Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [2830-2833] PDF Spausdinti El. paštas
2830. Kriaučiūnas, Romualdas. Psichiatras gyvenimo turguje ir riaušėse // 1969. -Nr.4. - P. 179-181. - Rec. kn.: Dumont, Matthew. The absurd healer. - New York: Science House, 1968. - 196 p.

2831. Lyčių fiziologijos studija // 1986. - Nr.l. - P.47-48. - Rec. kn.: Mas-
ters W.H., Johnson V.E. Humen sexuel response. - Boston: Little Brown and Co., 1966.

2832. Butkus, Antanas. Lietuvos medicinos istorija // 1988. - Nr.4. - P.296-298. -Rec. kn.: Meškauskas, Juozas. Lietuvos medicinos istorija: Medicinos mokslas, gyventojų med. ir sočiai, aprūpinimo ist. ir dokument. apžvalga. - Chicago: Pasaulio liet. gydytojų s-ga, 1957. - XXXI, 814 p.:iliustr.

2833. Jasaitis, Domas, M.D. Medicinos istorijos Lietuvoje sovietinė apybraiža // 1971. - Nr.l. - P.44-48. - Rec. kn.: Miselmacher, Viktor. Očerki po istorii mediciny v Litve. - Leningrad: Medicina, 1967. - 275 p.: iliustr.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai