Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ERRATA PDF Spausdinti El. paštas
Pereitame (kovo) numeryje, perrenkant "Dainavos ansamblio dvidešimtmetis" straipsnio antrinę antraštę, per apsirikimą vietoj perrinktosios antraštės buvo išimta straipsnio autoriaus, Vlado Jakubėno, eilutė. Dėl šio nemalonaus atsitikimo atsiprašome savo bendradarbį, gerb. p. Vladą Jakubėną.

Panašiai, betaisant spaustuvėje paskutinę korektūrą, įsivelia ir pačiuose straipsniuose dažnai didesnių klaidų, negu buvo rinkinyje. Iš paskutiniųjų numerių atitaisomos didesnės klaidos:

1965 gruodžio numerio 444 puslapy vietoj M. de Fulff turi būti M. de Wulf.

1966 sausio nr. 7 puslapy įdėto eilėraščio antrame posme sukeistos pirmoji ir antroji eilutės, o 8 puslapy tame pačiame eilėrašty pirmoj skilty 6 eilutėj iš apačios vietoj "paliesdamas" turi būti paliedamas.

1966 vasario nr. 76 puslapio antros skilties 6 eilutėj iš viršaus vietoj "pažeminimas" turi būti pažinimas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai