Eilėraščiai Spausdinti
Parašė KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS   
RUDUO

Lapai nukrito — vargšas medis.
Vakar buvo gražus;
Šiandien tik paprastas

LIKIMAS

Taip jau turi būti —
Gimei kalbėti šia kalba,
Gimei šiai tautai,

Kaip kiti prieš tave
Gimė žengti procesijoje
Sinagogon, giedodami.

KIEKVIENAIS METAIS

Pavasaris ateina
Naujagimiu ėriuku,
šlapiu,
nulaižytu saulės,
augintu
vasaros,
girdytu
birželio lietaus,
penėtu
rudens derliui
kiekvienais metais,
kada gyvenimo pradžia.