Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
POEZIJA [7023-7718] PDF Spausdinti El. paštas
Straipsnis
POEZIJA [7023-7718]
7200
7400
7600
Visi puslapiai
7023. Aistis, Jonas. Goda // 1945. - Nr.9. - P.5. -Parašas: Jonas Aistis-Aleksandriškis.

7024. Draugystė. 1945.05.03; Eini tu. 1942.07.12; Tas pats. 1944.11.21;
Kaunas. 1945.01.31; Daina. 1942.11.16; Kelionė. 1940.08.12; Gimtinė. 1944.12.09; Serenada. 1943.04.19: [Su red. prier. apie aut] // 1946. - Nr.l. - P.6-7: portr. -Parašas: Jonas Aleksandriškis-Aistis.

7025. Ilgesio žvilgsnis // 1946. - Nr.10. - P.161.

7026. Vai nedvelk. 1946.03.07; Amžių giesmė. 1946.01.12 // 1946. - Nr.12.
- P.217.

7027. Pavasaris. 1946.03.10; Yra gi mūsų. 1945.07.14 // 1947. - Nr.l. - P.7.

7028. Gegužinės. 1945.V.14 // 1947. - Nr.2. - P.55: iliustr.

7029. "Ant kalno šilas, kaip žalia šventovė..." 1947.07.14 // 1947. - Nr.6. -
P.245.

7030. Vakaras. 1944.04.22 // 1948. - Nr.14. - P.197.

7031. Poeto dalia. 1943 // 1948. - Nr.16/17. - P.299: portr.

7032. Ketureiliai: Sodiečio laiškas; Aldona Gedirninaitė; Vaikystės
nostalgija; Laukimas; Nesulauksi; Glicinijos // 1950. - Nr.7. - P.297.

7033. Tartum perlų narai; Ilgesys; Šeštoji diena; Lapai. 1949.10.22 // 1951.
- Nr.4. - P.150.

7034. Senų laikų poetai. 1953.07.28 // 1953. - Nr.7. - P.302: portr.

7035. Pavasario simfonija: Adagio; Andante; Menuetas; Scherzo; Finale:
Iš spausdinamo rink. "Kristaliniame karste" // 1957. - Nr.8. - P.351-352: portr.

7036. Praeitis // 1962. - Nr.9. - P.395.

7037. Abejonės; Poetui: Faustui Kiršai // 1964. - Nr.4. - P.163.

7038. Mano giminės giesmė // 1979. - Nr.10. - P.437: portr.

7039. Alantas, Vytautas. Susitikimas su senu sėbru: Ištrauka iš poemos
"Šventaras" // 1981. - Nr.4. - P.243-247. - Aut. ankstesnė pavardė Vytautas Jakševičius.

7040. Aleksa, Vainis. Trys odės: 1.Pakeliui į darbą; 2.Pasivėlavimas; 3.Viršininko išbarimas: [Su red. prier. apie aut] // 1988. - Nr.l. - P.30-33: portr.

7041. Ališas, Venancijus. Eilėraščiai: Daina jūroje (Big.city blues); Vakarinė žvaigždė // 1946. - Nr.3. - P.37. - Aut. tikroji pavardė Aleksandras Arminas.

7042. Skaisti kertė // 1947. - Nr.2. - P.53: iliustr.

7043. Cascata Cristalina: Devaneios; Visita a Casa Paterna. Pagal Luiz
Guimaraes Jr.; Baia; Urna Tardė; Cascata Cristalina; Botafogo; Primavera; Displaced persons; Papoula; A Vasa Partida // 1948. - Nr.21. - P.492-493.

7044. Laiškas Lietuvai ir lietuviams; Daina pro namus mėnesienos naktį;
Luar// 1953.-Nr.l.-P.l-3.

7045. Bitelė // 1953. - Nr.3. - P.109.

7046. Saulės brevijorius: Ad primam; Ad tertiam; Ad sextiam; Ad nonam //
1953. - Nr.7. - P.293.

7047. Tarantelė // 1953. - Nr.9. - P.400.

7048. Poetui // 1954. - Nr.2. - P.72.

7049. Mano ilgesys; Ant kranto; Vardas; Ant Korkovado; Prie Butafogo
įlankos; Kristalinė taurė; Tu nežinai; Palik mane; Tik ateik: Iš rink. "Anapus marių" // 1985. - Nr.6. - P.355-357: portr.

7050. Alšytė, Rūta. Simfoninė muzika; Ką girdžiu, klausydama Mozarto // 1973. - Nr.2. - P.66.

7051. Andriekus, Leonardas. Kalėdų naktį; Idilė; Būtis; Atgajus; Paslaptis; Netiesa // 1952. - Nr.10. - P.451.

7052. Diena; Stebuklas; Pagunda; Kibirkštis; Naktis; Sesuo // 1953. - Nr.6.
- P.267.

7053. Stigmos; Laumės; Vienuma; Malda // 1954. - Nr.2. - P.69.

7054. Saulėlydis; Angelas; Vakar; Pilnatis: Iš parengto sp. rink. "Atviros
marios" // 1954. - Nr.8. - P.353: iliustr.

7055. Lietus; Dagilis; Tik jinai; Tremtis; Žinia; Archimedas // 1955. - Nr.3.
-P.119.

7056. Priesaika; Žemė; Fontanas // 1956. - Nr.6. - P.251.

7057. Gegutė; Jėga; Pabudimas; Varpeliai // 1957. - Nr.4. - P.159.

7058. Bernelių mišios // 1957. - Nr.10. - P.439: iliustr.

7059. Tvanas; Dalia; Skausmas; Žemės sauja; Mirtis; Prisikėlimas; Ašaros
// 1958. - Nr.2. - P.62-63: iliustr.

7060. Krikštas; Srovės; Žodžiai; Perlai; Viltis; Altoriai; Kalbėjimas // 1958.
- Nr.8. - P.354-355: iliustr.

7061. Voratinkliai; Valdovas; Dabar; Troškulys; Adoracija; Nuplakimas;
Atilsis; Pagunda; Meilė; Pavakarė; Laukimo naktį; Dėkingumas; Grįžimas; Budėjimas: (Iš leidžiamo rinkinio) // 1960. - Nr.2. - P.52-56: iliustr.

7062. Varpai // 1960. - Nr.4. - P.138.

7063. Pergalė; Vėjas; Gelmė; Sarkofagas; Šypsnis // 1961. - Nr.4. - P.154-
155.

7064. Žaizda; Kankiniai. Červenė; Kaino vaikai; Našlaitė; Briedis; Angelas
// 1962. - Nr.2. - P.56-57.

7065. Lašelis; Vabzdys gintare; Šviesos; Upės ir dainos; Gimimas ir mirtis
// 1962. - Nr.10. - P.442-443: iliustr.

7066. Nerimas; Pokalbis; Ant kranto; Vaikai; Ar jis žinos; Brangenybės //
1963. - Nr.7. - P.302-303: iliustr.

7067. Karalius Mindaugas: Livonijai; Aisčių gentims; Žyniams;
Kalavininkams; Rykiams; Treniotai; Kalavininkų magistrui; Karalienei Mortai; Sūnums; Palikuonims // 1965. - Nr.7. - P.291-294: iliustr.

7068. Galiūnų godos: Narduvos krivis. 1235; Herman von Salza (Kryžiuočių
magistras). 1237; Inocentas IV. 1253; Treniota. 1264; Vaišvilkas - Mindaugo sūnus. 1268; Traidenis. 1270-1295: Vytenis. 1295-1316; Algirdas. 1377: Pasauliui. Kryžiuočiams. Audroms. Karalienei. Juodiesiem vandenim. Mūrams // 1967. - Nr.2.
- P.52-56.

7069. Keliauju su pavasariu. Vytauto Didžiojo godos: Po tėvo mirties;
Kalėjime; Pas svetimus; Laisvėje; Po kovų; Vavelio pily; Po Vorkslos pralaimėjimo; Čekijos pasiuntiniams; Lietuvai // 1968. - Nr.2. - P.55-57.

7070. Žalgiris. Vytauto Didžiojo godos: [Poema] // 1969. - Nr.2. - P.54-57.

7071. Nauja šviesybė nusileido: Karaliaus Jogailos godos: Pirmas
fragmentas: [Poema] // 1970.- Nr.2.- P.55-57.

7072. Kelyje; Paskutinis žodis; Žaizda; Poezijos širdis; Medžio alegorija //
1972. - Nr.4. -P.182-183.

7073. Poetas; Dovana; Laukimas; Ugnis; Buitis; Kūdikis; Kelionė// 1972.
- Nr.9. - P.414: portr.

7074. Žiedai; Mums keliaujant; Pajūry; Fleita; Pajacas; Naktis; Nemanykite;
Šešėliai; Akmuo // 1973. - Nr.8. - P.343-344.

7075. Šviesos metų ženkle: Gintaro medžiai; Nepraeik; Prie EI Paso; Grand
Canyon katedros; Su Grand Canyon atsisveikinus; Laimėjimas; Sonata; Yra saulė!; Kilk iš
miego // 1974. - Nr.7. - P.295-296.

7076. Jei pašauktum; Septynios upės; Ranka; Aukso amžius; Auka; Einu;
Tylėk; Žingsniai; Demonas // 1975. - Nr.10. - P.441-442.

7077. Lietuva br.Adolfo regėjimuose; Karaliaus Mindaugo laikai;
Šv.Damijono bažnytėlėj Asyžiuje // 1976. - Nr.8. - P.361: iliustr.

7078. Aplink saulę atilsio skrieju: Aleliuja; Banga; Kai subyra žaros; Aplink
saulę; Kai įplauksiu; Lunatiko malda į Kristų; Baltijos jūrai // 1978. - Nr.8. - P.344-345: iliustr.

7079. Aukuras (Čiurlionio vizijoje); Tu, kurs laukų lelijom rūpinies: Po
duonos stebuklo; Akmenys verkia; Susitikimas; Skubėk, Viešpatie; Dievo kūno elegija // 1981. - Nr.6. -P.362-363.

7080. Jau nebespėsime; Paminklų slėnyje (Arizona); Per ašarotą stiklą;
Nežinomoje žemėje; Baltijos jūrai; Prabilkit, akmenys; Dainuojančia srove; Ikaro dvasia// 1983. - Nr.2. - P.100-101.

7081. Jogaila - karalius Vladislovas II: Iš rink. "Balsai iš anapus", laimėjusio
Ateitininkų f-jos poezijos konkurso 1-ąją premiją: [Poema: Su red. prier. apie aut] // 1987. - Nr.l. - P.17-20: iliustr.

7082. Išsiilgau tavęs; Šią naktį; Septyniasdešimt penktas pavasaris; Daina;
Užkeiktieji miestai; Vaikystė; Skubėkime; Paskutinė daina // 1989. - Nr.l. - P.12-13.

7083. Banga audroj; Ketvirtojoj Kryžiaus kelių stotyje; Gyvenimas; Ramybės
valandą; Lyg būtum veltui miręs; Atbaigta auka; Mes trys; Ties mariom mėlynosiom: Iš Vilniuje "Vagos" leidžiamos lyrikos rinkt. "Pasilikau tik dangų mėlyną" // 1991. -Nr.l. - P.18-19.

7084. A.(ntakalnietis), Erazmas (slapvyv?). Pagiriamasis žodis valstybei: (Eil. iš pogrind. leid. "Pastogė") // 1982. - Nr.3. - P.169.

7085. Atkočiūnas, Edmundas. Efata; Tėvynės kviečiami; Agonija; Praeitis: [Su red. prier. apie aut] // 1990. - Nr.3. - P.200-201: portr.

7086. Audronė O.B. Varpai; Traukinys // 1945. - Nr.5. - P.2, 3. - Aut. tikroji pavardė Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė.

7087. Po langu // 1962. - Nr.l. - P.27.

7088. Varpo dūžiai // 1962. - Nr.3. - P.110.

7089. Laukų lelijos // 1962. - Nr.5. - P.207.

7090. Gimimo dienoj // 1964. - Nr.8. - P.342.

7091. Auginąs, Balys. Miniatiūros apie pavasarį: Žibutė; Pakalnutė; Vidudienis; Žaliasis noktiurnas; Rytas; Tyla // 1951. - Nr.10. - P.445. - Aut. ankstesnė pavardė Balys Augustinavičius.

7092. Nenugalėtieji; Vienatvės obuoliai; Akmenėjanti žemė // 1959. - Nr.l.
- P.10-11.

7093. Pakasynos; Laukimo ugnys; Santėmio katytės; Vizijų vadžios // 1963.
- Nr.5. - P.203-204.

7094. Jaunystė // 1964. - Nr.2. - P.60.

7095. Invesperascit: "Pro mano būties nostalgijos narvo..."; Mirusi arfa;
Amžinybės lankas; Gyvoji versmė; Paliktieji // 1966. - Nr.10. - P.437-438.

7096. Išduotasis: Simui Kudirkai, Žmogui, iškeistam į žuvį; Nužudyto
balandžio amžiuje; Pūgos vitražas; Du epodai iš ciklo: burtažodžiai pirmagimiui // 1971. - Nr.5. -P.198-199.

7097. Kasdienybės taurėje: Proprotėvis; Angliakasio mirtis; Susitikimas;
Pro traukinio langą; Saulės paukštė // 1977. - Nr.3. - P.105-106: portr.

7098. Augustaitytė-Vaičiūnienė, Juzė. Ant marių kranto // 1946. - Nr.5. - P.71.

7099. Aro lizdas // 1947. - Nr.7. - P.297.

7100. Po atostogų; Laukinė kriaušė; Viešpatie; Vienu keliu; Karaliaus sėja;
Jei būtum bedvasė // 1948. - Nr.20. - P.450-451: portr.

7101. Keturi žingsniai: Naktis; Rytas; Diena; Vakaras // 1951. - Nr.5. -
P.227.

7102. Pasikalbėjimas; Vėjas ir žmogus; Prie Žilvino kapo; Savaitė // 1952.
- Nr.6. - P.245.

7103. Drebulė; Audra sode; Diena rūsti; Lietuvaitės gimimas; Rudenio giedra
// 1953. - Nr.10. - P.455.

7104. Daina // 1956. - Nr.10. - P.454.

7105. —-— Lašas ant akmens; Laiškas Šv.Antanui; Žvaigždė; Po koncerto // 1957.
- Nr.l. - P.ll: portr.

7106. Pavėjui lekiantys laiškai; Vidudienis; Laiškas nuo Šv.Antano // 1958.
- Nr.5. - P.226.

7107. Nebaigti vainikai; Baigiasi diena; Sesuo; Kelionė // 1959. - Nr.9. -
P.375.

7108. Po saulės langu; Audeklas; Balta paukštė; Partizanų išleistuvės //
1961. - Nr.l. -P.16-17.

7109. Apypietės miegas; Daina mano žemei; Nelygios jungtuvės; Pavasarinis
žydėjimas // 1961. - Nr.7. - P.292-293.

7110. Gandrų parlėkimas; Rankos; Daina; Atgaila // 1962. - Nr.9. - P.386-
387: portr.

7111. Aukštaitė, Marija. Nerimas; Myliu aš vėją // 1964. - Nr.9. - P.412. - Aut. tikroji pavardė Marija Radkevičiūtė-Navikavičienė.

7112. Balbierius, Alis. Tekančios lygumos; Liūdesys; Cikada; "Dvasia demiurgas sužeistais sparnais..."; Jau tūkstantis metų praėjo nuo mano mirties; Piktas lietus; Sutartis; Mirusio Lietuvos karžygio regėjimai; Sapnas apie demiurgą; "Dabar banguoju miestų mūšoje..."; "Naktų kely..." / [Su Juliaus Kelero prier. apie aut.] // 1991. - Nr.3.
- P.181-183.

7113. Baltakis, Algimantas. Saulėje ant žolės; Ant geltono smėlio; Repeticija; Tikroji Nida // 1972. - Nr.9. - P.432: portr.

7114. Baltijos Žuvėdra. Melancholija// 1945. - Nr.7. - P.6. - Aut. tikroji pavardė Elena Dervojedaitienė-Iešmantienė.

7115. Baltinis, Andrius. Neišvengiamoji praeitis: [Eil. parašytas latvių k. ir paties aut. išverstas] // 1968. - Nr.9. - P.405.

7116. Baltrušaitis, Jurgis. Giesmė; Šiąnakt; Dienų melodija; Vilties giesmė; Buities psalmė; Eglės giesmė; Elgetos giesmė; Daina; Marčia Eroica: Eil. iš palikto rankrašty rink. "Aukuro dūmai" // 1946. - Nr.ll. - P.182-183.

7117. Akordai // 1947. - Nr.l. - P.5.

7118. Nakties piligrimas // 1950. - Nr.l. - P.16.

7119. Laiškas; Susimąstymai žiemą / Iš "Lelijos ir piautuvo" vertė Faustas
Kirša// 1950. - Nr.3. - P.108.

7120. Vakaro varpas: Maironiui: [Eil., išsp. 1920 m. kovo 10 d. "Lietuvos
aide", faks.] // 1982. - Nr.5. - P.331.

7121. Balvočienė, Zefirina. Iš šešėlių; Aido atgarsy // 1960. - Nr.5. - P.207. -Aut. pilna pavardė Zefirina Balvočienė-Puikytė.

7122. Lyg sapnas // 1961. - Nr.l. - P.26.

7123. Į savo Viešpatį // 1961. - Nr.2. - P.75.

7124. Keistam dvylipume // 1961. - Nr.8. - P.350.

7125. Neišsipildę; Ne tą; Neįrėmintas peizažas // 1966. - Nr.8. - P.367.

7126. Jau niekad // 1969. - Nr.l. - P.ll.

7127. Kam jį vieną?; Artistas // 1971. - Nr.6. - P.265.

7128. Sako; Atsakymas; Jei pravirksiu // 1971. - Nr.8. - P.354.

7129. Baniulis, Julius. Nuotaikos: Metamorfoza; Sugrįžta; Banga; Nukris dienos; Nebegriežia žiogelis // 1948. - Nr.12. - P.103.

7130. Baranauskas, Albinas. Vilkabaliuose; Apypietės seniai; Lukšio skersgatvis; Karoliui May; Mėnesiena tildo; Siuvėjo buhalterija su vėju; Valgant iš elgetos krepšio // 1966. - Nr.2. - P.50-52.

7131. Tamsa įžengia; Ketvirtadienis; Tu kaip // 1967. - Nr.6. - P.257.

7132. Baranauskas, Antanas. Ai būdavo: Iš "Anykščių šilelio" // 1952. - Nr.10. -P.459: portr.

7133. Sudiev! // 1965. - Nr.10. - P.428.

7134. "Kad tu, gude, nesulauktum": Ištraukos iš A.Baranausko "Kelionės
Petarburkan", represuotos jo raštų leidiny // 1971. - Nr.2. - P.49-50.

7135. Barius, Vladas. Du vardai pajūrio smėlyje // 1945. - Nr.l. - P.5.

7136. Baronas, Aloyzas. Vakare // 1948. - Nr.16/17. - P.313.

7137. Trys poetai apie banketą: [Eil.-parodijos]: Į.Bernardas Brazdžionis;
2.Henrikas Radauskas; 3.Kazys Bradūnas // 1971. - Nr.4. - P. 160.

7138. Kultūrų sujungimas: Šluota; Kultuvė; Vyža // 1974. - Nr.8. - P.351.

7139. Barteška, Kazys. "Aušra šešėlius išsklaidė..."; "Ruduo praslinko mano
27—397
namą..."; "Juodoj tamsoj lempos šešėlis krito..."; "Rūdija dangus..." // 1967. - Nr.9. -P.381.

7140. Baužinskaitė, Aldona. Medis; Nendrės; Lyg mergaitė // 1954. - Nr.3. -P.119.

7141. Bavarskas, Medardas. "Einu atgal. O ką darysiu..." // 1948. - Nr.15. -P.276.

7142. Elegijos: 1.Šypsena; 2.Mirties angelas; 3.Pirmosios meilės miršta;
4.Keliai // 1970. - Nr.3. - P.115.

7143. Akvarelė; Piktųjų vėjų fuga // 1971. - Nr.8. - P.343.

7144. Mažos žvaigždės mirtis; Opus aeternum // 1974. - Nr.5. - P. 193.

7145. Bendoriūtė, Aušra. Mano dienos; Purienos; Šauksmas; Ketvrtą valandą;
Ilgesys // 1954. - Nr.10. - P.451.

7146. Bernotas, Ant[anas]. Kalnai // 1945. - Nr.7. - P.8.

7147. Bilaišytė, Živilė. Augalams; Kas vakarą; Ironija; Judesio reikšmė;
Natiurmortas; Priklausomumas // 1977. - Nr.6. - P.249-250.

7148. Ašis; Du portretai; Paaiškinimas // 1983. - Nr.3. - P.173. - Klaidingai
aut. priskirtas eil. "Rudens barbarai", žr. "Aidai", 1983, Nr.3, p. 173.

7149. Blekaitis, Jurgis. Žydinčios valandos: Varpas; Tu; Žydinčios valandos; Sekmadienį lijo; Vėlinės // 1949. - Nr.23. - P.57.

7150. MMM; Andrius (1930-1941) // 1952. - Nr.2. - P.84.

7151. Tempo alla marčia // 1953. - Nr.8. - P.342-343.

7152. Rudens tema; Medžiotojas; Metinės; Sodas prie Nemuno; Baltoji tema:
(Iš spausdinamo rink. "Vardai vandenims ir dienoms") // 1954. - Nr.2. - P.53: portr.

7153. Mūsų liepa; Vėtra nuo jūros // 1955. - Nr.8. - P.309.

7154. Septyni Nemunai: (Ištraukos iš poemos) // 1964. - Nr.10. - P.442-443.

7155. Siela; Laukimas; Mare nostrum; Sniegas // 1969. - Nr.4. - P.150-152:
portr.

7156. Atsimainęs vakaras; Ak, akmuo...; Laisvadienis // 1974. - Nr.4. -
P.151-152.

7157. Rudens barbarai; Barbarai // 1983. - Nr.l. - P.38; Nr.3. - P.173. - Eil.
"Rudens barbarai" klaidingai priskirtas Ž.Bilaišytei, žr. pastabą "Aiduose", 1983, Nr.3, p.173.

7158. Bogutąitė, Vitalija. Dabartis; Liūdesys; Alkanieji; Atsisveikinimas; Susitikimas // 1956. - Nr.2. - P.69. - Aut. pilna pavardė Vitalija Bogutaitė-Keblienė.

7159. Matau tamsias akis // 1956. - Nr.6. - P.259.

7160. Į savo žemę // 1957. - Nr.2. - P.73.

7161. Neša mane žemė // 1958. - Nr.l. - P.23: iliustr.

7162. Aš palikau tave; Baimė; Kąsnis // 1959. - Nr.2. - P.79.

7163. Dainuok, broli, savo likimą: A.M. // 1965. - Nr.4. - P.156.

7164. Ištraukos iš ciklo "Nerimas"; Kelionė // 1975. - Nr.2. - P.59-60: portr.

7165. Iš ciklo "Apokalipsė": "Ir pralėkė tavo žirgai..."; "Semiu laiką...";
Aguonų žydėjimas..."; "Žodžiai nebekalba..." // 1978. - Nr.4. - P.146-147.

7166. Meditacijos ir metamorfozė: "Jeigu būčiau paženklinta..."; "Pontijus
Pilotas nusiplovė rankas..."; Išlėksiu paukščiu..."; "Išsikasiau duobę..."; "Esu Notre Dame..."; "Ateini kaip vagis..."; "Sukabinau kaukes..."; "Iš molio lipdau save..."; "Ištrauksiu save iš savęs..."; "Išdalinau keturiems vėjams..."; "Iškėlei manyje ugnį..." // 1980. -Nr.l.- P.l 1-12.

7167. Bradūnas, Kazys. Viltis; Be tėvynės // 1945. - Nr.l. - P.2, 3.

7168. Vasaros naktis // 1945. - Nr.3. - P.2.

7169. Aušra // 1945. - Nr.4. - P.3.

7170. Prie žemės // 1945. - Nr.6. - P.l.

7171. Vakaras // 1945. - Nr.7. - P.4.

7172. Sapnas apie šiaurę: (Iš naujai išėjusios poezijos kn. "Svetimoji duona")
// 1946.-Nr.l.-P.8.

7173. Sugrįžimas: (Poemos prologas) // 1946. - Nr.6. - P.90-91: iliustr.

7174. Ryto malda; Panas; Nuovargis; Ūkininkai tremtiniai; Iš kelionės //
1946. -Nr.l 2. - P.222: portr.

7175. Pomirtinės kaukės: Kūdikio; Ūkininko; Tremtinio; Poeto // 1947. -
Nr.l. P.14: iliustr.

7176. — Maras: (Fragmentai iš poemos): Pirmasis; Paskutinės pamaldos;
Epilogas // 1947. - Nr.7. - P.291.

7177. Apeigos tautos šventėje // 1948. - Nr.ll. - P.51.

7178. Šventoji versmė; Nebaigtoji odė žalčiui // 1948. - Nr.12. - P.l 14:
portr.

7179. Protėvių dausos; Žirgas; Tautodailė; Ištroškus; Tėviškės papėdėj: Iš
sp. paruošto eil. rink. "Apeigos" // 1948. - Nr.16/17. - P.308.

7180. Atokaita// 1948. - Nr.21. - P.516.

7181. Mėnesiena Lietuvoj; Karžygio kapas vidury kaimų // 1949. - Nr.23. -
P.56.

7182. Naktiniu kapų taku; Ąžuolėliai; Duobkasys // 1949. - Nr.26. - P.216.

7183. Knygos prologas // 1950. - Nr.2. - P.52-53.

7184. Sala; Žemės prisikėlimo malda; Autoportretas su malūnais; Rudenio
mistika; Ramintinė // 1950. - Nr.10. - P.451.

7185. Mažosios baladės: Raitelis mitologiniam peizaže; Raganiai; Joninių
naktis; Mergaitės iškvietimas; Pakasynos; Ruduo; Našlaitės vakaras // 1951. - Nr.6. -P.245.

7186. Gėlės; Baladė; Po visą žemę // 1952. - Nr.10. - P.438: iliustr.

7187. Kalėdų saulė; Prarastasis rojus; Didysis penktadienis; Velyknaktis //
1953. - Nr.10. - P.449.

7188. Rudens giedra; Senas graborius // 1954. - Nr.l. - P.5.

7189. Rytas; Vasara; Gentis; Relikvija; Pjūvis; Vakaras // 1955. - Nr.l. -
P.25: iliustr.

7190. Grabadirbis pasakoja savo gyvenimą: [Iš spausdinamos kn. "Devynios
baladės" // 1955. - Nr.9. - P.358-359.

7191. Mindaugas; Pro vėlių langelį: Budynė; Senolių iškeliavimas; Raudos;
Wanderers Nachtlied; Lopšinė // 1956. - Nr.5. - P.196-197: portr.

7192. Morenų ugnys: Vandens pagarbinimas; Sandoros skrynia; Girios;
Namų įkūrimas; Medžioklė; Duona // 1957. - Nr.2. - P.55: iliustr.

7193. Po tėvynės velėna: Dirvožemis ir debesys; Žiema; Pilėnai; Urna //
1958. - Nr.3. - P.107.

7194. Skalbėjos; Šventoji kelionė; Vasaros naktys; Poezijai // 1958. - Nr.10.
- P.443.

7195. Ant jūrų kranto; Kraujo vestuvės; Pirmagimis; Švilpynė // 1960. -
Nr.l. - P.21.

7196. Aukojimas; Keleivis; Kelionės galas; Ruduo // 1960. - Nr.7. - P.277.

7197. Lietuva; Pagonių ugnis // 1961. - Nr.2. - P.59.

7198. Ir nebijok; Penktadienio vakarą; Čiurlioniškoji fuga; Strazdas; Ilgesys
// 1963. - Nr.l. - P.10-11: iliustr.

7199. Čiurlioniškoji fuga // 1966. - Nr.l. - P.7-8: iliustr.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai