universitete Detroite. Prieš lietuvius kambarius įsiruošė ir atidarė graikai, prancūzai ir ukrainiečiai. Po lietuvių — rumunai, vengrai, arabai ir kinai. Šiuo metu kambarius ruošia afrikiečiai ir armėnai. Numatę ruošti — lenkai, slovakai, vokiečiai, airiai ir kitos tautybės. Visi kambariai yra Ethnic Heritage centre, kitaip vadinamame Manogian Hali.
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Julius Rimdžius — Vasario 16 ir okupantų gruodžio 16 ..................................... 49
Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai ........................................................................ 61
Bronius Nemickas — Nuo Helsinkio iki Madrido .............................................. 62
Vytautas Vaitiekūnas — Tarptautinė politika 1978 metais ................................ 69
Antanas Maceina — Filosofijos keliu .................................................................. 80

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vladas Juodeika — Humanistinis marksizmas ..................................................... 87
St. S. — Dainininkė Gina Čapkauskienė .............................................................. 90
S. Kaunelienė — Lietuvių kambarys Wayne State universitete .......................... 92

KNYGOS
Paulius Jatulis — Naujųjų laikų Lietuvos istorija (Pr. Čepėnas) .......................... 94
Aug. R. — Turi nuosavą balsą (Teresės Pautieniūtės "Lyg nebūtų rytojaus") ... 97
Šis Aidų numeris iliustruotas nuotraukomis iš lietuviškų sričių sovietinės Rusijos valdžioje. Viršelių 1 psl.: Steponas Dargevičius — Kristaus
skulptūra (Zietala, 1977). Viršelio 4 psl.: Sandėlys Mažėnuose (Apso sritis, 1977). Taip pat Kotrynos Grigaitytė s, Vlado Juodeikos, Aniceto Simučio, Ginos Čapkauskienės ir Lietuvių kambario Wayne State universitete nuotraukos.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai