Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
126. Eilėraščiai 1974/8 spalis; Autorius : SESUO ONA MIKAILAITĖ
PAVASARISPasėgėrėm abu alyvų kvapu.Varnas ir aš svirduliuojam taku —pavasaris mums pagrūmoja

127. PRABILĘS PASAULIUI SAVITA KALBA 1975/8 spalis; Autorius : STASYS YLA
Čiurlionis vystė kūrybines galias trijose plotmėse — muzikoj, tapyboj ir literatūroj. Iš tų trijų

128. LAIKAS ČIURLIONIO TAPYBOJE 1975/8 spalis; Autorius : ALEKSIS RANNIT
Yale University Laikas, analizuojant Čiurlionio kūrybą, gali reikšti įvairias interpretacijas. Tarp jų

129. GIESMIŲ GIESMĖ 1975/8 spalis; Autorius : SENASIS TESTAMENTAS
12 O kad jis mane bučiuotų savo burnos bučiniais! Tavo meilė puikesnė už vyną; 3 Tavo kvepalų

130. Eilėraščiai 1975/8 spalis; Autorius : JOLANTA MALERYTĖ
Oi, kaip kvepia žolė,Kai basa nušienautomis pievomis,Prisirinkus melsvos rugiagėlių dainos,Aš brendu

131. Eilėraščiai 1972/8 lapkritis; Autorius : Kotryna Grigaitytė
MEDŽIŲ VĖLĖSIr aš, ir tu pavirtame medžiu . . . Sūbuodami šešėliuos braidom, Kirtimuos rinkdami

132. Gabriel Garci'a Marquez 1972/8 lapkritis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Vaizduotė ar tikrovė: Šimtas metų vienatvės 1967 m. pasirodęs iki tol dar tik gana siauram skaitytojų

133. FRAGMENTAI IŠ "ŠIMTAS METŲ VIENATVĖS" 1972/8 lapkritis; Autorius : GABRIEL GARCIA MARQUEZ
ĮŽANGA:Po daugelio metų, stovint prieš jį sušaudan-tį padalinį, pulkininkui Aureliano Buendia teko

134. Eilėraščiai 1973/9 lapkritis; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
ŠITUO MEDŽIU 1.Šituo, medžiugrosiu Tau, Viešpatie.Šituo medžiuį Tave artėsiu -- --(žadėdama

135. Eilėraščiai 1974/9 lapkritis; Autorius : LEONARDAS ŽITKEVIČIUS
PRASMĖ, KURIOS NESUPRANTUBe jokio rūpesčio prasmingo Klausiausi tilstančios giesmės. Nūnai prasmė į

136. Tikrovė Supermarkete 1974/9 lapkritis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
(Ištrauka iš romano, kurioje Rimas Karulis, sukrėstas keisto sapno, vėl atranda tikrovę

137. Eilėraščiai 1975/9 lapkritis; Autorius : DANGUOLE SADŪNAITE
Adomas Galdikas — Kryžminė kompozicija (tempera)KELIONĖ PER SODĄALYVOS ŽYDI I.žolė šį rytą

138. Eilėraščiai 1975/9 lapkritis; Autorius : A. IVAŠKA
RUGSĖJIS ŠKOTIJOJEJuodos bandos slenka ganyklomis. Sukapojo saulę gyvatvorės ir spindulių pluoštais

139. ADOMO GALDIKO KŪRYBINĖ RAIDA 1975/9 lapkritis; Autorius : ALEKSANDRA KAŠUBIENĖ
Betalkininkaujant prie Adomo Galdiko monografijos leidinio anglų kalba, teko susipažinti su dailininko visa

140. Eilėraščiai 1972/9 gruodis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
POETASPalaukim, tuoj ateis Smailių kalnų keliu Poetas neramus Li Po Kalbėt su mėnuliu.Jau kiemo vartai

141. Eilėraščiai 1972/9 gruodis; Autorius : Ona Mikailaitė
OBELYS Oi obelys, jūs obelys, kam žydit? Kam kraunate naštas nežinomam rytojui?Oi obelys, jūs obelys —

142. DAIL. Z. KOLBOS KŪRYBA 1972/9 gruodis; Autorius : DALIA KOLBAITĖ
Zenonas Kolba yra vienas iš pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos dailininkų, kuris specializavosi

143. Novalis — Mėlynosios gėlės poetas 1972/9 gruodis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
1Šįmet suėjo 200 metų nuo ankstyvojo romantizmo poeto Novalio gimimo. Šia proga dera kiek arčiau

144. Eilėraščiai 1972/9 gruodis; Autorius : ALGIMANTAS BALTAKIS
SAULĖJE ANT ŽOLĖSAš jums noriu dabar papasakot Apie paprastą, primityvią laimę —Gulėti saulėje ant

145. Žmogiškoji Mikelinsko giesmė 1972/9 gruodis; Autorius : K. Keblys
Pernai Vilniuje išėjo Jono Mikelinsko novelių rinktinė "Rugpiūčio naktį". Šioje netoli keturių

146. Mūsų mokykla 1972/9 gruodis; Autorius : JONAS MIKELINSKAS
Mes tada turėjome iš eilės dvi lietuvių kalbos pamokas ir rašėme kontrolinį darbą. Nelabai man

147. Tarptautinę The Books Abroad 1972/9 gruodis; Autorius : Red.
Tarptautinę The Books Abroad /Neustadt 10,000 dol. premiją šiemet laimėjo Gabriel Marčia Marąuez. Nėra

148. Iš Vinco Stonio poezijos 1973/10 gruodis; Autorius : Vincas Stonys
(80-ajam gimtadieniui) AŠARĖLĖSDar šiaurys neliauja šėlęs Ir miškai be žalio šydo, O palaukėj jau

149. Nuosavas pasaulis 1973/10 gruodis; Autorius : ZENTA MAURINA
Pavasaris, kad net verkti norisi. Iš dangaus sruvena srautai. Automobilio langai apmigloję. Lietus

150. Eilėraščiai 1974/10 gruodis; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
VIENATVĖ 1.Mano namaspasiglemžė dangaus mėlyną slinktį-- --- --- ---- ----ir karščio spalvas, iš

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai