Eilėraščiai Spausdinti
Parašė SESUO ONA MIKAILAITĖ   
PAVASARIS

Pasėgėrėm abu
alyvų kvapu.

Varnas ir aš
svirduliuojam taku —

pavasaris mums
pagrūmoja pirštu:

ardom tvarką!


ATSISVEIKINANT

Žiemuže,
man palik
kad ir sudžiūvusios smilgos mėlyną šešėlį,
o pati gali dangų neštis,
jei išlaikysi jį neišblukusį —
tokį šviežią, kaip šiandien . . .

TESTAMENTAS

Parašyta:
jis išėjo ir graudžiai verkė.

Tais žodžiais aš tikiu.
Tai testamentas,
kurio atmesti negaliu.

Kiekvienas, juk, išeina,
kiekvienas, juk, išėjęs
verkia —
nesugrįžtamai apsikabinęs
pirmą pilką medį,
pakelėje sutiktą.

ŠVIESA
Skaudžių skaudžiausias daiktas iš visų
yra šviesa,
kuri staiga
kaip degtuku įžiebia mišką
ir lygiai taip staiga
jį užpučia,
atkišdama atžagaria ranka
nepakeliamą
pilkumą.