Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie psichologus. Nuotraukos [863-868] PDF Spausdinti El. paštas
863. Dr. Vytautas Bieliauskas su garsiuoju psichologu Rollo May Xavier universitete: [N u o t r.] // 1980. - Nr.3. - P.165.

864. "New Yorke gegužės 15 mirė Kęstutis Kudžma, sulaukęs tik 41 metų...": [Psichologas: Žinutė] // 1969. - Nr.6. - P.278. - (Mūsų buityje).

865. Rugis, Jonas. Nauji logikos keliai: [Apie lenkų logikos prof. Joną Lukasievičių, 1878-1956] // 1957. - Nr.2. - P.89-91.

866. J.Pikūnas [8-ajame ateitininkų kongrese: Nuotr.]// 1970. - Nr.8. -P.369.

867. Dr. Antanas Sužiedėlis: [N u o t r.] // 1970. - Nr.8. - P.379.

868. Dr. A[ntanas] Sužiedėlis skaito paskaitą [ateitininkų 7-ajame kongrese, 1965 m.: N u o t r.] // 1965. - Nr.7. - P.320.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai