Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas
Balys Auginąs (g. 1917), poetas. Išsp. eilėraščių rinkinius: "Pamažu vis degu" 1940, "Paparčio vėduoklė" 1956.

Antanas Kučys, varpininkų veikėjas, "Varpo" žurnalo redaktorius.

Darius Lapinskas (g. 1934), kompozitorius. Jo kūrinių koncertai buvo surengti New Yorke, Čikagoj ir Bostone. Šiemet jaunimo kongresui jis sukūrė operą "Lokį".

Andrius Norimas (g. 1911), rašytojas. Išsp. jaunimui romaną "Birutės turtai" 1938, novelių rinkinį "Naujas gyvenimas" 1955 ir jaunimui apysaką "Man silpna" 1959. Laimėjo "Dirvos" novelės konkursą 1964 ir 1965. Jaunimo literatūros konkurse 1965 laimėjo II premiją už apysaką "Be namų".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai