Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
201. VARPAS 1948/10 sausis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Jis ilgai nežinojo, kad yra pasauly nuostabių dalykų, kurie yra ne knygose išskaitomi, bet gyvenime

202. Kalnuos, Amžinybėn, Vidudienis (eilėr.) 1948/10 sausis; Autorius : JULIJA ŠVABAITĖ
KALNUOS Tu gyvensi mano karalystėj Baltoje kaip sniegas pilyje. Pražydės džiaugsmu

203. GIESMĖ 1948/10 sausis; Autorius : CZESLAW MILOSZ
ONA Žemė plaukia nuo kranto, ant kurio stoviu, kas kart toliau šviečia jos žolės ir medžiai.

204. LITERATŪROS PARAŠTĖ 1948/10 sausis; Autorius : L. M.
1. VAINIKUOTA NESĄMONĖ   Prieš kurį laiką Miunchene išeinančiame „Naujajame Gyvenime“

205. KACETINĖ POEZIJA 1948/10 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
  Praėjusių metų vasaros gale Juozas Yluvis išleido autoriaus teisėmis kacetinės poezijos

206. APEIGOS TAUTOS ŠVENTĖJE 1948/11 vasaris; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Kai Istorija, įžiebus melsvą ugnį,Šlaksto žemę žuvusių kraujuIr per amžių juodąją

207. (IŠ MIRUSIO POETO RANKRAŠČIŲ) 1948/11 vasaris; Autorius : VYTAUTAS MAČERNIS
MICHELANGELO DOVYDASViduramžių askezė paminta po kojų —Aš antžmogis, dievų nebijantis

208. Vandenynas 1948/11 vasaris; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS
Koks pasaulio ūžimas nakty vandenyno — koks bangų, koks sunkumas dangaus — — — Plaukia salos

209. ŽIVILĖ 1948/11 vasaris; Autorius : ANTANAS ŠKĖMA
Veikia: Svajūnas Živilė Karijotas Gluosnis Ašautas I PAVEIKSLAS (Prieš uždangą

210. DAILININKAS Viktoras Petravičius 1948/11 vasaris; Autorius : PAULIUS JURKUS
Vienas iš ryškiausių „Formos“ sąjūdžio dalyvių — Viktoras Petravičius — mūsuose yra

211. LITERATŪROS PARAŠTĖ 1948/11 vasaris; Autorius : S. L.
1. LITERATŪRA IR MEDICINA Paskutinių dienų mūsų literatūros gyvenime teko pastebėti gana keistą

212. PREMIJOS IR LITERATŪROS ŠVENTĖ 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Už geriausius grožinės literatūros veikalus, parašytus ir išleistus tremtyje 1947 —

213. ŠIANDIENĖ ANGLŲ LITERATŪRA 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Nuo pačių seniausių laikų iki mūsų dienų anglų literatūroj yra ypač ryškios dvi esminės

Atžalynas, Hanau lietuvių vaidintojų kolektyvas, š. m. vasario l d. Hanau lietuvių stovykloje pastatė

215. ANTRASIS SIMFONINIS KONCERTAS 1948/11 vasaris; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Po to, kai mūsų spaudoje neįsivaizduojamais būdais liaupsinama kiekviena muzikinė apraiška, kaip kad

216. Nuotaikos 1948/12 kovas; Autorius : JULIUS BANIULIS
METAMORFOZA Ak, žavus buvo rytas! Ir saulė žėrė spindulių gausybę.Ir tavo vandenys, o jūra

217. MŪSŲ LITERATŪRA TAUTOS TARNYBOJ 1948/12 kovas; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
l. Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenėstarnas ..Vaižgantas. Mūsų literatūra nuėjo ne tokį jau

218. Poezija 1948/12 kovas; Autorius : HENRIKAS NAGYS
RUDENS LIETUS Drėgnoje alėjoj atsispindisusigūžę medžiai milžinai;apkabinę verkiančius

219. Poezija 1948/12 kovas; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
ŠVENTOJI VERSMĖ Prie gruoblėto ąžuolo rymojo Girių Dievas veidu mediniu. Samanotas Girių Dievo kojos

220. Poezija 1948/12 kovas; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
NERAMI PAVASARIO DIENA Šiandien dar kartą, kaip kadais, apsikabinęs vėjas sekė gatvėmis, Kai aš savy

221. Adoramus Te 1948/12 kovas; Autorius : Jul. Štarka

222. ŽIVILĖ 1948/12 kovas; Autorius : ANTANAS ŠKĖMA
TRIJŲ PAVEIKSLŲ DRAMATINĖ LEGENDA  II PAVEIKSLAS (Prieš uždangą Svajūnas) SVAJŪNAS: Kai

223. IŠ SENOSIOS EGIPTIEČIU POEZIJOS 1948/12 kovas; Autorius : Julius Baniulis
išvertė Julius Baniulis Visi čia paduodami eilėraščiai paimti iš „Mirusiųjų Knygos“, sudarytos

224. KULTŪRINE NYKUMA LIETUVOJE 1948/12 kovas; Autorius : J. ŽALTVYKSTIS
(1944—1946 METAI VILNIUJE) „Tikiuosi bent šita nuogų faktų medžiaga prisidėti prie bendro

225. MŪSŲ LITERATŪRINIAI KONKURSAI 1948/12 kovas; Autorius : V. R.
Literatūrinio konkurso tradicija buvo pas mus giliai įsišaknijusi ir gana smarkiai paplitusi. Prof.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai