Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Proza [6238-6264] PDF Spausdinti El. paštas
6238. Azorin. Hidalgas: [Isp. novelė] / Išvertė Povilas Gaučys // 1952. - Nr.7. -P.300-301. - Aut. tikroji pavardė: Ruiz, Josė Martinez.

6239. Atidėtas apsilankymas: [Isp. apsakymas] / Išvertė Povilas Gaučys //
1960. - Nr.7. - P.295-296.

6240. Borges, Jorge Luis. The unending gift; Durklas: Iš "Nueva antologia personai": [Ištraukos iš argent. rašytojo apysakų] / Vertė Birutė Ciplijauskaitė // 1969. -Nr.10. - P.446-447.

6241. Bromfield, Louis. "Mano 90 akrų": [Amer. novelė] / Išvertė A.P-nis // 1946. - Nr.10. - P.172-173.

6242. Johnny Applessed ir teta Mattie: [Novelė] / Vertė A.P. // 1948. -
Nr.l4. - P.227-228.

6243. Claudel, Paul. Kinų sodai: [Pranc. esė] / Išvertė Albinas Baranauskas //
1955. - Nr.3. -P.101-102.

6244. Coloane, Francesco. Paniręs ledėsis: [Čilės apsakymas: Su prier. apie aut.]
/ Išvertė Povilas Gaučys // 1961. - Nr.2. - P.71-75.

6245. Cortazar, Julio. Įvadas į pamokymus užsukti laikrodžiui; Linijos delne: Iš "Historias de cronopios y famas: [Ištraukos iš argent. rašytojo apysakų] / Vertė Birutė Ciplijauskaitė // 1969. - Nr.10. - P.447.

6246. Dante, Alighieri. La vita nuo va: (Fragmentas) / Vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas // 1965. - Nr.5. - P. 197-199. - Vertėjo parašas: Kostas Rauda.

6247. Dostojevskis, Fiodoras M. Berniukas pas Kristų prie eglutės: (Iš "Rašytojo dienoraščio" 1876) / Išvertė Juozas Kėkštas // 1971. - Nr.10. - P.452-453.

6248. Eglitis, Anšlavs. Kalnų griūtis: [Latv. apsakymas] / Iš anglų k. išvertė Jurgis Gliaudą// 1978. - Nr.5. - P.206-209. 212: portr.

6249. Garcfa Marąuez, Gabriel. Buendijos nežabota vaizduotė: (Iš romano "Šimtas metų vienatvės" - Cien Anos de Soledad) / Iš isp. k. vertė Elena Treinienė // 1983. - Nr.2. -P.122-128.

6250. Fragmentai iš "Šimtas metų vienatvės": [Kolumbijos rašytojo romanas]
/ Vertė Birutė Ciplijauskaitė // 1972. - Nr.8. - P.389-390.

6251. Hemingway, Ernest. Žudikai: [Amer. apsakymas] / Išvertė [Antanas Vaičiulaitis] // 1954. - Nr.10. - P.452-456. - Vertėjo parašas: A.V.

6252. Ionesco, Eugene. Karalių vėliava: [Apsakymas] / Iš pranc. k. vertė Algirdas Mikulėnas // 1965. - Nr.3. - P.131-134.

6253. Jacobsen, Jens Peter. Du pasauliai: [Danų novelė: Su red. prier. apie aut.] / Išvertė A.Viržis // 1946. - Nr.12. - P.225-226: iliustr.

6254. Jimėnez, Juan Ram6n. Sidabrinukas ir aš: Andalūziška elegija: [Isp. rašytojas, Nobelio premijos laureatas] // 1958. - Nr.4. - P.172-177: portr.

6255. Johnson, Eyvind. Netikrovėje: [Apsakymas] / Iš švedų k. išvertė Juozas Lingis // 1947. - Nr.8. - P.369-371. - Klaidingai parašyta aut. pavardė Johnsson Eyvind.

6256. Klidzejis, Janis. Lusila: [Apsakymas] / Iš latv. k. vertė [Andrius Baltinis] // 1968. - Nr.9. - P.403-404. - Vertėjo parašas: A.Blt.

6257. Ko+akowski, Leszek. Kas yra "sovietinis socializmas": Satyr. poema prozoje / Vertė Petras Čičinis // 1971. - Nr.6. - P.259-260.

6258. Lee, Stanistaw Jerzy. Aforizmai: (Iš "Nesušukuotų minčių") / Išvertė Juozas Kėkštas // 1966. - Nr.10. - P.463.

6259. Maurina, Zenta. Nuosavas pasaulis: [Su red. prier. apie aut.] / Iš latv. k. vertė AĮleksandras] Tenisonas // 1973. - Nr.10. - P.456-458: portr.

6260. Milašius, Oskaras V. {meilinti akmens: [Ištrauka iš romano "L Amoureuse Initiation"] / Išvertė Vyt. Bagdanavičius // 1949. - Nr.26. - P.218-220.- Vert. parašas: Šaknis

6261. Nathan, Robert. Iškritę iš gyvenimo: (Romano "Dar vienas pavasaris" pirmasis sk.): [Amer. rašytojas] / Vertė V[incas] Trumpa // 1945. - Nr.9. - P.7-8.

6262. Solženycinas, Aleksandras. A.Solženycino malda // 2620 - Nr.9. - P.389.

6263. Tagore, Rabindranath. Keliavimas / Išvertė Juozas Tininis // 1956. - Nr.5. - P.207-210: portr.

6264. Zweig, Stefan. Epizodas prie Ženevos ežero: [Novelė] / Išvertė Ant[anas] Sodaitis // 1946. - Nr.5. - P.76-77.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai