Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Europos cirkas PDF Spausdinti El. paštas
Vienoje Paryžiaus aikštėje yra cirko pastatas su tokiais užrašais; „Europos cirkas! Nepraeikite pro šalį, nepamatę šitos kadaise deportuotos moters, savo drąsa ir ištvermingumu ištrūkusios iš Gestapo kankinimų. Čia išvysite ją gyvą su tais pačiais kankinimo aparatais. Kaina — 10 f r. buv. kaliniai ir DP moka pusę“. („Images du Monde“, Paryžius, nr. 108).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai