Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas
Praeitais metais supažindinę su visais bendradarbiais, šiemet šiame skyrelyje duosime tik tuos, kurie naujai įsijungs, arba jei bus kokių specialesnių žinių apie senesniuosius bendradarbius.

Jeronimas Kačinskas (g. 1907), kompozitorius. Muzikos mokslu:, ėjo Klaipėdoje, Kaune ir Prahoje. Lietuvoje dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje, vadovavo Kauno ir Vilniaus radijofonų simfoniniams orkestrams, buvo  Vilniaus  operos  dirigentas  ir drauge dėstė Vilniaus konservatorijoje. JAV vargoninkauja Bostono lietuvių parapiioje, o amerikiečiuose vadovauja Melrosės simfoniniam orkestrui bei Polymnia chorui ir kaip kompozitorius vykdo kūrybinius užsakymus.

Ignas Urbonas (g. 1910), kunigas, Vokietijoje Bonnos univ. 1949 įsigijo filosofijos daktaro laipsnį. JAV vikarauja Gary, Ind., lietuvių par., dirba visuomeninį darbą (ateitininkų anksčiau MAS, o dabar ASS dvasios vadas) ir reiškiasi spaudoje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai