Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
151. Du dokumentai iš P. Klimo archyvo apie V. O. Milašių 1974/10 gruodis; Autorius : P. Klimas
Konfid Paryžius 1939.III.47401J. S.p. Urbšiui Už R MMilašiaus mirtisKovo 2 d. vakare 9 v. paskambino

152. Panevėžio dramos teatras 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
A. Strindbergo "Mirties šokis" Panevėžio dramos teatre (1973). Edgaras — D. Banionis, Alisa — D.

153. Eilėraščiai 1975/10 gruodis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
JEI PAŠAUKTUMJei pašauktum,Nežinau, kur eičiau —Į pietus ar šiaurę.Pietuose pavasariai

154. Neišsipildžiusių troškimų POEZIJA 1975/10 gruodis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Žvilgsnis į Juozo Kėkšto kūrybą(Tęsinys) Kėkšto evoliucijai išryškinti svarbu pastebėti ir tai,

155. MEDITACIJOS IR METAMORFOZĖ 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Vitalija Bogutaitė
Jeigu būčiau paženklintaINRI,ši kančiabūtų prasminga.Tačiau esube jokio ženklo.Nukelkite,kad

156. PASTABOS APIE ISTORINĮ ROMANĄ 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Istorinis romanas, užsikariavęs pilną prestižą Walter Scotto laikais, pasklido po visą Europą,

157. Eilėraščiai 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Mykolas Šilaitis
TĖVUIOi atlekia sarčiai ir bėriai, oi lekia žirgai, virš vakaro pievų žėri lyg liepsnos karčių

158. VINCO RAMONO BELETRISTIKA 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
I. Kūrėjas —impresionistas Vincas Ramonas yra lietuvių literatūroj užėmęs pirmaujančią vietą.

159. Elena Kepalaitė - bronza 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Kepalaitė Elena
Elena Kepalaitė prie savo aliuminių vamzdžių skulptūrosNuotr.

160. Tomas Venclova — Eilėraštis 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Venclova Tomas
ugnyje ugnyje ugnyje ugnyje ugnyje kur erdvė pasitraukia į šalį ir lenkiasi laikui mano sielą išbrauk

161. Iš ciklo "Atsukau laikrodį" (Eil.) 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Lidija Šimkutė
Įėjęs spindulysNušvietė aukso juostą ant grindų,Atgimsta spalvų esybė,Atbunda lubos,Kalbasi

162. JAKŠTAS BARA VAIŽGANTĄ 1980/2 kovas-balandis; Autorius : MACIŪNAS VINCAS
Vai pūtė, pūtė Šiaurės vėjelis, Vai barė, barė... Nelengva kalbėti apie tokius žinomus

163. Tapyba 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Red.

164. Eilėraščiai 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
NAMIEDulkių sluoksnis ant slenksčio Auga kas metai. Stale Parėjęs radau kažkieno Alkūnių žymes:

165. EILĖRAŠČIAI IŠ LIETUVOS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
KLIPATOS FLIRTAS SU MIRTIMAch, beširde tu gražuole, Kam gi mus genėti?— Už tvoros štai mūsų

166. Bernardas Brazdžionis — Eilėraščiai 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Bernardas Brazdžionis
NEATSAKYTI KLAUSIMAIMes visą gyvenimą ieškom tavęs Nuo kūdikio juoko lig ašarų seno, sužibę

167. Bitnikai 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : R. Spalis
Velionis po Antrojo pasaulinio karo buvo įsikūręs Halifaxe, Anglijoje, ir ten mokytojavo gimnazijoje.

168. IDEALINES VERTYBES DONELAIČIO ASMENYBĖJE IR "METUOSE" 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : VINCAS. NATKEVIČIUS
Beveik kiekvienas rašytojas kūryboje išsako savo asmenį. Tie idealai, siekiai, problemos ir

169. Poetas: Kristijono Donelaičio 200 metų mirties sukaktuvinis triptikas 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kazys Bradūnas
1. DONELAITIS SUSITINKA SU KAIMYNU LIETUVNINKU Susitiko jiedu netikėtai Dvidešimto amžiaus pakrašty,

170. Himnas, Atsisveikinimas, Mittelbergheim (eil.) 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : CZESLAW MILOSZ
Tarp tavęs ir manęs nėra nieko.Nei žolės, semiančios gyvybę iš žemės gelmių,nei gyvulio, nei

171. Eilėraščiai 1979/1 sausis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
AKIMIRKABalta užuolaida mėnulio šviesoje. Geltoni aukso amžiaus Kūnų spalvos jurginai.Stalas. Aplinkui

172. Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai 1979/2 vasaris; Autorius : Kotryna Grigaitytė
VIDUVASARISKai vasara išsišakoja, nuo pirmojo rasos įsižiebimo, žaliais stogais čiulbėjimai upeliais

173. Nakties svajonės (eilėraščiai) 1979/3 kovas; Autorius : Jonas Zdanys
Kranklio sparnas prilipo prie Dievo aklos akies. Akis pradėjo ašarot. Pasaulis pradėjo kraujuot.*Šautuvai

174. Jaunasis ūkininkas ir stogadengys 1979/3 kovas; Autorius : MARIUS KATILIŠKIS
Jaunųjų ūkininkų rateliui priklausė Rutkaus sūnus Juzis. Jis pasirinko auginti pomidorus, pri-sidiegė

175. Romualdo Lankausko tapyba 1979/3 kovas; Autorius : Lankauskas Romualdas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai