Eilėraščiai Spausdinti
Parašė RŪTA ALŠYTĖ   
SIMFONINĖ MUZIKA
Margašviesės melodijos
gaudžia,
skirstosi, skambantį
audinį audžia.

Daugiaspalviai garsai
vilnija,
nušviesdami
tamsos karaliją.

KĄ GIRD2IU, KLAUSYDAMA MOZARTO: —

Nieko sunkaus,
gal — tik atgarsį
tvinksnio
gimstančiųjų
pasaulių.

Nieko gilaus
ir nieko paviršutiniško,
tik praplaukiančią
mintį
apie šiandieną,
nuklystančią
į nostalgišką
praeitį.