Eilėraščiai Spausdinti
Parašė KAZYS BRADŪNAS   
RUDENS   GIEDRA

Lygumos ligi dangaus pratįso.
Jau rūkai daubosna supūsti.
Gluosnių rankose voratinkliai suplyšo...
Ir keliuosi aš anksti, anksti
Į pirmąsias mišias.

Laikas rudenio maldas kalbėti —
Greit širdis nušalnos.
Ir pro debesų auksinį rėtį
Vakaro žara pradės byrėti
Jau be dulkių dienos.

SENAS   GRABADIRBIS

Mano sūnūs užaugo.
Jiem atidaviau įmonę.
Jie dirba karstus.

Saldų kvapą pušinių lentų
Geriu, kaip užnuodytą korį.
Ir ant strėnų, naštos išlenktų,
Laikau baisų mirusio svorį.

O sūnūs parvedė žmonas
Auga anūkai.
Ir žaidžia karstais