ŽODIS "AIDŲ" SKAITYTOJAMS Spausdinti
Šiame "Aidų" numery skaitytojai ras administracijos laišką, kviečiantį pratęsti prenumeratą 1964 metams. Tas kvietimas yra didžiai nuoširdus ir mūsų žurnalui gyvybinis. Nuo prenumeratorių priklauso visa jo ateitis.

"Aidai" Amerikoje leidžiami jau 14 metų. Leidėjų tikslas padaryti žurnalą prieinamą visiems. Dėl to metinės prenumeratos mokestis paliekamas 6 dol. Mes prašome visus gerb. skaitytojus išgirsti mūsų balsą ir nedelsiant atsiųsti prenumeratos mokestį. Tuo vėl bus pastatyti "Ai­dai" ant kojų 1964 metams.


Leidėjai ir Administracija