Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
UŽSIENIO ŠALIŲ LITERATŪRA Literatūros mokslas ir kritika [5801-5874] PDF Spausdinti El. paštas
5801. Amerikos tautinės premijos [už geriausią literatūros kūrinį: Žinutė] // 1951.
-Nr.4. -P.180.

5802. Babickas, Petras. Brazilijos literatūra 1952 metais: [Apžvalga] // 1953. -Nr.3. - P.133-134.

5803. Baltinis, Andrius. Latvių kultūrinė kūryba išeivijoje: [Apie latv. literatūrą] // 1968. - Nr.9. - P.395-402: iliustr.

5804. Brazdžionis, Bernardas. Iš parnaso anapus Atlanto: [JAV poezijos apžvalga] // 1947. - Nr.6. - P.267-269.

5805. [Budrys, Pranas]. Mickevičius, Budrys ir Bakuninas: [Adomo Mickevičiaus ir Mykolo Bakunino pažinties istorija, kurioje tarpininkavo Vincas Budrys-Budrevičius: Perpasakota iš lenkų emigrantų žum. "Kultūra" (Paryžius, 1949, lapkričio mėn.)] // 1950. - Nr.3. - P.138-139. -Parašas: Pr.B.

5806. Ciplijauskaitė, Birutė. Beieškant naujų kelių romanui: [Apie Pietų Amerikos literatūrą: Camilo Jose Cela, Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, Julio Cortazar] // 1969. - Nr.10. - P.443-446: portr. - Išnašos: 14 pavad.

5807. Išsipildymo neradusi moteris realistiniame romane: [Moters paveikslas
romanuose - "Madame Bovary" / G.Flaubert, "Anna Karenina" / L.Tolstoj, "La Regentą" / Clarin, "Effi Briest" / T.Fontane] // 1983. - Nr.2. - P.l 10-113, 115-119. -Išnašos: 8 pavad.

5808. Pastabos apie istorinį romaną [pasaul. literatūroje] // 1980. - Nr.l. -
P.l3-21. - Išnašos: 32 pavad.

5809. Pokarinė ispanų poezija: [Gabriel Celaya, Blas de Otero, Jose Hiero,
Angelą Figuera Aymerich, Gloria Fuertes ir kt.] // 1965. - Nr.9. - P.412-414.

5810. Šiandieninėje ispanų prozoje: [Aptariama rašytojų Camilo Jose Cela,
Miguel Delibes kūryba] // 1963..- Nr.4. - P.171-173.

5811. Tremties atspindžiai ispanų literatūroje [po 1936-1939 m. piliet. karo]
// 1961. - Nr.10. - P.447-448.

5812. 1961 m. literatūrinės premijos Ispanijoje: [Paskirtos rašyt. Blas de
Otero ir Juan Antonio Payno] // 1962. - Nr.5. - P.220.

5813. Paul Claudel, Julės Romains ir Marcei Pagnol Prancūzų Akademijoje: [Jų kūrybos aptarimas] // 1947. - Nr.3. - P.140-141. - P a r a š a s: N.

5814. [Dambriūnas, Leonardas]. Priešvakarietinė dvasia dabartinėje sovietų literatūroje: [Priešiškų pasisakymų prieš Vakarų literatūrą soviet. spaudoje apžvalga] // 1951. - Nr.5. - P.228-229. -Parašas: A.R.

5815. Gaigalas, Vytas V., dr. Prancūzų literatūros premijos: [Romano premija paskirta rašyt. B.Poirot-Delpech už kn. "La folle de Lituanie"] // 1971. - Nr.3. - P.134-135.

5816. Prancūzų romanas (1960-1970): [Cl.Mauriac, A.Robbe-Grillet,
M.Butor, Cl.Simon ir kt] // 1972. - Nr.5. - P.235-242.

5817. Gaučys, Povilas. Ispaniškosios Amerikos poezija: [Sk.: Žvilgsnis į P.Amerikos žemyną; Ispan. Amerikos literatūros kelias; XX a. poezija] // 1971. -Nr.9. - P.419-422.

5818. Modernioji ispaniškosios Amerikos novelė: [Apie rašytojus - Horacio
Quiroga, Jose de la Cuadra, Manuel Rojas, Jose Diez Canseco, Artūro Uslar Pietri, Juan Bosch, Lydia Cabrera, Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges] // 1961. - Nr.2. -P.89-91.

5819. Naujoji brazilų poezija: [Apie rašytojus - Mario de Andrade, Ronald
22—397
de Carvalho, Ribeiro Couto, Tasso da Silveira, Cecilia Meireles, Murilo Mendes ir kt] // 1962. - Nr.6. - P.259-264.

5820. Naujoji ispanų poezija: [Apie rašytojus - M. de Unamuno, A.Machado,
J.R.Jimėnez, F.G.Lorka, J.Guillen, P.Salinąs, G.Diego, R.Alberti, L.Cernuda, V.Aleixandre] // 1960. - Nr.4. - P.162-167: portr.

5821. Naujoji portugalų poezija: [Apie rašytojus - Fernando Pessoa, Jose
Regio, Branąuinho da Fonseca, Adolfo Casais Monteiro, Fernando Namora ir kt] // 1967. -Nr.10. - P.451-453.

5822. Šių dienų ispanų romanas: [Apie rašytojus - Pio Baroja, Azorinas,
Ramon Perez de Ayala, W.Fernandez Florez, Benjamin Jarnes, Ramon Gomez de la Serna, Miguel Llor, Bartolomė Soler, L.Miranda, Juan Antonio Zunzunegui, Ignacio Augustin, Camilo Jose Cela, Sebastian Juan Arbo] // 1952. - Nr.7. - P.325-328.

5823. Jimėnez, Juan Ram6n. Mintys apie poeziją / [Isp. poeto mintis išvertė Birutė Ciplijauskaitė] // 1981. - Nr.6. - P.393-396: portr.

5824. Kas skaitoma JAV: [Trumpa populiariausių pasaulio rašytojų kūrybos apžvalga] // 1946. - Nr.ll. - P.210-211.

5825. Kaškina-Opik, Anna. Estų literatūra išeivijoje // 1946. - Nr.6. - P.94-95.

5826. Kavaliūnaitė, Jolita. Kai kurie XVIII amžiaus prancūzų romano žmogaus dvasios aspektai // 1976. - Nr.4. - P.158-163.

5827. Kėkštas, Juozas. Bundančios žemės poezija: [Čilė] // 1950. - Nr.4. - P.183-184. - Bibliogr.: 4 pavad.

5828. Ispanų poetai apie kūrybinį patyrimą ir poezijos tematiką: [Apie
atsakymus į anketą, paskelbtą laikr. "Correo Literario"] // 1952. - Nr.4. - P.l83-184.

5829. Kulbokas, VĮladas]. Surrealizmas [pasaul. literatūroje] // 1948. - Nr.13. -P.185-187.

5830. Liepinis, Juozas. Istorinio romano problemos Rytų-Vidurio Europoje // 1984. - Nr.4. - P.247-148.

5831. Keturi romanai iš Rytų Europos: [Rum. rašyt. Marin Predos kn.
"Svaigulys", "Mylimiausias žemės gyventojas", vok. rašyt. Rolfo Schneiderio kn. "Lapkritis" ir čekų rašyt. Pavelo Kohauto kn. "Korike": Tematika - totalitar. režimas] // 1983. - Nr.4. - P.286-288.

5832. Lingis, Juozas. Buities vaizdavimo tradicijos atgimimas Suomijos
literatūroje // 1953.- Nr.10. - P.465-466.

5833. Nauja premija švedų ir norvegų rašytojams: [Steigėjas Birger Dobloug]
// 1951. - Nr.4. - P.l80. - P a r a š a s: J.Ls.

5834. Naujoji danų literatūra: [Įžymiausiųjų rašytojų kūrybos aptarimas] //
1950. - Nr.6. -P.271-273.

5835. Naujoji norvegų literatūra: [Paskutinio šimtmečio literatūros apžvalga]
//1951.-Nr.6.-P.276-278.

5836. Naujoji švedų literatūra: [Biobibliogr. apžvalga] // 1954. - Nr.8. -
P.372-376; Nr.9. - P.418-421.

5837. Nobelis ir dailioji literatūra: [1901-1947 m. laureatai] // 1948. - Nr.10.
- P.38-39.

5838. Literatūra: [Pasaulio grož. literatūros apžvalga] // 1947. - Nr.5. - P.227.

5839. Literatūros premijos Jungtinėse Amerikos Valstybėse [ir sąlygos jas gauti]
// 1947. - Nr.3. -P.141-142.

5840. Maceina, Antanas. Kūrinijos giesmė: Poet. Šv.Pranciškaus egzistencija //
1982. - Nr.6. - P.384-398: iliustr. - Citatų šaltiniai: 28 pavad.
Tiesos ir gyvenimo priešingybė. - Žr.6361.

5841. Matulis, Anatolijus C. Kai kas iš dabartinių vokiečių leidinių: [Trumpa
vok. literatūros, savo tematika susijusios su Lietuva, apžvalga] // 1968. - Nr.10. -
P.462-463.

5842. Lietuviškoji tematika vokiečių pokarinėje literatūroje: [Trumpa
apžvalga] // 1966. - Nr.2. - P.92-93.

5843. Lietuvių mitologija VViecherto, Sudermanno ir Agnės Miegel kūryboje:
[Vok. rašytojai] // 1969. - Nr.3. - P.l 11-114. - Išnašos: 4 pavad.

5844. Vokiečių literatūra 1972 m.: [Išleistų knygų aptarimas] // 1973. -
Nr.5. - P.225-227.

5845. [Miciūnas, Antanas]. Rusiškoji kasdienybė: [Apie soviet. literatūrą] // 1953.
- Nr.7. - P.331-333. -Parašas: A.Mc.

5846. Montale, Eugenio. Apie poeziją: [It. poeto mintys] / Vertė Birutė Ciplijauskaitė // 1976. - Nr.3. - P.l26.

5847. Nagys, Henrikas. Apie vokiečių literatūros žinovus ir vertėjus: [Krit. pastabos] // 1949. - Nr.23. - P.95-96.

5848. Naujoji amerikiečių literatūra: [Literatūros kryptys] // 1947. - Nr.8. - P.375-376.

5849. Pasikalbėjimai su rašytojais: [Ištrauka iš Madeleine Chapsal kn. "Les ėcrivains en personne": Rašytojai:.Jorge Luis Borges, Andre Breton, Marguerite Duras, Jacąues Prevert, Claude Simon, Jean Paulhan, Henry Miller: Trumpai apie juos] / Vertė Juozas Tininis // 1966. - Nr.3. - P.124-126; Nr.4. - P.172-176.

5850. Pašilis, Saulius. Latvių literatūra sovietinėje santvarkoje // 1987. - Nr.2. -P.129-130.

5851. Pietų Amerikos literatūros keliai: [Trumpas aptarimas] // 1948. - Nr.l2. -P.138-139.

5852. [Skrupskelienė, Alina], Žodžių baimė: (Kultūr. klimatas Čekoslovakijoje): [Lit. kūrybos problemos] // 1977. - Nr.4. - P.183-186. -Parašas: A.S.

5853. Slavėnienė, Marija Gražina. Naujos kryptys Rytų Vokietijos literatūroje // 1978. - Nr.6. - P.256-263. - Bibliogr.: 9 pavad.

5854. Šešplaukis, Alfonsas. Ankstyvoji pranciškonų literatūra: [Apie XIII a. it. literatūrą bei Šv.Pranciškaus Asyžiečio įtaką jai] // 1982. - Nr.6. - P.399-403. -Parašas: Alf.Tyruolis.
Donelaičio "Metai" ir vokiečių literatūra. - Žr.6699.

5855. Krikščioniškoji Vakarų pasaulio literatūra: XX a. vok., austrų ir šveic.
literatūros aut. // 1983. - Nr.5. - P.326-331: portr.; Nr.6. - P.388-395: portr. - Bibliogr.: 23 pavad.

5856. Lietuviškieji pėdsakai Šekspyro "Audroje" ir "Žiemos pasakoje" //
1964. - Nr.8. - P.343-353. - Bibliogr.: 30 pavad.

5857. Surrealizmas ir mūsų laikai: [Trumpai apie šios literatūros srovės
atsiradimą ir vystymąsi] // 1955. - Nr.2. - P.92-93. -Parašas: A.Tyruolis.

5858. Žymesnieji vokiečių literatūros sukaktuvininkai: [G.Hasenkamp,
E.Glaeser, G.Weisenborn, E.Penzoldt, T.Plivier, H.Zerkaulen, W.Vesper, W.Hausenstein, L.Frank, H.Hesse, H.Christaller, W.Weigant: Trumpa kūrybos apžvalga] // 1953. - Nr.l. - P.34-36. -Parašas: A.Tyruolis.

5859. Šiandieninė anglų literatūra: [Trumpas aptarimas] // 1948. - Nr.ll. - P.82-
83.

5860. Šių dienų italų rašytojai: [Trumpa kūrybos apžvalga] //1947. - Nr.4. - P.176-177.

5861. Šliažas, Rimvydas. Literatūra totalitarinėj valstybėj - Rytų Vokietijos pavyzdys // 1969. - Nr.2. - P.90-91.

5862. Politika ir menas dabartinėj vokiečių literatūroj // 1971. - Nr.7. -
P.313-318. - Bibliogr.: 7 pavad.

5863. Vokiečių rašytojų Grupė 47 po 12 metų: [Apie jos veiklą] // 1969. -
Nr.7. - P.326-327.

5864. Švedų literatūra karo metais: [Trumpa apžvalga] // 1947. - Nr.7. - P.331-332.

5865. Tininis, Juozas. Haikas: Ypatinga japonų poezijos forma// 1964. - Nr.5. -P.212-215.

5866. Italų romanas netolimoje praeityje ir dabar: [Giovani Vergą, Gabriele
D'Annuzio, Riccardo Bacchelli, Aldo Palazzeschi ir kt] // 1964. - Nr.9. - P.398-403.
- Išnašos: 21 pavad.

5867. Naujasis prancūzų romanas: [Pokario laikotarpis: A.Robbe-Grillet,
Michel Butor, Natalija Sarraute, Maurice Blanchot, Claude Mauriac, Marguerite Duras] // 1962. - Nr.10. - P.432-436. - Išnašos: 18 pavad.

5868. Trumpa pokarinės vokiečių literatūros apžvalga // 1950. - Nr.5. - P.228-229. -Parašas: A .T.

5869. Tsurayuki. Apie poeziją ir poetus / IŠ jap. poeto Tsurayuki (883-946) pratarmės Kokinshu antologijai // 1948. - Nr.19. - P.432.

5870. [Vaičiulaitis, Antanas]. Šiandieninėj prancūzų literatūroj: [Apžvalga] // 1950. - Nr.9. - P.423-424. -Parašas: A.V.

5871. Žvilgsnis į amerikiečių literatūros istoriją: [Trumpa apžvalga] // 1953.
-Nr.9. -418-420.

5872. Zaranka, Juozas. Euripido "Trojietės" ir genocidas Melo saloje: [Apie dramą]
// 1978. - Nr.7. - P.297-300. - Išnašos: 28 pavad.

5873. Žalalis, Klemensas T., dr. Literatūriniai šventraščio žanrai // 1950. - Nr.9.
- P.400-408.

5874. Žymiausios srovės estų literatūroje XX-me amžiuje // 1954. - Nr.3. - P.l33-
134: portr. -Parašas: H.P.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai