Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PROZA [7742-7959] PDF Spausdinti El. paštas
7742. Aistis, Jonas. Beržiniuko mirtis: Iš Apsingės parapijos bažnytkaimio // 1955. - Nr.4/5. - P.167-172.

7743. prūsų rikio Pipynės mirtis // 1960. - Nr.6. - P.241-244.

7744. Alantas, Vytautas. Šventaragis sutinka Ramunę: Iš XIII amž. kronikos "Šventaragis" // 1963. - Nr.7. - P.297-301. - Aut. ankstesnė pavardė Vytautas Jakševičius.

7745. Almenas, Kazys. Žvaigždės: (Iš "Vieversių kronikų") // 1971. - Nr.3.-P.119, 122-126.

7746. Andriušis, Pulgis. Trys fragmentai: (Iš apys. "Sudiev, kvietkeli") // 1950. - Nr.9. - P.398-399. - Aut. tikroji pavardė Pulgis Andriusevičius.

7747. Mamerto sielvartas: [Ištrauka] iš kn. "Sudiev, kvietkeli" // 1951. -
Nr.8. - P.357-359.

7748. Vienplaukis ir švilpauja // 1960. - Nr.7. - P.282-283.

7749. Žemaitijos širdyje: Iš spausdinamos kn. "Purienos po vandeniu" //
1964. - Nr.l. -P.37.

7750. Namai - pragarai: (Feljetonas) // 1966. - Nr.8. - P.356-357.

7751. ....... Du feljetonai // 1971. - Nr.3. - P.106-107: portr.

7752. Aputis, Juozas. Horizonte bėga šernai: [Novelė: Su K.K. prier. apie aut.] // 1973. - Nr.7. - P.317-320.

7753. Baniulis, Julius (1880-1943). Kelionė į Ežerietį // 1952. - Nr.9. - P.406-410: iliustr.

7754. Baranauskas, Albinas. Daržas // 1955. - Nr.7. - P.267-272.

7755. Susitikimas pas spekuliantą: Ištrauka iš romano // 1964. - Nr.7. -
P.315-321: iliustr.

7756. Barėnas, Kazimieras. Išsvajotoji // 1963. - Nr.10. - P.454-459. - Aut. tikroji
pavardė Kazimieras Barauskas.

7757. Vaistai: (Ištr. iš kn. "Tūboto gaidžio metai") // 1067. - Nr.10. - P.444-
448: portr.

7758. Grigaliaus relikvijos // 1975. - Nr.6. - P.258-263.

7759. Su dalge Kabelių kaime: Ištrauka iš romano // 1981. - Nr.3. - P. 162-
164, 166-167.

7760. Košmaras: (Ištrauka iš stambesnio darbo) // 1988. - Nr.l. - P.42-48:
portr.

7761. Baronas, Aloyzas. Varpas // 1948. - Nr.10. - P. 19-22.

7762. Pavėlavimas // 1949. - Nr.24. - P.103-105.

7763. Išdavimas // 1950. - Nr.4. - P.169-172.

7764. Pirmoji formulė // 1951. - Nr.4. - P.171-172, 174-178.

7765. Prašviesėjimas // 1952. - Nr.4. - P.170-174.

7766. Estafetė // 1954. - Nr.4. - P. 169-174.

7767. Plakatas // 1956. - Nr.3. - P.125-127.

7768. Sukaktuvės // 1956. - Nr.10. - P.457-459: iliustr.

7769. Karuselė // 1959. - Nr.3. - P.123-125.

7770. Priesaika // 1959. - Nr.8. - P.347-355.

7771. Kvailumo riba // 1960. - Nr.5. - P.200-209.

7772. Antras grįžimas // 1961. - Nr.4. - P.168-170.

7773. Dėkingumas // 1962. - Nr.3. - P.l 17-119.

7774. Injekcija// 1962. - Nr.5. - P.199-201.

7775. Išdžiūvusi lanka // 1964. - Nr.l. - P.17-26.

7776. Smėlio krantas // 1966. - Nr.2. - P.67-74: portr.

7777. Tylioji versmė // 1969. - Nr.2. - P.77-78.

7778. Žvaigždikis // 1970. - Nr.2. - P.58-59.

7779. Piūvis // 1972. - Nr.3. - P.98-100.

7780. Šešėlis // 1973. - Nr.l. - P.22-24, 26-27.

7781. Pakelėje // 1974. - Nr.3. - P.130-132: portr.

7782. Geri darbai // 1975. - Nr.l. - P.32-34: portr.

7783. Šeimyniškumas // 1977. - Nr.10. - P.460-464.

7784. Prie slenksčio // 1979. - Nr.8. - P.357-358.

7785. Bavarskas, Medardas. Pasikalbėjimas su angelu // 1970. - Nr.9. - P.401-403.

7786. Sidabrinė gėlė // 1973. - Nr.6. - P.271-273.

7787. Bradūnas, Jurgis. Po prerijų dangum // 1978. - Nr.8. - P.355-357.

7788. Būdavas, Stasius. Rūsti siena: Ištrauka iš spausdinamos kn. [apys.] "Rūsti
siena" // 1959. - Nr.9. - P.384-387.

7789. Dovydėnas, Liudas. Atostogaujanti mirtis // 1945. - Nr.8. - P.5-7.

7790. Karo dovana // 1946. - Nr.9. - P.143-147: iliustr.

7791. Yra dėdė Amerikoj // 1947. - Nr.2. - P.68-71.

7792. Žmogus ir žiurkės // 1970. - Nr.6. - P.263-267: portr.

7793. - Kardinolo pati miršta // 1979. - Nr.4. - P.162-163, 166.

7794. Veidrodėlis // 1981. - Nr.2. - P.86-91, 94.

7795. Dundzila, Antanas. Likimui mus apvogus: Novelė, laimėjusi Lietuvos rašytojų d-jos Aloyzo Barono v. 1990 m. 500 dol. premiją // 1991. - Nr.3. - P.222-228: portr.

7796. Girdžius, Pranas Dom. Ant Varoškalnio: Iš rink. "Perdžiūvę vėpūtiniai" // 1964. - Nr.9. - P.413-416.

7797. Preikšo jauja // 1966. - Nr.5. - P.220-223.

7798. Šiaudiniai protagonistai // 1972. - Nr.2. - P.70-74.

7799. Pono Rožančiaus Quelque chose // 1975. - Nr.7. - P.308-309.

7800. Gliaudą, Jurgis. Vaidilos už kapinių: [Su red. prier. apie aut.] // 1976. -Nr.9. - P.416-418: portr. - Aut. ankstesnė pavardė Jurgis Kastytis Gliaudys.

7801. Vyskupo šešėlyje: Novelė vysk. Valančiaus konkurse 1977 m.
laimėjusi pirmąją vietą // 1978. - Nr.3. - P.l 17-121; Nr.4. - P.158-164: portr.

7802. Kelionės dovana: [Apsakymas apie Šv.Kazimierą] // 1984. - Nr.4. -
P.216-217.

7803. Grigaitytė, Kotryna. Indrė // 1967. - Nr.3. - P.125-134.

7804. Jazminai: Novelė // 1972. - Nr.5. - P.248-252.

7805. Grincevičius, Česlovas. Devynbalsė paukštė // 1951. - Nr.10. - P.446-447.

7806. Burmistro ožka // 1959. - Nr.4. - P.174-178.

7807. Grušas, Juozas. Karalaitė nebuvo protinga: Novelė // 1971. - Nr.9. - P.392-395.

7808. Gustaitis, Antanas. Kultūrinė vakaronė: [Feljetonas] // 1975. - Nr.4. -P.165-168: iliustr.

7809. Izidoriaus Kirkilo drama // 1977. - Nr.4. - P.160-162: portr.

7810. Yla, Stasys. Mano gimtinės istorija // 1949. - Nr.26. - P.205-208.

7811. Ivošiškis S. Nesusipratimas: Vincei - dvidešimtmečio gėlių vietoje // 1946.
- Nr.5. - P.70-71. - Aut. tikroji pavardė Stasys Leskaitis (Leskauskas).

7812. Janavičius, Jurgis. Delyčiaus banginis // 1968. - Nr.8. - P.367.

7813. Lentyna: [Esė] // 1971. - Nr.6. - P.262.

7814. Jankus, Jurgis. Pabėgėliai // 1946. - Nr.6. - P.92-94: iliustr.

7815. Namukas: Novelė // 1947. - Nr.4. - P.151-160; Nr.5. - P.201-213.

7816. Tavo rankos švarios // 1948. - Nr.21. - P.494-498.

7817. Pasaulio dailininkas // 1950. - Nr.8. - P.369-375: iliustr.

7818. Duobės // 1955. - Nr.l. - P.26-28; Nr.2. - P.68-73.

7819. Liudininkas // 1958. - Nr.8. - P.362-367.

7820. Istorija iš pirmųjų šaltinių // 1972. - Nr.6. - P.277-282; Nr.7. - P.340-
346.

7821. Tupu-tu-tupu: Ištrauka iš "Severiuko" // 1974. - Nr.4. - P.172-182:
portr.

7822. Karštis // 1979. - Nr.6. - P.255-258.

7823. Tu, mirtie, ne tokia stipri... // 1982. - Nr.3. - P.207-212: portr.

7824. ?: ["Pažinau abi...":Apsakymas, kurio pavad. vietoje klaustukas] //

1984. - Nr.3. - P.173-178.

7825. Juanita // 1986. - Nr.4. - P.253-261.

7826. Ir pasiliko nenuverti // 1989. - Nr.l. - P.36-43.

7827. Jasmantas, Antanas. Kristaus sugavimas: (Novelė, o gal baladė?) // 1968.
- Nr.4. - P. 166-167. - Aut. tikroji pavardė Antanas Maceina.

7828. Jurkus, Paulius. Trys karaliai, pypkė ir lakštingala: (Legenda) // 1945. -
Nr.10. - P.3-5.

7829. Snaigė // 1946. - Nr.3. - P.42-43: iliustr.

7830. Plyta // 1946. - Nr.8. - P.126-128: portr., iliustr.

7831. Žingsniai // 1948. - Nr.19. - P.416-417.

7832. Vargonai // 1952. - Nr.3. - P.120-125: iliustr.

7833. Vilnelės istorija; Iš pasakų ciklo apie Vilnių //1960. - Nr.4. - P.158-161.

7834. Pirklio sūnus: Iš pasakų ciklo apie Vilnių // 1960. - Nr.10. - P.415-421.

7835. Šypsena // 1962. - Nr.l. - P.17-20: iliustr.

7836. Žvaigždė: (Iš Vilniaus legendų ciklo) // 1963. - Nr.l. - P.24-26: iliustr.

7837. Mūsų klasės vyturėlis // 1990. - Nr.3. - P.202-208: portr.

7838. Katiliškis, Marius. Paskendusi vasara // 1946. - Nr.ll. - P.193-195. - Aut.
tikroji pavardė Albinas Vaitkus.

7839. Užgavėnės // 1950. - Nr.2. - P.64-69: iliustr.

7840. Vasaros ugnys // 1950. - Nr.6. - P.261-266.

7841. Miške // 1951. - Nr.9. - P.402-407.

7842. Seržantas X // 1965. - Nr.7. - P.312-316: portr.

7843. Berželis ir sėtuvė // 1972. - Nr.1/2. - P.15-16: portr., iliustr.

7844. Jaunasis ūkininkas ir stogadengys // 1979. - Nr.3. - P.l 13-114.

7845. Kaupas, Julius. Studentas iš Rudosios vaistinės // 1947. - Nr.3. - P.120-123: iliustr.

7846. Sugrįžimas į vaikystės miestelį // 1952. - Nr.2. - P.68-73.

7847. Dėdė Anzelmas // 1965. - Nr.l. - P.20-25: portr.

7848. Kavaliūnas, Vacys. Audra// 1969. - Nr.3. - P.106.

7849. Keblys, Kęstutis. Prie kelio guli // 1957. - Nr.3. - P.124-126. 7850. Kaip niekad dar //
1959. - Nr.2. - P.69-73.

7851. Bausmė // 1961. - Nr.l. - P.23-26.

7852. Kondrotas, Saulius. 1892 metų progreso odisėja// 1987. - Nr.2. - P.l 16-123.

7853. Kozulas, Pranas. Pakaruoklio klumpė // 1947. - Nr.l. - P.8-9: iliustr.

7854. Kralikauskas, Juozas. Motina ir sūnūs // 1951. - Nr.2. - P.77-84. 7855. Vaišvilkas: (Romano fragmentas) // 1969. - Nr.7. - P.319-322.

7856. Krėvė, Vincas. Juozupo namuose: Iš "Dangaus ir žemės sūnų" antrosios dalies skyriaus "Barbara, Jonatano sūnus"; Hagaros kaimo vyresniojo pamokymai Jehudai iš Mahalos: (Iš "Dangaus ir žemės sūnų" antrosios dalies) // 1957. - Nr.9. -P.396-402, 407.

7857. Ilgesys: [Esė] // 1982. - Nr.4. - P.239-241: iliustr.

7858. Landsbergis, Algirdas. Žodžiai, gražieji žodžiai: Iš "Nidos" netrukus išleisimo novelių rinkinio // 1955. - Nr.9. - P.368-276.

7859. Tikrovė supermarkete: (Ištrauka iš romano, kurioje Rimas Karulis,
sukrėstas keisto sapno, vėl atranda tikrovę supermarkete) // 1974. - Nr.9. - P.391-392: portr.

7860. Lankauskas, Romualdas. Krantas jau visai arti // 1970. - Nr.3. - P. 127-
128: portr.

7861. Mačernis, Vytautas. Tuštybė// 1954. - Nr.9. - P.404-406.

7862. Malinauskas H. Naujakurys // 1945. - Nr.7. - P.3-4.

7863. Mazalaitė-Kruminienė, Nelė. Karoliai // 1950. - Nr.3. - P.l 19-122. - Aut. pilna pavardė Nelė Mazalaitė-Kruminienė-Gabienė.

7864. — Virvė: "Miestelis, kuris buvo mano": [Ištrauka iš kn.] // 1953. -Nr.l.
- P.17-20: iliustr.

7865. - Bevardis // 1954. - Nr.5. - P.209-213.

7866. - Gyvenimo knyga // 1954. - Nr.8. - P.362-364.

7867. - Seni pavasariai // 1955. - Nr.3. - P.120-126.

7868. - Mėnulio kalnai // 1957. - Nr.6. - P.258-260.

7869. ----- - Kraitinis suolas // 1958. - Nr.l. - P.18-22; Nr.3. - P.70-78.

7870. — Tiesos: (Kn. "Miestelis, kuris buvo mano"): [Ištrauka] // 1960. - Nr.3.
- P.118-121.

7871. - Pasiuntinys // 1961. - Nr.6. - P.257-260.

7872. - Erškėtis // 1962. - Nr.2. - P.76-78.

7873. ----- - Jieškojimas // 1962. - Nr.10. - P.444-447.

7874. ----- - Akis // 1964. - Nr.4. - P.l70.

7875. ----- - Žinia // 1965. - Nr.6. - P.265-268.

7876. ----- - Klausimai // 1971. - Nr.6. - P.266-269.

7877. ----- - Atlantis: Ištrauka iš knygos // 1976. - Nr.2. - P.75-76, 78-79.

7878. ----- - Darbai // 1976 - Nr.8. - P.370-372.

7879. ----- - Atšvaitas // 1982. - Nr.2. - P.l 12-114.

7880. ----- - Žiedai // 1983. - Nr.3. - P.191-193: portr.

7881. ----- - Obelies žiedai // 1985. - Nr.4. - P.226-227.

7882. - Karalaitės vedybos // 1991. - Nr.l. - P.37-40.

7883. Mekas, Adolfas. Vienas iš daugelio: Novelė - "Aidų" lit. konkurse laimėjusi H premiją // 1946. - Nr.7. - P.l04.

7884. Mekas, Jonas. Žmogus su šiaure akyse; Apie karalių sode // 1947. - Nr.6. -P.250-251.

7885. Melnikas, Petras. Barzdos ir rožės // 1971. - Nr.5. - P.219-221.

7886. Seklumo auka// 1973. - Nr.4. - P.172-173.

7887. Lesintojas ir karvelis // 1974. - Nr.5. - P.217-219.

7888. Vaškinė lėlė // 1975. - Nr.3. - P.128-130.

7889. Rikis ir balandis // 1984. - Nr.2. - P.l 14-115.

7890. Mikelinskas, Jonas. Trys dienos ir trys naktys: Ištrauka iš apysakos // 1970. - Nr.l. - P.30-35: portr.

7891. Mūsų mokykla// 1972. - Nr.2. - P.434-436.

7892. Norimas, Andrius. Kalėdų gėlė: Legenda // 1966. - Nr.10. - P.461-463. -Aut. tikroji pavardė Andrius Rudolfas Mironas.

7893. Orintaitė, Petronėlė. Atgijusi nuodėmė// 1946. - Nr.4. - P.56-57. - Aut. pilna pavardė Petronėlė Orintaitė-Janutienė.

7894. Grožvylės juokas // 1948. - Nr.14. - P.221-222.

7895. Agate: (Ištrauka iš Nidos Londone leidžiamo veikalo "Ąžuolo želmuo")
//1974. -Nr.l. -P.22-24.

7896. Oi, Glora, Glora! // 1977. - Nr.5. - P.213-218: portr.

7897. Akmenukas // 1981. - Nr.5. - P.309-311.

7898. Neskink nepražydusios gėlytės // 1985. - Nr.3. - P.164-167.

7899. Pažėraitė, Karolė. Tėviškėje: (Fragmentas iš ruošiamo sp. romano
"Liktūnas") // 1945. - Nr.5. - P.3-4.

7900. Pranskus, Pranas. Žmogus ir arklys // 1948. - Nr.15. - P.258-259.

7901. Ramonas, Vincas. Raudona skarelė // 1952. - Nr.l. - P.31-36: iliustr.

7902. Rūta, Alė. Renata: Ištrauka iš apys. "Tiltas virš okeano" // 1965. - Nr.9. -
P.395. - Aut. tikroji pavardė Elena Nakaitė-Arbienė.

7903. Dvi draugės // 1984. - Nr.l. - P.37-40: portr.

7904. Aušta aušrelė: Ištrauka iš naujos kn. "Mėlyno karvelėlio šviesa":
Pagrind. veikėja - Lietuvos operos solistė Vincė Jonuškaitė // 1990. - Nr.4. -P.286-289: iliustr.

7905. Savickis, Jurgis. Ekspertizė // 1951. - Nr.l. - P.31-34: portr.

7906. Vienas už visus, visi už vieną // 1952. - Nr.6. - P.250-258.

7907. Spalis, Romualdas. Kerštas // 1956. - Nr.6. - P.270-274. - Aut. tikroji pavardė Romualdas Giedraitis.

7908. Paklydimas // 1960. - Nr.8. - P.336-343.

7909. Meilužis // 1967. - Nr.8. - P.349-354.

7910. Ponia Gledhill: [Su red. prier. apie aut] // 1976. - Nr.7. - P.302-305,
307-314: portr.

7911. Bitnikai // 1980. - Nr.4. - P.214-219: portr.

7912. Šiaurė, Mindaugas. Bavarijos žvaigždės // 1945. - Nr.6. - P.4.

7913. Šimonis, Kazimieras. Milžinai ir skruzdės; Šiandien aš noriu dainuoti: Iš K.Šimonio "Girių giesmių", išleistų "Sakalo" 1936 m. Kaune// 1945. - Nr.2. - PI; Nr.3. - P.4.

7914. Širvydaitė, Danutė. Iš netolimos praeities... // 1945. - Nr.6. - P.3-4. - Aut. pilna pavardė Danutė Gražina Širvydaitė-Bieliauskienė.

7915. Škėma, Antanas. Iš Antano Garšvos užrašų: Fragmentas iš kn. "Keltuvas" // 1954. - Nr.3. - P.l25-127.

7916. Tininis, Juozas. Našlė // 1948. - Nr.21. - P.517-518.

7917. Geiša // 1956. - Nr.9. - P.403-409: iliustr.

7918. Mumija // 1963. - Nr.4. - P.154-156.

7919. Tomarienė, Sonė. Rubino širdis // 1954. - Nr.l. - P.10-16.

7920. Tulys, Antanas. Kumberlando kalnuose // 1951. - Nr.6. - P.272-275. 7921. Varnos ant garado // 1953. - Nr.9. - p.394-401.

7922. Paskutinis pasimatymas // 1957. - Nr.8. - P.359-369: iliustr.

7923. Teklės stalas // 1961. - Nr.7. - P.301-303.

7924. Velnio laiškas // 1963. - Nr.9. - P.395- 401.

7925. Anas rytas // 1970. - Nr.7. - P.312-313: portr.

7926. Dovydas: (Veiksmas vyksta 1920) // 1976. - Nr.6. - P.267-271.

7927. Inteligentų stalas: Novelė // 1979. - Nr.7. - P.309-314.

7928. Vaičiulaitis, Antanas. Elenutės nuodėmė // 1946. - Nr.12. - P.219-221.

7929. Ožio balsas // 1947. - Nr.2. - P.56-57: iliustr.

7930. Terracina: (Iš Italijos vaizdų") // 1948. - Nr.13. - P.164-165: iliustr.

7931. Italijos vaizdai: Pecci tėviškėj; Pietro Mascagni koncerte // 1948. -
Nr.16/17. -P.301-302: portr.

7932. Galinga Katiną // 1949. - Nr.22. - P.24-26.

7933. Milžinų daina // 1950. - Nr.l. - P.17-20: iliustr.

7934. Žvejų duktė Banguolė // 1950. - Nr.5. - P.223-227: iliustr.

7935. Vyskupo tėvas //-1950. - Nr.7. - P.325-327.

7936. Kaip Jonukas ant avino jodinėjo // 1952. - Nr.8. - P.369-372.

7937. Upė teka // 1952. - Nr.10. - P.452-454: iliustr.

7938. Salamiesčio šunes // 1953. - Nr.8. - P.350-351.

7939. Pasaka apie gražiausią gaidį: [Pasaka] // 1955. - Nr.6. - P.231-232.

7940. Kaimų takeliais // 1955. - Nr.8. - P.321-322.

7941. Trys pasakojimai: 1 .Pasakojimas apie šuniuką Pikį; 2.Pas akoj imas
apie dulkę; 3.Pasakojimas apie ištikimus delfinus // 1957. - Nr.5. - P.216-217.

7942. Pasakojimas apie Sirakūzų poetą Dionizą // 1957. - Nr.7. - P.314-
315.

7943. Pažaislio vienuolyno legenda // 1958. - Nr.10. - P.453-460.

7944. Pasakojimas apie čipsintį žvirblį // 1959. - Nr.7. - P.290-293.

7945. Benvenuto di Giovani pristato mecenatui savo paveikslą // 1966 -
Nr.6. - P.271-273.

7946. Tarp šieno pradalgių // 1976. - Nr.3. - P.l27-129.

7947. Aš padainuosiu dainų dainelę // 1978. - Nr.6. - P.251-255.

7948. Jūra; Mūša; Vakaras; Saulė leidžias Baltijon: [Vaizdeliai] // 1983. -
Nr.l. - P.25-27.

7949. Iš kelionės Portugalijon (1982 m. spalio mėn.): Henrikas Navigatorius;
Cameons; Mes surandame šventą Antaną; Nazare; Piligrimai į Fatimą // 1986. - Nr.3. - P. 169-176: iliustr.

7950. Dviejų kaimų istorija // 1991. - Nr.4. - P.308-312.

7951. Valančius, Motiejus. Žemaičių vestuvės // 1945. - Nr.9. - P.5-6.

7952. Valentinas, Albinas. Laukai nearti, rugiai nesėti // 1946. - Nr.10. - P.164-166: iliustr.

7953. Vilimaitė, Bitė. Tamsoje: [Su K.Keblio prier. apie aut.] // 1971. - Nr.8. -P.342.

7954. Volertas, Vytautas. Čia ir anapus: Ištrauka iš romano "Greitkelis" // 1978. -Nr.10. -P.441-445.

7955. Senelis ir Kitty: Iš romano // 1989. - Nr.2. - P.l 18-123.

7956. Zobarskas, Stepas. Kristelė // 1946. - Nr.2. - P.24-26.

7957. Staigmena // 1964. - Nr.5. - P.225-228.

7958. Artistė // 1978. - Nr.7. - P.301-305.
* * *

7959. Šviesių naktų pasaka: [Miniatiūra] // 1945. - Nr.4. - P.5. - P a r a š a s: D.š-tė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai