Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
* Liet. Rašytojų Draugijos valdyba sudaroma Los Angeles mieste. Kandidatai jau rasti. Ten bus ir kontrolės komisija. Garbės teismas sudaromas iš Čikagoje gyvenančių rašytojų. Rinkimai užsitęs iki balandžio mėnesio vidurio.
* Liet. Rašytojų Draugijos premijų komisija sudaryta New Yorke. Jon įeina: J. Brazaitis, dr. V. Maciūnas, dr. K. Ostrauskas, A. Landsbergis, L. Žitkevičius. Vertinami 1960-1961 m. išėjusios knygos. Numatomos dvi premijos. Premijų įteikimas bus balandžio 29 d. New Yorke.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai