Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie medikus. Nuotraukos [2817-2828] PDF Spausdinti El. paštas
2817. [Girnius, Juozas]. Du iš daugelio...: Inž. Jurgis Gimbutas ir gyd. Kazys Ambrozaitis: [Minint 70-ąsias gimimo metines] // 1978. - Nr.4. - P.174-177: portr. -Parašas: J.G.

2818. Milda Budrienė, M.D., daugelio "Aiduose" spausdintų iš Lietuvos medicinos istorijos straipsnių autorė: [N u o t r.] // 1991. - Nr.4. - P.302.

2819. "Stasys Budrys, gydytojas, mirė [1984 m.] balandžio 10 d. Sarasotoje, Floridoje": [Žinutė] // 1984. - Nr.4. - P.246. - (Mūsų buityje).

2820. "80 metų sulaukė gydytojas Eliziejus Draugelis...": [N u o t r.: Su biogr.
žiniomis] // 1968. - Nr.5. - P.231. - (Mūsų buityje).

2821. Jasaitis, Domas, dr. Dr. Antanas Gylys {1894.03.14 - 1968.10.15: Buvusio VDU docento nekrologas] // 1968. - Nr.10. - P.446-449: portr. - Išnašos: 9 pavad.

2822. "70 metų amžiaus [1968 m.] rugpjūčio 18 pasiekė dr. Domas Jasaitis...": [N u o t r.: Su biogr. žiniomis] // 1968. - Nr.7. - P.332. - (Mūsų buityje).

2823. Budrys, Milda, M.D. Pirmasis lietuvis gydytojas Amerikoje [Matas Kasakauskas, 1853.09.18 Jonavoje - 1918.09.27 Čikagoje] // 1983. - Nr.3. -P. 196-197. - Aut. pilna pavardė Milda Budrienė-Kuršaitė. - Išnašos: 14 pavad.

2824. "Liepos 25 New Brunswick, N.J., mirė farmaceutas-vaistininkas Jonas Makauskis...": [Žinutė] // 1969. - Nr.7. - P.330. - (Mūsų buityje).

2825. "Balandžio 19 [1966 m.] Čikagoj mirė dr. Jokūbas Mikelėnas...": [Žinutė] // 1966. - Nr.6. - P.280. - (Mūsų buityje).

2826. "Liepos 11 [1969 m.] Highland, Ind., mirė veterinarijos gydytojas Juozas Motiejūnas...": [Žinutė] // 1969. - Nr.7. - P.330. - (Mūsų buityje).

2827. "Čikagoj [1970 m.] balandžio 19 mirė gydytojas Jonas Poška...": [Žinutė] // 1970. - Nr.5. - P.231. - (Mūsų buityje).

2828. Dr. Joana Tamošauskaitė-Baltrušaitienė-Želvienė: [N u o t r.] // 1984. -Nr.6. - P.364.

2829. Kunigas, daktaras Antanas Varnagiris: [N u o t r.] // 1984. - Nr.6. - P.364.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai