Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MATEMATIKA. GAMTOS MOKSLAI [2727-2773] PDF Spausdinti El. paštas
2727. Baškys, Bronius. Gyvybė kaip cheminis procesas // 1965. - Nr.2. - P.68-70,
72. - Išnašos: 8 pavad.

2728. Bendorius, AĮntanas]. Apie geologinius tyrinėjimus ir rudąją anglį
Lietuvoje: [Trumpai apžvelgiami geolog. tyrinėjimai nepriklausomoje Lietuvoje,
kritikuojami soviet. geologai] // 1953. - Nri. - P.379-380.

2729. Biržiška, Viktoras, prof. Matematika: [Apie matematikos istoriją] // 1952.
- Nr.2. - P.74-82.

2730. Buteika Vyt. Naujieji sovietų mokslų "imperatoriai": [Apie I.Lisenkos
biologijos pseudomoksląj // 1951. - Nr.8. - P.382.

2731. Girnius, Antanas. Astronominės naujienos // 1988. - Nr.3. - P.220.

2732. Geodezija erdvės tyrime // 1989. - Nr.4. - P.263-269. - Literatūra: 10
pavad.

2733. -- Kari Friedrich Gauss (1777-1855): 200 m. gimimo sukaktuves
paminint: [Vok. matematikas] // 1978. - Nr.7. - P.321-323: portr.

2734. Žemės pavidalas ir dydis: [Kalbama ir apie geodez. tyrinėjimus
Vilniaus universitete] // 1976. - Nr.10. - P.441-448: iliustr. - Išnašos: 42 pavad.

2735. [Girnius, Juozas]. J.Robert Oppenheimer, pirmasis atominės energijos išlaisvintojas // 1950. - Nr.3. - P.141-142. -Parašas: J.G.

2736. Ignaitis, AĮndrius], Atominė energija//1946. - Nr.l. - P.9-12: iliustr.; Nr.3. - P.46-47; Nr.4. - P.61-62.

2737. Jurkus, Algirdas, dr. Galilėjas ir dinamikos mokslo raida // 1965. - Nr.8. -P.361-363.

2738. Naujos kosmologinės teorijos // 1967. - Nr.2. - P.90-91.

2739. 1964 m. Nobelio fizikos premija: [Paskirta amerikiečiui C.H.Townes
ir rusams N.G.Basovui ir A.M.Prochorovui už maserių ir lazerių išradimą] // 1965. -Nr.4. - P.l85-186.

2740. Keblys, KĮęstutis]. Ksenonas nugalėtas: [Apie atradimus ksenono
chemijoje] // 1966. - Nr.8. - P.376-377. - Išnašos : 2 pavad.

2741. Kolupaila, Steponas, prof. Gamtos sukrėtimai ir jų įtaka žmonių gyvenimui: [Apie nepaprastų gamtos reiškinių periodiškumą] // 1947. - Nr.3. - P.l20.

2742. Litas, VĮladas], dr. Biologinė žmonių giminės ateitis // 1966. - Nr.9. -P.424-426.

2743. Gyvenimo prailginimas ir biologinis "nemirtingumas" // 1967. - Nr.7.
- P.318-319.

2744. Masaitis, Česlovas. Koperniko jubiliejus [1473-1543] // 1973. - Nr.5. -P.223-224: portr.

2745.Palubinskienė, Saulė. Ekologinė krizė [pasaulyje] // 1972. - Nr.3. - P.73-77. -Bibliogr.: 5 pavad.

2746. Povilaitis, Bronius. Genetinė inžinerija// 1979. - Nr.3. - P.115-119, 122-128: portr. - Išnašos (20 pavad.). 12—397

2747. Musų fizinė aplinka: [Ekologijos klausimai] // 1976. - Nr.4. -
P.152-157. - Išnašos: 8 pavad.

2748. Rasė, inteligencija ir genetika // 1977. - Nr.9. - P.396-402. - Išnašos:
9 pavad.

2749. — Šimtmetis su Mendeliu biologijoje: [Apie austrų mokslininką,
1822-1884] // 1966. - Nr.10. - P.458-461: portr.

2750. Žmogaus citogenetikos pažanga // 1973. - Nr.4. - P. 184-185.

2751. Radžius, Aleksandras. Ką rado erdvėlaiviai kometoje? // 1986. - Nr.4. -
P.292-295: iliustr.

2752. Nauji Jupiterio mėnuliai // 1981. - Nr.l. - P.45-46: iliustr.

2753. Paukščių tako struktūriniai bruožai // 1986. - Nr.2. - P.140-144: iliustr.
- Išnašos: 9 pavad.

2754. Saturno žiedų enigma// 1982. - Nr.4. - P.295-297: iliustr.

2755. Urano žiedai // 1979. - Nr.6. - P.276-277.

2756. Rugis, Jonas. Albertas Einšteinas // 1955. - Nr.4/5. - P.194: portr.

2757. Arturas H. Comptonas - Amerikos mokslininkas ir mąstytojas: [Fizikas,
1892-1962] // 1962. - Nr.5. - P.225-226. - Bibliogr.: 4 pavad.

2758. Einšteino mokslinis palikimas // 1956. - Nr.l. - P.35-39.

2759. Ervinas Schroedingeris: [Austrų fizikas-matematikas, 1887-1967] //
1961. - Nr.2. -P.94.

2760. Medžiagos sąvoka moderniojo mokslo šviesoje // 1961. - Nr.8. -
P.352-359. - Išnašos: 8 pavad.

2761. Niels Bohr [1885-1962] // 1962. - Nr.10. - P.468-469: portr.

2762. Revoliucija mokslo pažiūrose: [Fizika] // 1954. - Nr.8. - P.354-361.

2763. Tarptautiniai geofiziniai metai: [Nuo 1957 m. liepos iki 1958 m.
gruodžio] // 1958. - Nr.l. - P.43-46.

2764. Vienas didžiausių pasaulio fizikų [Enrico Fermi] // 1955. - Nr.3. -
P.137.

2765. Saldukienė, Birutė. Devintasis tarptautinis karbono stratigrafijos ir
geologijos kongresas [JAV, Urbana-Champaign, 1979 m. geg. 10 - birž. 2 d.: Darbo
apžvalga] // 1979. - Nr.9. - P.417-418.

2766. Saulės energija mokslo tarnyboje // 1947. - Nr.7. - P.380-381.

2767. Skuodienė-Šarkiūnaitė, Irena. Geologija Lietuvoje XIX-ojo amžiaus pradžioje: Paskaita, skaityta VI Mokslo ir kūrybos simpoziume 1989 m. lapkr. 17-26 d. Čikagoje // 1991. - Nr.2. - P.l 17-120. - Literatūra: 3 pavad.

2768. [Stočkus, Bronius]. Louis de Broglie: [Prane, fizikas, Nobelio premijos laureatas] // 1951. - Nr.7. - P.332-333. -Parašas: B.S.

2769. Šiandieninis gamtos mokslų žvilgsnis į pasaulį: [Fizikos mokslas] //
1948. - Nr.10. - P.22-24, 26-28.

2770. Venckus, Jfuozas]. 100 metų darvinizmui // 1959. - Nr.5. - P.222-224.

2771. Virai ir jų biologinė problema: [Apie virusus] // 1948. - Nr.10. - P.47.

2772. Zalubas, Romualdas, [dr.]. Kosmologinis žvilgsnis į Visatą // 1968. - Nr.8.
- P.371-375; Nr.9.- P.411-413.- Išnašos: 9 pavad. -Parašas: Z.Romas.

2773. Žvaigždės gyvenimas: [Apie Visatą] // 1957. - Nr.5. - P.218-225:
iliustr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai