Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KUN. PETRO BUTKAUS KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Joakimas V.   
Kun. Petras Butkus: TAUTU ŠVENTOVĖSE. Kelionių įspūdžiai. Išleido žemaičių knygos mėgėjų ratelis Gintaras. Sydney, Australija, 1970. 390 psl., kaina 3.75 dol.

Kelionių aprašymai yra, palyginti, apleistas žanras mūsų literatū. Atrodo, lyg lietuviai nelabai yra pasinešę pasakoti apie svetinių kraštų įvairenybes, keliautoją ištinkančius nuotykius ir jo reakcijas į tai, ko jis, prieš pasijudindamas į platų pasaulį, nebuvo regėjęs. Tremtiniškos išeivijos nuotaikos šio žanro populiarumui ir išsivystymui lig šiolei bent nebuvo akstinu. Tačiau aiškia išimtimi yra 1970 metų pradžioj Australijoj pasirodžiusi kun. Petro Butkaus knyga "Tautų šventovėse".

Šią knygą skaitant, vis iš naujo stebina autoriaus neblėstantis smalsumas ir noras visur būti buvusiam ir savo akim mačiusiam. Jo rašymo būdas lengvas ir nei pamokantis, nei pamokslaujantis. Ar pėsčias ar važiuotas Singapūro triračiu ar egiptietišku autobusu, kunigas Butkus viską pamato, pastebi ir viską pasakoja su jam, matyt, įgimtu polėkiu ir "gusto". Skaitytojui su juo keliauti tikrai nebus nuobodu, o nevienas gal šią kukliai, bet gražiai išleistą ir gausiai iliustruotą knygą atsivers ir antrą, ir trečią kartą.

Trūkumais reikėtų laikyti vardų ir vietovių rodyklės nebuvimą ir vietomis, ypatingai antrojoj daly j, įkyriai prasikišantį autoriaus sutiktuvių, išleistuvių ir visokių piknikų bei baliukų registravimą.
Joakimas V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai