Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1551. EILĖRAŠČIAI 1988/3 nr.; Autorius : GUNARS SALINŠ
Gunars Salins yra vienas įdomiausių latvių poetų išeivijoje. Drauge su kitu poetu, Linardu Taunu, jis

1552. VYTAUTO MAČERNIO POEZIJA 1988/3 nr.; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
1. Žvilgsnis į poeto gyvenimą Pirmąkart Vytautą Mačernį pamačiau ką tik baigusį gimnaziją 1939 m.

1553. EILĖRAŠČIAI 1988/4 nr.; Autorius : SAULIUS KUBILIUS
Saulius Kubilius yra mūsų jauniausios kartos poetas, gimęs 1960 metais Adelaidėje, Australijoje. Nors dar

1554. LIETUVOS DALELĖ PRIE ATLANTO 1988/4 nr.; Autorius : PAULIUS JURKUS
Prieš 40 metų, t. y. 1948 rugpjūčio 15, buvo pašventintas pranciškonų vienuolynas Kennebunk-porte,

1555. EILĖRAŠČIAI 1989/1 nr.; Autorius : Leonardas Andriekus
IŠSIILGAU TAVĘS Išsiilgau Tavęs, Kaip upė jūros. Plauksiu džiaugsmo srove, Nors be irklo ir

1556. Jo peizažuose matai Lietuvą . . . 1989/1 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Dail. Viktoro Vizgirdos ilgo bei kūrybingo amžiaus jubiliejinėse pagerbtuvėse miela pasigėrėti jo

1557. IR PASILIKO NENUVERTI 1989/1 nr.; Autorius : JURGIS JANKUS
Joe Anak tą vakarą pasijuto labiau pavargęs, negu kitais kartais, bet, antrą vertus, ir diena buvo

1558. LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1989/1 nr.; Autorius : DR. KAZYS ĖRINGIS
Dr. Broniaus Povilaičio knygai iš spaudos išėjus Nūn savo dėmesį skiriame tauriam lietuviui,

1559. ATSISVEIKINIMAS SU MYLYMĄJA 1989/1 nr.; Autorius : DR. JONAS BALYS
LIAUDIES DAINŲ TYRINĖJIMAI II Kaip aš išeisiu Į didę karę, Mergele, verksi tu manęs. Iš

1560. KAI DIENOS IR NAKTYS DEGĖ 1989/2 nr.; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
(1944 — 1950) KELIAUNINKAI Einame. Važiuojame. Skubame tolyn. Pavargęs miestas spokso į mus

1561. EILĖRAŠČIAI 1989/2 nr.; Autorius : EDITA NAZARAlTĖ
* Aš noriu išvažiuot Į Ispaniją Kur baltos žydros Ir auksinės spalvos Tarytum išdykusios

1562. GAMTOS VAIDMUO VAIŽGANTO IR KRĖVĖS KŪRYBOJE 1989/2 nr.; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Bandant aptarti rašytojo kūrybą, kartais stengiamasi jj įsprausti į vieno ar kito literatūrinio

1563. SENELIS IR KITTY 1989/2 nr.; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Iš romano Pradžioje man būna senelio gaila. Vėliau ant jo supykstu, nors tyliu. Ir jis tyli, lyg

1564. EILĖRAŠČIAI 1989/3 nr.; Autorius : JULIJA ŠVABAITĖ
A. Kezio nuotrauka Artojo Krikštas Naujas Dievuli, ar iš tikro duosi man gerą metą, rudens

1565. PIETŲ AMERIKOS MENAS LONDONO GALERIJOJE 1989/3 nr.; Autorius : J. Laikūnas
Įėjus į Hayvvood'o galeriją prie Temzės, Londone, žiūrovą pasitinka Mictlantecuntlis, actekų  

1566. MANO SIELA LYG DŽIŪSTANTI DRUSKA 1989/4 nr.; Autorius : LIDIJA ŠIMKUTĖ
V. Ignas — Madona. Lino raižinys Atėjom į žemę kaip ženklai, atnešantys

1567. KRISTUS KAIP ŠVENTAS JURGIS 1989/4 nr.; Autorius : KORNELIJUS PLATELIS
V. Maželio nuotr. KORNELIJUS PLATELIS Kornelijus Platelis yra Lietuvos jaunosios kartos poetas,

1568. ŠVENTASIS NARVAS 1989/4 nr.; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
IŠTRAUKA IŠ DVIEJŲ VEIKSMŲ PJESĖS Šalyje, primenančioje Lietuvą, aštuntame dešimtmetyje,

<< Pradžia < Ankstesnis 61 62 63 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai