Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Poezija [6060-6233] PDF Spausdinti El. paštas
Antika

6060. Horacijus. Aukso vidurys / [Iš lot k.] vertė J.Vosylius // 1945. - Nr.9. - P.9.

6061. Vergilius, Publius Vergilius Maro. Enėjidės: VI giesmės (752-853 eil.)
ištrauka / [Iš lot. k.] vertė A[ntanas] Rukša // 1965. - Nr.3. - P.l 19-120.

6062. Iš trečiosios Georgikų knygos (91-383) / [Iš lot. k.] vertė Alfonsas
Nyka-Niliūnas // 1973. - Nr.7. - P.300-308. - Paaiškinimai: p.307-308.

Anglija

6063. Blake, William. Nekaltumo ženklai / Vertė [Antanas Vaičiulaitis] // 1947. - Nr.6. - P.269. - Vertėjo parašas: A.V.

6064. Eliot, Thomas Stern. Pelenų diena: [Su red. prier. apie aut.] / Vertė A.Šešplaukis // 1957. - Nr.4. - P.168-176: portr. - Vert. parašas: A.Tyruolis.

6065. Tamsioji sielos naktis: Iš "Keturių kvartetų" / Vertė A.Šešplaukis //
1958. - Nr.10. - P.452. - Vert. parašas: A.Tyruolis.

6066. Trijų Karalių kelionė / Vertė Aalfonsas Nyka-Niliūnas // 1965. -
Nr.3. - P. 102: portr. - Vertėjo parašas: Andrius Sietynas.

6067. Moore, T.Sturge. Duetas; Laiškas Šv.Petrui / Vertė Bernardas Brazdžionis // 1947. - Nr.6. -P.270.

6068. Shakespeare, William. Septyni žmogaus žingsniai / Iš "As you likę it" vertė J[urgis] Blekaitis // 1964. - Nr.5. - P.216.

Argentina

6069. Borges, Jorge Luis. Apie pragarą ir dangų / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. - Nr.9. - P.408.

6070. Galtier, Lysandro Z.D. Mano vaikystės dienos; Žmogus čia atėjo: [Su red. prier. apie aut] / Išvertė Juozas Kėkštas // 1952. - Nr.4. - P. 175.

Australija

6071. Brennan, Christopher. Keliautojas / Vertė iš anglų k. Lidija Šimkųtė-Pocienė
// 1984. - Nr.2. - P.l 16-117: portr.

Austrija

6072. Traki, Georg. Nuskaidrintas ruduo; Mano širdis vakarėjant; Žlugimas;
Kasparo Hauserio daina; Grodek / Vertė Henrikas Nagys // 1951. - Nr.10. - P.454.

Belgija

6073. Deleu, Jozef. Gražusis spalis; Ruduo / Iš niderlandų k. vertė [ir pastabas parašė] Zenta Tenisonaitė // 1970. - Nr.3. - P.109.

6074. Gezelle, Guido. Kregždės / Iš niderlandų k. vertė [ir pastabas parašė] Zenta Tenisonaitė // 1970. - Nr.3. - P.106.

6075. Jonckheere, Karei. Gailesys; Apyskaita / Iš niderlandų k. vertė [ir pastabas parašė] Zenta Tenisonaitė // 1970. - Nr.3. - P. 107.

6076. Ostaijen, Paul, van. Kaimas; Sparnai / Iš niderlandų k. vertė [ir pastabas parašė] Zenta Tenisonaitė // 1970. - Nr.3. - P.106-107.

6077. Snoek, Paul. Debesų pilis / Iš niderlandų k. vertė [ir pastabas parašė] Zenta Tenisonaitė // 1970. - Nr.3. - P.108-109.

Brazilija •

6078. Andrade, Mario, de. [Improvizacija mirus berniukui] / Išvertė Povilas Gaučys // 1962. - Nr.6. - P.264.

6079. Bandeira, Manuel. Mirusi naktis / Išvertė Povilas Gaučys // 1962. - Nr.6. -P.268.

6080. Bopp, Raul. Negras / Išvertė Povilas Gaučys // 1962. - Nr.6. - P.266.

6081. Cervalho, Ronald, de. Trejybės turgus / Išvertė Povilas Gaučys // 1962. -Nr.6. - P.264-265.

6082. Couto, Ribeiro. Elegija / Išvertė Povilas Gaučys // 1962. - Nr.6. - P.265.

6083. Guimaraens, Filho Alphonsus, de. Kalnų rožė / Išvertė Povilas Gaučys // 1962. - Nr.6. - P.266-267.

6084. Lima, Jorge, de. Šventasis Kristupas Kolumbas / Išvertė Povilas Gaučys // 1962. - Nr.6. - P.269.

6085. Meyer, Augusto. Sparnuoti žodžiai / Išvertė Povilas Gaučys // 1962. -Nr.6. - P.267.

6086. Meireles, Cecilija. Serenada; Kai žiūriu... / Išvertė Povilas Gaučys // 1962.
- Nr.6. - P.266.

6087. Mendes, Murilo. Aš tave skelbiu...; Poeto pašaukimas / Išvertė Povilas Gaučys // 1962. - Nr.6. - P.267.

6088. Morais, Vinicius, de. Praeinanti moteris / Išvertė Povilas Gaučys // 1962.
- Nr.6. - P.268.

6089. Schmidt, Augusto Federico. Sonetas; Jūra / Išvertė Povilas Gaučys // 1962.
- Nr.6. - P.268.

Čilė

6090. Huidobro, Vicente. Poezijos menas / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. -Nr.9. - P.407.

6091. Mistral, Gabriela. Papūga; Susitikimas / Išvertė [Alfonsas Nyka-Niliūnas] // 1946. - Nr.4. - P.57. - Vertėjo parašas: A.N.-N.

6092. Nokturnas; Pelė; Šiaudelis; Motinos poema / Išvertė Povilas Gaučys
//1951.-Nr.5.-P.202-206.

6093. Mokytojos malda / Išvertė Povilas Gaučys // 1950. - Nr.9. - P.409.

6094. Motinos dulkės; Vaikams; Verkiu; Dievas; Pasaulis; Tavęs belaukiant
/ Vertė Paulius Stelingis // 1957. - Nr.2. - P.64-65: portr.

6095. Noktiurnas / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. - Nr.9. - P.406.

6096. Neruda, Pablo. Vandenyno pietuose / Vertė Juozas Kėkštas // 1950. - Nr.4.
- P.172-173.

6097. Pianinas / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. - Nr.9. - P.407.

Egiptas

6098. Iš senosios egiptiečių poezijos: Jis susijungia su vieninteliu Dievu, kurio
sąnariai yra tas daugis dievų; Jis laikosi tvirtai savo tapatybės atminimo; Jis pažįsta
Vakarų sielas; Karaliaus Achnaten ir princesės Nefer Neferiu Aten rutulio adoracija /
Išvertė Julius Baniulis // 1948. - Nr.12. - P.129.

Ekvadoras

6099. Andrade, Jorge Carrera. Nepabaigiama kelionė / Išvertė Povilas Gaučys //
1971.-Nr.9.-P.413.

Estija
6100. Kaškina-Opik, Anna. Rojus. (M.K.Čiurlionio paveikslas) / Vertė A.P. //
1946. - Nr.8. - P.125.

6101. Rannit, Aleksis. Du estiški eilėraščiai: Ties brasta; Be vėjo / Vertė Bronys
Raila // 1976. - Nr.2. - P.64-65: portr., faks.

Indija

6102. Tagore, Rabindranath. Keliavimas / Išvertė Juozas Tininis // 1956. - Nr.5.
- P.207-210: portr.; Nr.6. - P.261-264.

Ispanija

6103. Alberti, Rafael. Du angelai; Jūrininkas / Išvertė Povilas Gaučys // 1960. -Nr.4. - P. 174.

6104. Aleixandre, Vincente. Amžinas vagabundas: [Su red. prier. apie aut] / Iš isp k. išvertė Juozas Kėkštas // 1955. - Nr.8. - P.322.

6105. Žodis; Jūra / Išvertė Povilas Gaučys // 1960. - Nr.4. - P.174-175.

6106. Žemė; Oras; Įsiurbtas; Sudiev laukams; Kūnas ir siela / Išvertė Povilas
Gaučys // 1977. - Nr.10. - P.447-449: portr.

6107. Cernuda, Luis. Jeigu žmogus galėtų pasakyti / Išvertė Povilas Gaučys //
1960. - Nr.4. - P. 174.

6108. Guillen, Jorge. Vidudienis / Išvertė Povilas Gaučys // 1960. - Nr.4. - P.173.

6109. Geriausia vasara; To užtenka; Prisimenant "Tūkstantį ir vieną naktį";
Fragmentai iš "Birželio repertuaras"; Keliauninko kambarys / Vertė Birutė Ciplijauskaitė // 1968. - Nr.4. - P. 161: portr.

6110. Jimėnez, Juan Ram6n. Pilnoji sąmonė; Visi debesys dega; Su Pietų kryžium
// 1956. - Nr.10. - P.456: portr. - Vert. nenurodytas.

6111. Tai mano siela; Vienuma; Tave nuskabiau; Meilė; Aš atgimsiu /
Išvertė Povilas Gaučys // 1960. - Nr.4. - P.171.

6112. Lorca, Federico Garsia. Gitara; Jūrų vandens baladė; Valkelės / Išvertė Povilas Gaučys // 1960. - Nr.4. - P.171-172.

6113. Machado, Antonio. Vakar, kai miegojau; Jaudinanti daina; Pavargęs citrinmedis; Vidudienis / Išvertė Povilas Gaučys // 1960. - Nr.4. - P.l70.

6114. Maragall, Joan. Akloji karvė; Jūros vaizdai; Kalnai; Dvasinė giesmė / Išvertė Povilas Gaučys // 1982. - Nr.2. - P.121-122.

6115. Salinąs, Pedro. Žemė / Išvertė Povilas Gaučys // 1960. - Nr.4. - P.173.

6116. Unamuno, Miguel, de. Mąstymai; Grožis / Išvertė Povilas Gaučys // 1960.
- Nr.4. - P.168-169.

Italija

6117. Benelli, Sem. "Dabar kiekvieno sieloj liūdesys...": (Iš S.Benelli "Apsiausto") / Vertė B.Sruoga // 1947. - Nr.9. - P.401.

6118. D'Annuzio, Gabriele. Lietus ant pinijų / Iš it. k. vertė Jonas Mekas // 1948. - Nr.15. - P.263.

6119. Dante, Alighieri. Dieviškoji Komedija: Rojus, XI giesmė, kurioje
išaukštinamas Šv.Pranciškus Asyžietis / Vertė Aleksys Churginas // 1982. - Nr.6. -
p.404-405.

6120. Leopardi, Giacomo. Begalybė; Mėnuliui; Sau pačiam; Klajojančio Azijos piemens nakties daina / Vertė A.S.N. // 1968. - Nr.5. - P.207-208.

6121. Montale, Eugenio. Šiltnamyje; Paleidžiant "karvelį"; Parke; Klinikoje parašyta baladė / Vertė Povilas Gaučys. Angliškasis vamzdis; Laimė; Apleista muitinė / Vertė Stasys Žilys // 1976. - Nr.3. - P.l24-125.

6122. Dinard peteliškė / Išvertė Birutė Ciplijauskaitė// 1976. - Nr.6. - P.272.

6123. Šv.Pranciškus Asyžietis. Sesers saulės arba sutvėrimų giesmė / Vertė Stasys Santvaras; Taikos malda // 1976. - Nr.8. - P.353, 372.

6124. Kūrinijos giesmė / Vertė Stasys Santvaras // 1982. - Nr.6. - P.383.

JA V

6125. Dickinson, Emily. "Jau žmogui buvo per vėlu..." / Vertė Antanas Vaičiulaitis; Ne veltui gyvenu / Vertė Bernardas Brazdžionis // 1947. - Nr.6. - P.269.

6126. Frost, Robert Lee. Kopos / Vertė Antanas Vaičiulaitis; Mano lapkričio svečias / Vertė Bernardas Brazdžionis // 1947. - Nr.6. - P.270.

6127. "Laiškas Šv.Petrui": [rašąs amer. karių koplyčios sienoj. Anglija / Vertė Bernardas Brazdžionis // 1947. - Nr.6. - P.270.

6128. Longfellow, Henry W. Strėlė ir daina / Vertė Bernardas Brazdžionis // 1947. - Nr.6. - P.269.

6129. Poe, Edgar. Eldorado / Išvertė Vytautas Mačernis // 1946. - Nr.6. - P.89.

6130. Sandburg, Kari. Labas rytas, Amerika; Čikaga; Šukė; Žolė; Migla / Iš anglų k. išvertė Henrikas Nagys // 1953. - Nr.8. - P.358-359: portr.

6131. Whitman, Walt. Man duoki skaisčią, tylią saulę; Susitaikinimas / Vertė Antanas Vaičiulaitis // 1947. - Nr.6. - P.269.

Kolumbija
6132. Jacob, Porfirio Barba. Žmogus / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. - Nr.9. -P.408.

6133. Blanco, Andrės Eloy. Tyla / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. - Nr.9. -P.408.

Kuba

6134. Loynaz, Dulce Maria. Kūrimas / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. - Nr.9. -
P.407.

Latvija

6135. Ivaška, Astride. Alhambra; Paro saloj (Graikijoj) / Iš latv. k. išvertė Henrikas
Nagys// 1968. -Nr.9. - P.394.

6136. Rugsėjis Škotijoje / Iš latv. k. išvertė Henrikas Nagys // 1975. - Nr.9.
- P.403.

6137. Kraujiete, Aina. Poetui, kurį mylėjo sodai / Iš latv. k. išvertė Henrikas
Nagys // 1968. - Nr.9. - P.393.

6138. Mūks, Roberts. Gaidys / Iš latv. k. išvertė Andrius Baltinis // 1968. - Nr.9.
- P.405.

6139. Salins, Gunars. Eilėraštis be pavadinimo; Po paskutinio lašo / IŠ latv. k.
išvertė Henrikas Nagys // 1968. - Nr.9. - P.393.

6140. Manhattano barokas / Iš latv. k. vertė Henrikas Nagys // 1977. - Nr.3.
- P.119.

6141. Koncertas Rygos katedroje; Mane pažadino arklio žvengimas;
Namiškis / Vertė [Aušra Liulevičienė] // 1988. - Nr.3. - P.182-183: portr. - Vertėjos parašas: A.L.

6142. Snikere, Velta. Nepraeik nepakėlęs; "Tu staiga man buvai taip arti...";
"Esu balsas..."; Žinodamas / Iš latv. k. išvertė Henrikas Nagys // 1968. - Nr.9. - P.393.

6143. Spogis, Alberts. Laikas / Iš latv. k. išvertė Andrius Baltinis // 1968. - Nr.9.
- P.405.

6144. Viksna, Ingrida. Daina; Sniege / IŠ latv. k. išvertė Andrius Baltinis // 1968.
- Nr.9. - p.405.

6145. Zemdega, Aina. Pasivaikščiojimas / Iš latv. k. išvertė Henrikas Nagys //
1968. - Nr.9. -394.

6146. Gunčiui Zariniui / Iš latv. k. išvertė Henrikas Nagys // 1976. - Nr.9. -
P.415.

Lenkija

6147. Czaykowski, Bohdan. Kai sninga; Maištas eilėraščiui / Išvertė Juozas Kėkštas // 1956. - Nr.9. - P.410-411.

6148. Herbert, Zbigniew. Pranešimas iš apsupto miesto / Iš lenkų k. vertė Tomas Venclova // 1984. - Nr.3. - P.158.

6149. Ihnatowicz, Janusz A. Auksinis puodukas / Išvertė Juozas Kėkštas // 1956.
- Nr.9. - P.410.

6150. Lawrynowicz, Zygmunt. Žinojimo liūdesys; Nauji 55 metai / Išvertė Juozas Kėkštas // 1956. - Nr.9. - P.411.

6151. Mickevičius, Adomas. Iš Adomo Mickevičiaus Pono Tado: Įžanga / Išvertė V.Mykolaitis-Putinas; Lietuvos girios / Išvertė K[onstantinas] Šakenis; Iš Krymo sonetų: Akermano tyrai; Ajudaga / Išvertė Motiejus Gustaitis; Keleivis; Audra / Išvertė Kl[eopas] Jurgelionis; Vaidilos daina: (Iš "Konrado Valenrodo") / Išvertė V.Mykolaitis-Putinas // 1955. - Nr.10. - P.402-403, 412,420-421: iliustr.

6152. Milosz, Czeslaw. Giesmė / Vertė Juozas Kėkštas // 1948. - Nr.10. - P.29.

6153. Atsisveikinimas; Piliečio rauda / Išvertė Juozas Kėkštas // 1953. -
Nr.6. - P.248.

6154. Rytmečiai / Iš lenkų k. išvertė Juozas Kėkštas // 1954. - Nr.5. - P.207.

6155. Vargšas krikščionis stebi getą / Iš lenkų k. išvertė Juozas Kėkštas //
1955. - Nr.3. -P.172.

6156. Himnas; Atsisveikinimas / Vertė Juozas Kėkštas; Mittelbergheim /
Vertė Tomas Venclova // 1980. - Nr.6. - P.336-337.

6157. Sito, Jerzy S. Madrigalas įsimylėjėliams / Išvertė Juozas Kėkštas // 1956. - Nr.9. - P.410.

6158. Pirmoji variacija: (Iš ciklo "Trys variacijos su motyvu Meilė") / Iš
lenkų k. išvertė Juozas Kėkštas // 1957. - Nr.7. - P.315.

6159. Slovackis, Julius. Likimas / Vertė Juozas Kėkštas // 1948. - Nr.14. - P.226.

Meksika

6160. Paz, Octavio. Žodis; Jaunystė; Ruduo; Mergaitė; Parašyta žaliu rašalu; Du
kūnai; Su tavim; Kūnas ir pasaulis; Vanduo ir vėjas; Judesys; Svečiai / Vertė Povilas
Gaučys // 1991. - Nr.2. - P.l 14-116: portr.

Nikaragua

6161. Dario, Ruben. Leconte de Liste; Walt Whitman / Išvertė Juozas Kėkštas //
1953. - Nr.2. - P.74.

6162. Fatalumas / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. - Nr.9. - P.406.

Olandija

6163. Aafjes, Bertus. Dievo prasmė / Iš niderlandų k. išvertė [ir pastabas parašė] Zenta Tenisonaitė // 1970. - Nr.3. - P. 107.

6164. Buddingh, Cees. Kas žino, tegu pasako / Iš niderlandų k. išvertė [ir pastabas parašė] Zenta Tenisonaitė // 1970. - Nr.3. - P. 108.

6165. Duinkerken, Anton, van. Port Emmanuel / Iš niderlandų k. išvertė [ir pastabas parašė] Zenta Tenisonaitė // 1970. - Nr.3. - P. 107.

6166. Lodeizen, Hans. Istorinė svarba / Iš niderlandų k. išvertė [ir pastabas parašė] Zeta Tenisonaitė // 1970. - Nr.3. - P.107.

Peru

6167. Vallejo, Cesar. Dievas / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. - Nr.9. - P.413.

Portugalija

6168. Andrade, Eugenio, de. Bepinigiai meilužiai / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. - P.424.

6169. Fonseca, Branąuinho, de. Broliai kaštanai... / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10.
-P.422.

6170. Fonseca, Manuel, de. Pajūrio daina / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr. 10. - P.423.

6171. Gama, Sebastio, de. Elegija žuvėdrai / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. -Nr.10. - P.424.

6172. Mello Anderson, Sophia, de. Jūros dugnas / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. - P.424.

6173. Miranda, Vasco. Alfa ir omega / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. -P.425.

6174. Nemesio, Vitorino. Atvaizdas / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. -P.423.

6175. Oliveira, Carlos, de. Laisva / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. -P.423.

6176. O'Neill, Alexandre. Šuo / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. - P.424-425.

6177. Pessoa, Fernando. Kad būtum didis; Nuovargis / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. -P.421.

6178. Naktis / Išvertė Povilas Gaučys // 1978. - Nr.7. - P.306-307.

6179. Queiros, Jose Carlos. Kreipimasis į poeziją / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. - P.422.

6180. Regio, Jose. Džiaugsmas / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. - P.421-422.

6181. Sena, Jorge, de. Laimė / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. - P.424.

6182. Torga, Miguel. Dies irae / Išvertė Povilas Gaučys // 1967. - Nr.10. - P.422-
423.

Prancūzija

6183. Baudlaire, Charles. Albatrosas / Išvertė Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1946. -
Nr.3. - P.43.

6184. Sonetas apie kankinančią tikrovę; Įsimylėjėlių mirtis / Išvertė Alfonsas
Nyka-Niliūnas // 1946. - Nr.ll. - P.196.

6185. Claudel, Paul. Ketvirtoji stotis; Ištrauka iš "Išvidinės Tokijo sienos" / Išvertė Antanas Vaičiulaitis // 1955. - Nr.3. - P. 100.

6186. Heredia, Dose-Maria, de. Užkariautojai / Išvertė Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1946.-Nr.ll.-P.197.

6187. Hugo, Victor. Iš "Les contemplations" / Išvertė Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1946.-Nr.ll.-P.196. '

6188. Lisle, Leconte, de. Vidudienis / Išvertė Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1946. -Nr.ll. - P.197.

6189. Milašius, Oskaras V. Rugsėjo simfonija / Išvertė Antanas Vaičiulaitis // 1948. - Nr.l6/17. - P.314-315.

6190. Talita Kurni / Išvertė Antanas Vaičiulaitis // 1951. - Nr.7. - P.296.

6191. Pažinimo giesmė / Vertė Antanas Vaičiulaitis // 1969. - Nr.7. - P.294-
298: portr.

6192. Lemuelio išpažintis / Vertė ir pastabas parašė Antanas Vaičiulaitis //
1977. - Nr.4. - P.145-150: portr.

6193. Perse, Saint-John. Vaikystės šviesa; Regento istorija / Išvertė Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1960. - Nr.10. - P.408-411: portr.

6194. Ponge, Francis. Sraigė: Paimta iš rink. "Le parti pris de choses", Gullimard, 1967 / Išvertė Povilas Gaučys // 1974. - Nr.4. - P.166-167: portr.

6195. Rimbaud, Arthur. "Vaikystės" fragmentai: (Iš "Les Illuminations") / Išvertė
Juozas Kėkštas // 1954. - Nr.8. - P.365: iliustr.

6196. Valery, Paul. Žingsniai (Les pas) / Vertė DĮanutė] Širvydaitė [Bieliauskienė]
// 1946. - Nr.2. - P.27.

Rusija

6197. Brodsky, Josif. Odisėjas Telemachui / Vertė Tomas Venclova; Žydų kapinės prie Leningrado / Vertė Povilas Gaučys; Lietuviškasis divertismentas: Tomui Venclovai; 3.Kavinė "Neringa"; 4.Herbas; 6.Palanga; 7.Domininkonai / Vertė Jurgis Blekaitis // 1988. - Nr.2. - P.90-91: portr.

6198. Cvetajeva, Marina. Kalugos kelias; Po skara / Iš rusų k. išvertė Jonas Strielkūnas; Auksas mano: [Su red. prier. apie aut.] / Iš rusų k. išvertė Vytautas Skripka // 1969. - Nr.2. - P.79.

6199. Mandelštam, Osip E. Homeras; Petrapilis / Vertė Pranas Visvydas // 1969. - Nr.10. - P.459.

6200. Pasternakas, Borisas. Iš poemos "Leitenantas Šmidtas"; Augštas Šauly; Lėkė žvaigždės / Išvertė [ir apie aut. parašė] Henrikas Radauskas // 1960. - Nr.6. -P.247.

Senegaias

6201. Senghor, Leopold Sedar. Taikos malda; Juodoji moteris; Tam-tamo gręžikas
/ Išvertė Povilas Gaučys // 1965. - Nr.6. - P.258-259: portr.

Švedija

6202. Lagerkvist, Paer. Gražiausia juk, kai ima iš lėto..."; Torso; "Atėjo laikas man..." / Iš švedų k. išvertė Juozas Lingis // 1952. - Nr.l. - P.l7.

6203. Sachs, Nelly. Miegas audžia kvapo tinklą; Kas šaukia?; Suakmenėjęs angelas / Vertė Juozas Tininis // 1967. - Nr.7. - P.309.

Uragvajus
6204. Augustini, Delmira. Sprogimas / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. - Nr.9. -P.406.

6205. Ibarbourou, Juana, de. Lakusis nerimas / Išvertė Povilas Gaučys // 1971. -Nr.9. - P.406-407.

Vokietija

6206. Carossa, Hans. Pabudimas iš vieno sapno / Vertė Bernardas Brazdžionis // 1948. -Nr.13.

6207. Claudius, Matthias. Mirtis ir mergaitė / Iš vok. vertė Leonardas Žitkevičius // 1958. - Nr.l. -P.33.

6208. George, Stefan. Piemens dalia; Salos viešpats; Pirmgimių išvykimas;
Nietsche; Portą Nigra; Karalius ir artininkas; Vasaros saulėgrąža; Gedulas; Hyperion; Žmogus ir faunas / Iš vok. vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1959. - Nr.4. - P.l69-173: portr.

6209. Gustas, Aldona. "Vasara stovi paukštiškai maža..."; "Mano rankinuke veidrodis..."; "Norėčiau būti tavo kramtomos gumos pūslė..."; "Moterys su odos paveikslais..."; "Vaikystėje aš vaikščiojau..."; "Gėlių pardavėjai"; "Gandrai šunramunės..."; "Gamtovaizdyje keliai mokyklon..." // 1969. - Nr.9. - P.402-403: portr.

6210. Heine, Henrich. Kur? / Vertė Kazys Bradūnas // 1945. - Nr.10. - P.8.

6211. Hesse, Hermann. "Jau dešimt metų, kai Klingsoro vasara skambėjo..." / Vertė Alb.Palšaitis // 1947. - Nr.4. - P.173.

6212. Hoelderlin, Friedrich. Duona ir vynas; Dievams; Ąžuolai; Hyperiono likimo giesmė; Tėviškė / Vertė Henrikas Nagys // 1950. - Nr.6. - P.259.

6213. Pusė gyvenimo / Vertė Henrikas Nagys // 1951. - Nr.l. - P.34.

6214. Grįžimas į tėviškę / Vertė Alfonsas Šešplaukis // 1970. - Nr.10. -
P.452. - Vertėjo parašas: A.Tyruolis.

6215. Ąžuolai; Menonas rauda Diotimos; Duona ir vynas / Vertė Alfonsas
Nyka-Niliūnas // 1971. - Nr.l. - P.21-26. - Vertėjo parašas: Andrius Sietynas.

6216. Le Fort, Gertrūda, von. Tavo šventieji; Pasija; Marijos dangun ėmimo
vigilija / Iš "Himnų Bažnyčiai" vertė Alfonsas Šešplaukis // 1955. - Nr.7. - P.262-263.
- Vertėjo parašas: A.Tyruolis.

6217. Nietsche, Friedrich. Saulė leidžiasi / Vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1974.
- Nr.7. - P.309.

6218. Rilke, Rainer Maria. Pont du Carrousel / Vertė Henrikas Nagys // 1946. -
Nr.7. - P.l 11.

6219. Fragmentas iš "Padavimo apie korneto Kristupo Rilke's meilę ir mirtį"
/ Išvertė Henrikas Nagys // 1947. - Nr.3. - P.l 14: iliustr.; Nr.8. - P.367: iliustr.

6220. Rudens diena; Apie vieną balandžio mėnesį; Vienatvė; Iš "Valandų
knygos"; Nuotaka; Vigilija / Vertimai Henriko Nagio // 1947. - Nr.8. - P.368.

6221. Šileris, Friedrich. Kunigaikštis Leonas Sapiega kalba Krokuvos seime: (Iš
Demetrijaus") / Vertė Alfonsas Šešplaukis // 1959. - Nr.9. - P.405. - Vertėjo para-
šas: A.Tyruolis.

Žydų

6222. Aminai, Jehuda. Su visa gailestingumo rimtim: Iš hebr. poezijos: [Su red. prier. apie aut.] / Išvertė Juozas Kėkštas // 1971. - Nr.4. - P.161.

6223. Giesmių giesmė / Vertė [ir pastabas parašė] Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1975. - Nr.8. - P.350-352, 354-357.

6224. Goldberg, Lea. Užmiršimas: Iš hebr. poezijos: [Su red. prier. apie aut.] / Išvertė Juozas Kėkštas // 1971. - Nr.4. - P.161.

6225. Goldšmidtas A.L Myliu tave, o Vilniau...: (Vilnius žydų poezijoj) // 1955.
- Nr.6. - P.222.

6226. Grinblatas, N[atanas]. Į tave, Vilniau...: (Vilnius žydų poezijoj) / Vertė
Izidorius Kisinas // 1955. - Nr.6. - P.221.

6227. Ošerovičius, Giršas. Ar gali...; Paradoksas; Bendraminčiai / (Vertė
Algimantas Baltakis). Užburtas ratas; Džiaugsmas ir liūdesys / (Vertė Justinas Marcinkevičius). Kartos / (Vertė Vincas Giedra) // 1968. - Nr.4. - P. 170: portr.

6228. Kulbakas, M[oišė]. Esi psalmynas tu: (Ištrauka iš poemos "Vilnius": Vilnius
žydų poezijoj) // 1955. - Nr.6. - P.221-222.

6229. Stockis L. Vilniaus getas: (Vilnius žydų poezijoj) // 1955. - Nr.6. - P.222.

6230. Šneiuras Z. Malda už Vilnių: (Vilnius žydų poezijoj) // 1955. - Nr.6. -
P.220.

Kiti

6231. Chi, Liu. Kareivis žmonai; Žmona kareiviui / Vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1965. - Nr.8. - P.354. - Vertėjo parašas: Kostas Rauda.

6232. Yung, Chang. Išsiskyrimo daina / Vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1966. -Nr.5. - P.217. - Vertėjo parašas: Kostas Rauda.

6233. Niek, Dagmar. Žvaigždės / Išvertė Stasys Pilka // 1946. - Nr.5. - P.75.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai