Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Poetai iš okup. Lietuvos, kurių pavardės neskelbtos [7719-7721] PDF Spausdinti El. paštas
7719. Eilėraščiai iš Lietuvos: Klipatos flirtas su mirtim; "Teisingumo ir laisvių
šalyje"; Paskutinis noras: (Partizanų laidotuvių maršas); Akistatai prisiminti // 1980.
- Nr.3. - P. 155. - Parašas: V.B. - Aut. buvęs partizanas, kalėjęs Sibire.

7720. Gilės ąžuolas: Eil. ciklas, skirtas kun. Antanui Mackevičiui (1828-1963
m.), vienam iš sukilimo Lietuvoje vadų: "Ant neakėto kelio atsiklaupęs..."; Dvyliktoji
valanda; "Imperijos kertėj..."; "Po sužiedėjusią, po sausą riekę..."; "Vergovės tirštą
pelkių purvą..."; Tėve, būk su manim; Kovo aštuntoji; Nemiręs gyvenimas; Baltas likimas; Ledinė tulpė; Buk vvale tavva; Neišeik; Ištiesta ranka; Šilingų dvaras; Šešėlių laužas; Išskalauta drobė; Amžinybės slenkstis; Regėjimas; Nešventinta duobė; Laiškas be cenzūros; Aidų dvibalsė; Liaudei; Paberžės varpinei; Klebonija; Neužgesus kibirkštis; Aukojimas; Įpėdiniui // 1986. - Nr.2. - P.96-105; Nr.3. - P.194-198.

7721. Prabils many Maironio Lietuva: Maironio mirties penkiasdešimtmečiui: "Merdinčią gyvybę pamerk..."; "Senamiesty prie rotušės..."; "Regėjimas staiga nutrūko..."; "Seniai sutrypt žadėjai..."; "Tikiu didžia lemtim Maironio..."; "Po Žalgirio laukais..."; "Maironio dovanos..."; "Stebuklingą Suvalkijos..."; "Ir rūtų vainiką..."; "Tu -žaizdota - skaudanti..."; "Vien Tau težinomais takais..." // 1982. - Nr.5. - P.305-309.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai