Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Grupinės nuotraukos [162-166] PDF Spausdinti El. paštas
162. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus atidarymas 1966 m.: Stasys Balzekas
[ir kt.]; Balzeko lietuvių kultūros muziejaus vadovybė ir talkininkai: Du St.Balzeko
sūnūs, Stasys Balzekas, Marija Kriaučiūnienė, K.Baltramaitis, Stasys Balzekas (tėvas), J. Kantautas, Fr.Zopolas: [2 nuotr.] // 1985. - Nr.6. - P.390, 391.

163. Kultūros Židinys New Yorke; Kultūros Židinio pašventinimo iškilmių garbės
prezidiumas; Kultūros Židinio iškilmių meninės programos atlikėjai: solistai G. Čapkauskienė ir K.Jakutis, pianistas S.Cibas: [3 nuotr.] // 1974. - Nr.3. - P.139-140,

164. Lietuvos paviljonas Tarptaut. Prekybos parodoje Čikagoje / Paviljoną tvarkė Adolfas Valeška// 1960. - Nr.7. - P.310.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai