Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
4 balandis


ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Petras Gudelis: JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI. II dalis: Viešos veiklos laikotarpis (1919.111.22 -XI.20). Išleista autoriaus lėšomis. Brook-lyn 1979. 220 psl., 10 dol.
Kazimieras Barėnas: Kilogramas cuk-RAUS. Novelės. A. Mackaus knygų leidimo fondas, Chicago 1978. 267 psl., 8 dol.
Vincas Pietaris: ALGIMANTAS. Istorinė apysaka. Pirma ir antra dalis. V leidimas. Technikinis redaktorius S. A. Girnius. Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, Chicago 1978. 542 psl.
Paulius Rabikauskas, S.J.: DIE GRIJN-
DUNGSBULLE DER UNIVERSITXT VILNIUS. Atspaudas iš žurnalo Archi-vum Historiae Pontificiae, 16, 1978, p 113-170.
William Wolkovich-Valkavičius: Lit-HUANIAN IMMIGRANTS AND THEIR IRISH BISHOPS IN THE CATHOLIC CHURCH OF CONNECTICUT 1893-1915. Kolektyvinio leidinio The Other Catholics (Arno Press, A New York Time> Company, Nevv York 1978) ketvirtasis skyrius, 59 psl. Istorinė studija, apžvelgianti lietuviškų parapijų kūrimąsi Hartfordo vyskupijoje.
Į LAISVĘ, 1978 gruodis, Nr. 74, 80 psl., 3 dol. Pagrindiniai str.: T. Venclova — Dabartinė Lietuvos demografine padėtis, K. K. Girnius — Maceinos socialinė filosofija. Šiame numeryje pateikiamas programinis Lietuvių Fronto Bičiulių credo.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai