Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [8501-8502] PDF Spausdinti El. paštas
8501. Vaičiulaitis, Antanas. "Petras Babickas mums yra davęs..." // 1951. - Nr.8. - P.380. - Parašas: Aug. Raginis. - Rec. kn.: Babickas, Petras. Brazilija: (Vaizdai, žmonės, nuotykiai). - Rio de Janeiro, 1951. - 139 p.

8502. Joakimas V. Kun. Petro Butkaus kelionių įspūdžiai // 1970. - Nr.4. - P. 190-191. - Rec. kn.: Butkus, Petras, kun. Tautų šventovėse: Kelionių įspūdžiai. - Sydney: Žemaičių knygos mėgėjų ratelis Gintaras, 1970. - 390 p.: iliustr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai