Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
176. Eilėraščiai 1979/4 balandis; Autorius : Pranas Visvydas
UŽUOLAIDALangas, plonyte užuolaida užklotas, lyg pasakiškas Samarkando skėtis, mėgina šilko liaunamu

177. Pastabos apie Tomo Venclovos poeziją 1979/4 balandis; Autorius : Rimvydas Šilbajoris
Iš lietuvių poetų įpratom laukti paprastos, širdingos" kalbos, tiesiogiai išreiškiančios kūrėjo

178. Kardinolo pati miršta 1979/4 balandis; Autorius : Liudas Dovydėnas
Jis pakvietė:— Pasileiskim žemyn, prie upelio.Jo paties obliuotų lentų laiptais gražiai dėliojom

179. Jolantos Janavičienės keraminės skulptūros 1979/4 balandis; Autorius : Jolanta Janavičienė
Jolanta Janavičienė studijavo keramika Taikomosios dailės instutu-te Freiburge, Vokietijoje, ir meno

180. PAVASARIO APEIGOS 1979/5 geguze; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
Rimgaudui ir DaivaiAtvedžiau nuotakątropikų saulėn,kad vėjas nuglostytų veidus,kad palmės

181. Alfonso Dargio tapybinės kompozicijos 1979/5 geguze; Autorius : Alfonsas Dargis

182. Seno žvejo sakmės apie Jūratę 1979/5 geguze; Autorius : J. PUŠINIS
(Ištraukos) Skiriu M. K. Čiurlioniui atmintiMALDA Į JŪRĄPalaimink, Jūra, šiandien mano triūsą, Nes

183. DAIL. ALFONSAS MOTIEJŪNAS 1979/5 geguze; Autorius : ALFONSAS MOTIEJŪNAS
DAIL. ALFONSAS MOTIEJŪNAS, miręs balandžio 7 Lietuvoje, pasižymėjo dramatiškais gimtosios žemės

184. "Kontinentas" mūsų akimis 1979/5 geguze; Autorius : Jurgis Gliauda
Žurnalas, kaip jūs žinote — vampyras. Tai žinoma kiekvienam redaktoriui. Žurnalas, laikraštis —

185. Eilėraščiai 1979/6 birželis; Autorius : Leonas Lėtas
DAINAGražus lietus! — Jis krenta ant tavęs, JisBlizgaRytmečio šviesa,Įdrėkusia skarda

186. Karštis 1979/6 birželis; Autorius : Jurgis Jankus
Karštis taip įsitižo, kaip nebeatmenu kada. Aldona, šiaip viskam pakanti, aną dieną nebeištvėrė:—

187. ANTANO MONČIO piešiniai Kryžiaus kelių skulptūroms (tušas) 1979/6 birželis; Autorius : MONČYS ANTANAS

188. Eilėraščiai 1979/7 rugsėjis; Autorius : Alfonsas Gricius
DIENŲ DETALĖKalvų estradoj raizgės keliasĮ tingų horizontą.Iš vasaros vakardienųČigonų

189. INTELIGENTŲ STALAS 1979/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS TULYS
Autorius, miręs 1977 sausio 15, šią novelę buvo skyręs Aidams. Jo novelių pomirtinę knygą suredagavo

190. Eilėraščiai 1979/8 spalis; Autorius : Domicėlė Demie Jonaitienė
DIDYSIS PENKTADIENISPer ledus, per sniegąšis rytas įžiebiatamsų pasaulįsu krokusais —melsvomis

191. LIETUVIŲ DAILĖS VINGIAI DABARTIES LIETUVOJE 1979/8 spalis; Autorius : VIKTORAS VIZGIRDA
Dail. V. Vizgirda kelionių metu Lietuvoje turėjo progos artimiau susipažinti su tenykščių dailininkų

192. Meno reprodukcijos 1979/8 spalis; Autorius : Red.
V.Veiverytė

193. PRIE SLENKSČIO 1979/8 spalis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Populiarus daktaras Petkus buvo nuolat šaukiamas per garsiakalbį, ir kai užsnūsdavau, nugalėdamas kojos

194. Iš ciklo "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio" (eil.) 1979/9 lapkritis; Autorius : Kazys Bradūnas
Iš ciklo "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio"SLENKSTISŽolė, akmuo ir slenkstis, Kampinė, kryžius ir

195. MANO GIMINĖS GIESMĖ 1979/10 gruodis; Autorius : Jonas Aistis
MANO GIMINĖS GIESMĖMano gimine,Kas tu esi?Iš kur tu atėjus?Kada ir kaip atkeliavus?Ar prategiuAtsargia ir

196. RAŠYTOJO IŠSIVADAVIMAS BILIŪNAS LAIŠKUOSE 1979/10 gruodis; Autorius : JUOZAS AMBRAZEVIČIUS-BRAŽAITIS
Menininkas yra tikrai savo laikų sūnus,bet vargas jam, kada jis yra sykiu ir jųauklėtinis ar net

197. KAZIMIERAS BŪGA — ŠIMTMETIS NUO JO GIMIMO 1979/10 gruodis; Autorius : ANTANAS KLIMAS
1879 lapkričio 6 d. Pažiegės vienkiemyje Zarasų krašte gimė žymiausias lietuvių kalbininkas

198. JONO AISČIO ŽODŽIAIS 1979/10 gruodis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Poeto 75 metų sukakčiai atminti MoksluoseApie Joną Aistį būtų galima kalbėti ne vien kaip apie poetą,

199. Iš „Apyaušrio Dalios“ 1948/10 sausis; Autorius : BALYS SRUOGA
* * * Amžių pradžioje bekraitėj, Din — dan, din — dan, Buvo kunigas

200. Eilėraščiai 1948/10 sausis; Autorius : PAULIUS JURKUS
NYKŠTUKAS   Vidurnakty rašau eiles,Gurkšnodams vyno taureles;Karalių narsų praeitiesVedu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai