Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Grupinės nuotraukos [757-764] PDF Spausdinti El. paštas
757. Prof. Antanas Maceina, prof. Zenonas Ivinskis, Julijonas Būtėnas // 1978. -Nr.2. - P.53.

758. Prof. A.Maceina su dr. J.Girniumi 1977 rugpjūčio 12 Mūsteryje prie savo namų// 1978.-Nr.2.-P.81.

759. Prof. A.Maceina Schwabisch Gmūndo stovykloje 1949 pavasarį žaidžia su "jaunaisiais draugais": Kęstučiu (dabar filosofijos daktaras) ir Ramūnu (dabar fizikos daktaras) Girniais // 1978. - Nr.2. - P.77; 1965. - Nr.7. - P.330.

760. Prof. A.Maceina Schwabisch Gmūndo stovykloj tarp V.Maželio, J.Girniaus ir A.Nykos-Niliūno // 1978. - Nr.2. - P.70.

761. Prof. A.Maceina Vokietijoje tarp studentų Justino Pikūno ir Vytauto Vardžio 1947 m.// 1978.-Nr.2.-P.67.

762. Prof. A.Maceina Reino ateitininkų konferencijoj 1947, šalia jo - Feliksas Kapočius, Vytautas Vaitiekūnas, Vincas Natkevičius, Vytautas Vardys, Juozas Girnius, Adolfas Darnusis, Zenonas Ivinskis, Stasys Barzdukas, Juozas Pažemėnas, Julijonas Būtėnas // 1978. - Nr.2. - P.62.

763. Z.Ivinskis, A.Maceina, A.Grinienė ir J.Grinius // 1972. - Balandis [b.n.]. - P.l29.

764. Zenonas Ivinskis, Antanas Maceina, Juozas Brazaitis, Jonas Grinius // 1972. - Balandis [b.n.]. - P.l29.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai