Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BIBLIOGRAFIJA. BIBLIOTEKOS [303-308] PDF Spausdinti El. paštas
303. Biržiška, Mykolas. Mea culpa: [Paaiškinimai dėl klaidų, pasitaikiusių Vaclovo Biržiškos biobliografijoje "Aleksandrynas"] // 1962. - Nr.8. - P.366-367.

304. Maciūnas, Vincas. Vaclovo Biržiškos įnašas lituanistikon: Str., kurio santr. buvo perskaityta 4-ajame Mokslo ir kūrybos simpoziume Chicagoje 1981 .X1.28, skirtas V.Biržiškos mirties 25-mečiui paminėti // 1982. - Nr.3. - P.170-187: portr., faks. -Išnašos: 62 pavad.

305. Visas gyvenimas lietuviškajai knygai: Prof. Vaclovo Biržiškos 70 m. sukakties (1884.XII.2-1954.XII.2) proga // 1955. - Nr.4/5. - P.155-158: portr.

306. Dundzila, Antanas. 1908 metais įsteigta Baltimorės lietuvių biblioteka: [Apie jos darbą bei vadovę Genovaitę Auštrienę] // 1988. - Nr.3. - P.217-218: portr.

307. Prisikėlimo parapijos bibliotekoje: [Torontas: Nuotr.]// 1978. - Nr.8. -P.366.

308. [Ružancovas, Aleksandras]. Vertimų ir spaudinių registracijos klausimu: [Kvietimas pradėti registruoti išeivijos spaudinius] // 1945. - Nr.5. - P.5. -Parašas: Bibliografas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai