MIRĖ ROUAULT Spausdinti
Vasario 13 dieną Paryžiuje mirė dail. Georgės Rouault, vienas iš pagrindinių moderniojo meno šulų. Gimęs 1871 m., pradžioje dirbo taikomojo meno šakoje, ilgai jieškojo originalios išraiškos, pagaliau, vyresniame amžiuje ją surado, šis dailininkas labiausiai iškilo religinėmis temomis, vaizduodamas jas  dramatiškoje ir giliai mistiškoje dvasioje. Jis ypač yra garsus kenčiančio Kristaus paveikslais, kuriuose suvedama sintezėn ir bizantinių mozaikų, ir viduramžinių vitražų, ir šių laikų žmogaus religines nuotaikos. Jo sukurti Kristaus paveikslai turi ypatingą misiją — jie byloja į žmogų ne bažnyčiose, o visuose didžiuosiuose pasaulio meno muziejuose. Georgės Rouault pažinojo ir kultūros žurnalą "Aidus". Jis buvo davęs leidimą skelbti kai kuriuos savo darbus, dar nesančius muziejų nuosavybe ir atsiuntęs didžiai vertingų litografinių pavyzdžių. Apie šio dailininko asmenį ir kūrybą plačiau bus kituose žurnalo numeriuose.