Eilėraštis Spausdinti
Parašė ROMAS KINKA   
JUDO MEDIS

Takas,
Kalva,
Miręs medis.
Į erdvę mintis kilo,
Lyg rasa,
Žaibas trenkė atgal žemyn.

Mintis: pabučiavimas
Norėta panaikinti.

Pavasaris,
Neviltis,
Purpuro žiedų medis.


AIDAI

Turėjau daug, tiek daug draugų . . .
Bet tas buvo kitoks,
Auksinis amžius (seniai).

Kas beliko?
Atšvaistės
Skambančios
Sename žilame prote.
Turėjau daug, tiek daug draugų . . .