Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
101. Eilėraščiai 1974/6 birzelis; Autorius : Kotryna Grigaitytė
DVIVEIDIS PAVASARISKleve kabina mandolinas Paaugėlių špokų būrys. Gaidas jiems išdalina Vyriausias

102. Eilėraščiai 1975/6 birzelis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
ATSISVEIKINANTAr ne geriau būt šitaip: Be ašarų, tik tart sudie Ir išsiskirt, lyg niekur nieko — Tu

103. Grigaliaus relikvijos 1975/6 birzelis; Autorius : K. BARĖNAS
Palaidojom tautietį Povilą Grigalių, ir tuomet atrodė, kad visos jo sąskaitos su gyvenimu taip ir

104. Eilėraščiai 1972/6 rugsejis; Autorius : ALFONSAS GRICIUS
PASKUTINIS NOKTIURNASJei būčiau magikas, statyčiau gatvę Sutemstant jūroms skliauto pakrašty; Iš

105. STRUKTŪRINIAI PASIKARTOJIMAI DOSTOJEVSKIO ROMANE "NUSIKALTIMAS IR RAUSMĖ" 1972/6 rugsejis; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Dostojevskio Nusikaltimą ir bausmę galima, paviršutiniškai kalbant, priskirti prie kriminalinių romanų.

106. Istorija iš pirmųjų šaltinių 1972/6 rugsejis; Autorius : JURGIS JANKUS
Šios istorijos atsiradimo priežastis visiškai atsitiktinė. Niekas manęs nei prašė, nei ragino, net ir

107. K. V. BANAIČIO "JŪRATĖ IR KASTYTIS" 1972/6 rugsejis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
"Jūratės ir Kastyčio" operos trečiojo veiksmo scena Jūratės rūmuose. Centre: Jūratė — D.

108. Dailininko L.Surgailio darbai 1972/6 rugsejis; Autorius : L. Surgailis

109. Dailininko L.Tuleikio darbai 1972/6 rugsejis; Autorius : L. Tuleikis

110. Iš trečiosios Georgikų knygos (1-383) 1973/7 rugsejis; Autorius : PUBLIUS VERGILIUS MARO
Pale, dabar ir tave, didžioji, dainuosiu; Amfrizo Piemenį garsų ir jus, o girios ir upės Likėjo. Kita

111. PĖDOS SAULĖJE 1973/7 rugsejis; Autorius : ROMUALDAS KISIELIUS
GYVENI MASŽuvėdra perskrido per mano laivą ir nepaliko jokio šešėlio laivo denyjeir jokių pėdų

112. HORIZONTE BĖGA ŠERNAI 1973/7 rugsejis; Autorius : Juozas Aputis
Rūta žalioj,Leiskie mani namopi,Rūta žalioj.Tą vakarą jis pats sau buvo keistas. O gal viskas aplinkui

113. ŠVIESOS METŲ ŽENKLE 1974/7 rugsejis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
GINTARO MEDŽIAIKaip mes paguosim anuos medžius, Kurie iš skausmo gintaru verkė — Baltijos jūra

114. Leonardo Andriekaus poezija 1974/7 rugsejis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
(Jo šešiasdešimtųjų metinių proga)Skaityta Kennebunkporte rugpiūčio 24 literatūros vakare,

115. SAULĖ LEIDŽIASI 1974/7 rugsejis; Autorius : FRIEDRICH NIETZSCHE
SAULĖ LEIDŽIASI INebeilgai tu trokši, išdegusi širdie! Aš pažadą jaučiu ore:Iš nepažįstamų

116. BEIEŠKANT MENO TEORIJAI PAGRINDŲ 1974/7 rugsejis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Tęsinys iš birželio numerio3.Žmogus yra mąstanti ir laisva būtybė. Jo veiklą apsprendžia mintis ir

117. Eilėraščiai 1975/7 rugsejis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
Laikas yra daiktavardis.Tai yra vardas,kuris pasako daugir kuris nepasako nieko.Taipgi laikas yra

118. PONO ROŽANČIAUS QUELQUE CHOSE 1975/7 rugsejis; Autorius : PRANAS DOM. GIRDŽIUS
Jokūbas Rožančius buvo nekvailas. Kai kiti emigrantai dirbo po dvi pamainas, jis išsivertė be darbo.

119. Eilėraščiai 1972/7 spalis; Autorius : Austė Pečiūraitė
R. Viesulas Dvidešimt trečioji diena (1971)Tiltas aukštai virš upės raudonos užuolaidos plevėsuojapro

120. apie savo dailę (pasikalbėjimas) 1972/7 spalis; Autorius : Romas Viesulas
Paskutiniuosius trejus metus dail. Romas Viesulas buvo išvykęs į Romą dėstyti The Tyler School of Art,

121. STRUKTŪRINIAI PASIKARTOJIMAI DOSTOJEVSKIO ROMANE "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ" 1972/7 spalis; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Tęsinys iš rugsėjo numerio Tuo būdu paruošęs ketvirtojo rato situaciją — ne tiesiogiai per

122. Istorija iš pirmųjų šaltinių 1972/7 spalis; Autorius : JURGIS JANKUS
Tęsinys iš rugsėjo numerioDegučio užeiga gana erdvi. Priešais ilgas baras su keliais staliukais

123. Eilėraščiai 1973/8 spalis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
ŽIEDAIAš esu tiktai svečias, Mano broliai — žiedai! Šiurpuliai kaulus krečia Po drabužiais

124. KRYŽIŲ KALNAS 1974/8 spalis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Ąžuolo kraujas varvėdams, Apšlakstė mano drabužį, Apšlakstė ir vainiką.Lietuvių liaudies

125. KULTŪRŲ SUJUNGIMAS 1974/8 spalis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
ŠLUOTAPasakų buvo daugel sudėta Ir buvo daugel dainų dainuota Ne apie kokią Marso planetą, Bet apie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai