Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Petras Rimša PDF Spausdinti El. paštas
Skulptorius Petras Rimša mirė Kaune š. m. spalio 2, sulaukęs 80 metų. Buvo gimęs 1881. Meno mokėsi Varšuvoje, Krokuvoje, Petrapilyje, Paryžiuje. Dalyvavo pirmoje lietuvių dailininkų parodoje. Visu kūrybos platumu prasiskleidė nepriklausomos Lietuvos laikais, dalyvavo įvairiose parodose. Jo kūrinių parodos buvo surengtos ir Amerikoje, kur jis čia lankėsi.

Labiausiai Petras Rimša pagarsėjo savo stilizuotom ornamentuotom skulptūrom. Su pamėgimu jis raižė ornamentus ir jais padengė skuptūrų paviršių. Prie vieno kūrinio dirbo mėnesiais ar net metais. Taip pat P. Rimša sukūrė visą eilę medalių, kurie yra tikri meno kjriniai, atlikti po ilgų pasiruošima, studijų. Medaliai stilizuoti ir kruopščiai išraižyti smulkiais ornamentais.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai